Search for more channels:

Topic: szakdolgozat

Többlettámogatásra való jogosultság a szociális- és köznevelési szférában
Peperites bazalt blokkok vizsgálata az Avdella Melanzsban (Stragopetra-hegység, Görögország): a láva - vizes üledék kölcsönhatás eredményei
Trauma az agyban és trauma a lélekben - Egy afáziás beteg személyiségének vizsgálata
Gyógypedagógiai lovaglás a korai fejlesztésben - mint egy lehetséges terápiás eljárás
Esettanulmány
Mondóka- és énekes játék gyűjtemény : A korai komplex szomatopedagógiai fejlesztéshez
Diplomás fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése
Fiatal és felnőtt hallássérült emberek helyzetének rehabilitációs szempontú elemzése
A SZÓL-E? : Szűrőeljárás és a Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat összehasonlítása
Az olvasási teljesítmény és a szocioökonómiai státusz összefüggései kisiskolás korban
Értelmileg akadályozott felnőttek lehetősége az önrendelkező életre
Diszlexia. Olvasás. Szorongás?
Inkluzív nevelés a tanárképzésben
Az autizmus pszichológiai magyarázatainak hatása a beavatkozás technikáira saját eset kapcsán
Diszlexiával és diszgráfiával küzdő szakközépiskolás tanulók hétköznapi emlékezetének vizsgálata a Rivermead Viselkedéses Memória Teszttel
Egy kisiskola fennmaradásának eszköze : Az integráció
A Cuise-i Bárka Közösség gyógypedagógus szemmel
Fogyatékos személyeknek adható szociális ellátások a móri kistérségben
Tanulási zavarral küzdő gyermekek intelligenciaprofiljának vizsgálata a WISC-IV Gyermek-intelligenciateszttel
Az alsó tagozatos tanulásban akadályozott és ép fejlődésmenetű gyermekek tartási elváltozásainak, és gerinc deformitásainak összehasonlítása

Topic: TÁMOP

Author: Shakespeare, William (1564-1616)

Author: Shakspeare

Format: Book

Format: Thesis