Novum regulamentum militare, sub Diaeta anni M. DCC. LI. concinnatum, ac per sacratissimam Caesareo-Regiam Majestatem benignissime approbatum : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Other Authors:
Format: small print
Language:Latin
Published: Posonii : Apud Joannem Michaelem Landerer, 1751
Edition:Reimpress.
Subjects:
Related Items:Issued with: A' napkeleti epemirigytűl (Cholera orientalis) való meg-óvás' módgya: opac-EUL01-001082166
Issued with: A' tellyes az: Háromságnok Atya Fiu és Sz. Lélek eggy igaz Isten nevében én alább is írott Felső Káldi Káldi Sándor arra az esetre ha ... Ő Szent Fölsége az élők közzül ki szólléttani méltóztatik teszem e következendő testamentumomat ...: opac-EUL01-001082088
Issued with: Acta praecipua diaetam anni 1830-i adtinentia: opac-EUL01-001081348
Issued with: Ad perpetuam rei memoriam Quamquam plura sint, quae in gravissimo Nostro apostolatus ministerio animum Nostrum non leviter perturbent, ...: opac-EUL01-001081095
Issued with: Az Americai Catholica Missiók' (Térítő Intézetek') segedelmére öszve állott Társaságnak, vagy is a' Leopoldináról nevezett Intézetnek rendszabásai: opac-EUL01-001081093
Issued with: Carmen honoribus illustrissimi ... domini Thomae Kováts ... Ordinis Sancti Benedicti archi-abbatis ... occasione solennis inaugurationis 14. Februarii M. D. CCC. XXX. oblatum a Gymnasio Strigoniensi: opac-EUL01-001081159
Issued with: Carmen serenissimo caesareo-regio et haereditario coronae principi Ferdinando dum rex Hungariae apostolicus hoc nomine quintus solenni ritu inauguraretur Posonii anno M. D. CCC. XXX. a Scholis Piis Hungariae et Transilvaniae devote oblatum: opac-EUL01-001081169
Issued with: Extractus ex Schematismus Dioecesium anni 1830.: opac-EUL01-001082113
Issued with: Felséges austriai fő herczeg Ferdinánd ezen néven ötödik apostoli magyar király Pozsonyban történt ditső koronázásának örömünnepére mély alázattal ajánlá a' Magyar, 's Erdély országi Kegyes Oskolák Rende 1830.: opac-EUL01-001081181
Issued with: Foglalattya azon rendszabásoknak mellyek T. N. Vass vármegyének, az 1828-dik esztendei Sz. Iván hava 2-dik és 3-dik, ugy Sz. Jakab hó 7-dik és következő napjaiban Szombathelyen folytatva tartatott közönséges gyülésében, ... a' zsidók' veszedelmes kóborlásának, és hel: opac-EUL01-001081276
Issued with: Fő méltóságú Rudnai és Divék-újfalusi Rudnay Sándor, úrnak, ... esztergami érseknek, ... tiszteletére, midőn ... XII. Leo, római pápa, által, a' Római Szent Egyháznak kardinálisává neveztetvén, felséges I. Ferencz, tsászár, és apostoli királyunk által, Bécsb: opac-EUL01-001081080
Issued with: Illustrissime ac Reverendissime Domine Cum aliqui illustrissimi ac reverendissimi domini archiepiscopi et epsicopi dignati sint mihi dare postulationes ad sanctitatem suam pro cultu Septem Angelorum cum officio et missa instaurando, ...: opac-EUL01-001081226
Issued with: Ki-vonás T. N. Vass vármegyének az egésség tárgyában kinevezett állandós Választmánnyának 1831-dik esztendei Kis-Asszony havának 15-dikén tartatott ülésének jegyző könyvéből: opac-EUL01-001082163
Issued with: Ki-vonás az 1828-dik eszt. Sz. Iván hava 2-dik és 3-dik ugy Sz. Jakab hava 7-dik és következendő napjaiban Szombathelyen folytatva tartatott T. N. Vass vármegye nagy gyülésének jegyző könyvébűl: opac-EUL01-001081261
Issued with: Ki-vonás az 1829-dik esztendei October hó 15-kén, és november 16-án Szombathelyen folytatva tartatott T. N. Vass vármegye Közönséges gyülése jegyző könyvébül: opac-EUL01-001081256
Issued with: Lecturis salutem in Domino! Spectabilem dominum Joannem Nepom. Ertl, ...: opac-EUL01-001082103
Issued with: Nagy méltóságu Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úrnak ... midőn a' magyar királyi tudományi mindenségnek fő igazgatásába MDCCCXXIX. Böjt más havának 2dik napján béiktattatnék, ajánlja Szalay Imre, ...: opac-EUL01-001081027
Issued with: Nagy méltóságú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úrhoz, ... midőn a' Magyar Pesti Tudomány-Egyetemének elölűlője MDCCCXXIX. Mártzius' IIdikán beiktattaték: opac-EUL01-001081033
Issued with: Nagy méltóságú Erdődi gróf Pálffy Fidél Vöröskő örökös ura ... ő excellentziájának neve napjára legmélyebb tisztelettel ajállja Radványi József: opac-EUL01-001081067
Issued with: Ode celsissimo principi Alexandro a Rudna, et Divék-újfalu, Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, ... dum eminentissimi cardinalis honore ornaretur, oblata a Provincia Hungariae Scholarum Piarum: opac-EUL01-001081075
Issued with: Ode solennia coronationis Ferdinandi V. regis Hungariae apostolici die XXVIII. Septembris anni MDCCCXXX. Posonii peractae recolens oblata a Scholis Piis Hungariae et Transilvaniae: opac-EUL01-001081207
Issued with: Ordo praelectionum in Regia Scientiarum Universitate Pesthinensi pro anno scholastico 1830-1831.: opac-EUL01-001081241
Issued with: Seiner geheiligten Majestät, Ferdinand dem fünften, König von Ungarn, des Kaiserthums Österreich kaiserlichem Kronprinzen, bei Gelegenheit der feierlichen Krönung am 28 September 1830 zu Pressburg in tiefster Huldigung dargebracht von den frommen Schulen in Ungarn und Siebenbürgen: opac-EUL01-001081200
Issued with: Statuten des zur Unterstützung der katholischen Missionen in Amerika gebildeten Vereins unter dem Namen: Leopoldinen-Stiftung: opac-EUL01-001081155
Issued with: Tudósítás az orvosokra, és seborvosokra nézve, kik a' dühösködő napkeleti ragadó epemirígynek, a' vagy ehez hasonló dögleletes nyavalyának gyógyításával foglalatoskodnak: opac-EUL01-001082141
Issued with: Tudósítás, a' rendtartó politikus bíztosokra nézve, kiknek kötelességek azokban a' helységekben, a' hol az epemirígy, a' vagy más ragadó dögleletes nyavalya kiütött, a' szükséges foglalatosságokat kiparantsolni: opac-EUL01-001082139
Issued with: Utasítás a' ragadós pestises nyavalyáknál előforduló tisztítás' módja felől: opac-EUL01-001082146
Issued with: Utasítás az egésségre ügyelő hivataloknak nem külömben a' pestis-mentő (Contumacia)-Intézeteknél felügyelő személyek számára hogy a' Cs. Kir. Austriai Tartományoknak határai a' Cs. Orosz Birodalomban dühösködő járvány-epe-jórságnak (Cholera morbus) berontása e: opac-EUL01-001082157
Issued with: Utasítás mellyhez magokat a' kösségek' elöljáróinak ollyan esetekben tartaniok kell, ha a' napkeleti epemirígy, a vagy más ragadó nyavaly, közel uralkodik, ...: opac-EUL01-001082137
Issued with: Versezet mellyet nagy méltóságú Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky Antal úrnak ... midőn 1829-dik esztendőben, Böjt más havának 2-kán a' Magyar Királyi Universzitás' elől ulőjévé pompásan be iktattatna mély tisztelettel szentelt a' Budai Királyi Fő-Gyimnázium,: opac-EUL01-001081053
Issued with: Örömvers mellyet méltóságos ... Kováts Tamás úrnak Pannónia' hegyén a' Szent Benedek rendén lévő Szent Mártonyi fő-monostor' ... fő-apátjának ... midőn fényes székébe Februarius 14-kén M. D. CCC. XXX. ... beiktatnék tiszteletére készített Szeder Fábián ...: opac-EUL01-001081167
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._2r_071 KRNY Non-circulating  Place a Hold