Hála'dás oltára mellyet tekéntetes és nagy tudományú Gyúrján István úrnak, mind a' két törvény doktorának, és ... a' politikai tudományok ... oktatójának valamint Szlemenits Pál úrnak, mind a' két törvény doktorának és ... a' honnyi törvény ... taníttójának az tudományok tellyes végeztével 1821dik Augustus 18kán a' honnyi törvényt tanuló magyar ifjúság nevében buzgó szívvel emelt Karcsai-Karcsay Zsigmond : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Po'sonyban : Füskúti Landerer Lajos betüivel, 1821
Subjects:
Related Items:Issued with: A magyar orvosok és természetvizsgálók második nagy gyülése ...: opac-EUL01-000974326
Issued with: Az esztergami királyi nemzeti fő iskolákban tanuló ifiúságnak érdem szerint való felosztása 1841. iskola esztendő második felében: opac-EUL01-000974334
Issued with: Beszéd, mellyet Csömöri gróf Zay Károly, ... Pesten 1840. eszt. September 10kén a' magyarországi ágostai hitvallást tartó ekklézsiák' és oskoláknak fő-felügyelőjévé lett választásakor tartott: opac-EUL01-000974230
Issued with: Carmen eminentissimo S. R. Ecclesiae presbytero cardinali et ... principi ... domino Alexandro a Rudna, et Divék-újfalu, Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, ... dum post accepta sacrae purpurae insignia Vienna reverteretur Strigonium junioris cleri filiali devotione: opac-EUL01-000974181
Issued with: Carmen quod honoribus ... domini Joannis e comitibus Keglevich de Buzin, ... dum in supremum comitem i. comitatus Barsiensis inauguraretur, fecit Petrus Liska de Mártonfalva ... anno 1825. 16-ta Maji: opac-EUL01-000974176
Issued with: Elegia, in obitum excellentissimi, ... domini Josephi Kluch, episcopi Nitriensis ... nomine Gymnasii Nitriensis Schol. Piarum edita mense Majo, anno 1827: opac-EUL01-000974178
Issued with: Emlékbeszéd, mellyet néhai Losonczi L. báró Bánffy László úrnak, mint a' Kolozsvári Evang. Reform. Fő oskola' érdemteljes inspector fő curatorának hálás tiszteletére ... 1840-ik év' Juniussa 27-ik napján tartott Salamon József, ...: opac-EUL01-000974271
Issued with: Empfindungen der hohen Verehrung bei der Consecration des Hochwürdigsten Herrn Anton Majthényi von Kesselőkeő, ... zum Centaurer Weihbischof am Sonntag Laetare, den 21. März M. D. CCC. XLI.: opac-EUL01-000974342
Issued with: Esztergam sz. kir. város nemzeti fő iskolákban tanuló leánykáknak érdemek szerinti felosztása 1841. iskola esztendő' második felében: opac-EUL01-000974336
Issued with: Fáliczky Eleonóra, született Szédelyi, maga és Katalin leányának nevében mély fájdalommal jelenti, elfeledhetetlen kedves férjének, ... tudós Fáliczky Mihály urnak, ... élete 54-dik, ... évében, ... történt gyászos halálát ...: opac-EUL01-000974314
Issued with: Fő tisztelendő Wagner Kapisztr. János atyának a' Sz. Ferencz rendi Máriáról nevezett társaság' érdemes kormányzójának midőn szerzetes fiait hivatalosan látogatná, pesti megtiszteltetése Gegő által: opac-EUL01-000974200
Issued with: Főtiszteletű Kuliffay István urnak, a' ... Nagy-szombati Társas Káptalana ... kanonokjának, az Esztergomi Főmegye ... nagy-szombati két papnevelő intézete igazgatójának díszes neve ünnepére 1833. öröm-tolmácslatul buzgó nevendékei: opac-EUL01-000974186
Issued with: Gyász beszéd, mellyet néhai fő méltóságú Gyaraki Grassalkovich Antal Római Szent Birodalmi herczeg, ... tekintetes nemes Csongrád vármegye fő ispánja elhunytának harminczadik napján a' gedellői vár-templomban 1841-ik év Mindszent hava 29-kén ... mondott Holló Mihály: opac-EUL01-000974332
Issued with: Helmeczy Mihály és Simonyi Therézia hitvesek, magok 's Laura (lázári Nagy Károlyné) és Sándor gyermekeik nevökben mélyen meghatott szivvel jelentik szép reményü szeretett fijok ... lázári Nagy Ignácz, cs. k. bombász-kadétnak ... elhunytát ....: opac-EUL01-000974288
Issued with: Horváth József, néhai kalocsai kanonok' alapítványát illető jelentés: opac-EUL01-000974225
Issued with: Juventus Gymnasii Pestiensis apud Scholas Pias e studiis primi semestris in classes relata anno scholastico 1840-41.: opac-EUL01-000974284
Issued with: Juventus Regii M. Gymnasii Strigoniensis Ordinis S. Benedicti e facto in doctrina religionis, et litteris progressu, semestri secundo in classes relata M.DCCC.XLI.: opac-EUL01-000974340
Issued with: Korszerü párbeszéd a' vegyes házasságokról: opac-EUL01-000974358
Issued with: Magyar Tudós Társaság köz ülése: opac-EUL01-000974327
Issued with: Máy Jósef több nemes családok királyi táblai ügyvéde, 's megyei táblabirónak, ... élete 42dik évében ... gyászos halálát ... atyja, Korosi és Helybényi Korossy János .... neje ... gyermekei ... és testvére ... elkeseredett szívvel jelentik ...: opac-EUL01-000974310
Issued with: Méltóságos Nagy-Károlyi gróf Károly György ő nagyságának, ... nemes lelkű jóltevőjöknek, az uradalmaiban szolgáló tisztviselők, ... hálajoknak jeléűl, e' versemléket szentelik, Nagy-Károlyban, Aprilis' XXIV. MDCCCXXIX.: opac-EUL01-000974180
Issued with: Natalis illustrissimae dominae Adelhaidis natae comitissae Zichy de Vásonkeő, ... domini Joannis e comitibus Keglevich de Buzin, ... consortis, in diem 15-tam Septemberis incidens, in neo erecto Kis-Tapolcsanensi castello anno 1824 celebratus: opac-EUL01-000974173
Issued with: Néhai méltóságos Szentgyörgyi Horváth Nep. János úr' ... több t. n. megye táblabírája' emlékszobrának "Nagy ember, jó hazafi, jámbor keresztény" felirata, mellyet a szentgyörgyi egyházban 1841-ik év július 12-én hirdetett Gegő Elek Nicephor, ..: opac-EUL01-000974331
Issued with: Névsora a' t. cz. balaton füredi fürdő uraknak 1840-dik évben: opac-EUL01-000974227
Issued with: Nógrád új vármegye háza teremének megnyitása ünnepén 1835 October' 19-kén: opac-EUL01-000974189
Issued with: Oda ad Gregorium XVI. pontificem maximum 1841.: opac-EUL01-000974341
Issued with: Oda fő-tisztelendő tudós Grosser Ker. Jánosnak, a' magyar és erdély-országi kegyes szerzet' fő-igazgatójának ... midőn 1841 a' szegedi házat törvényesen meglátogatta: opac-EUL01-000974313
Issued with: Ode honoribus eminentissimi, ac reverendissimi ... domini Sacrae Romanae Ecclesiae presbyteri cardinalis Alexandri principis a Rudna, et Divék-ujfalu, ... Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... dum dignitatem hanc capesseret, oblata 7. Januarii 1829no nomine Lycaei,: opac-EUL01-000974182
Issued with: Oratio celsissimi ac reverendissimi domini principis primatis Alexandri a Rudna et Divék újfalu ad synodum in Ecclesia Ss. Salvatoris Posonii die XVI. Septembris MDCCCXXII.: opac-EUL01-000974168
Issued with: Passir-Schein: opac-EUL01-000974323
Issued with: Peseń geho kňížatskég oswíťenosťi ... pánu Iozefowi Kopáčímu, ... dostognosť archi-biskupa Ostrihomského dňa 28. kwetňa roku MDCCCXXXIX. nastupugícému: opac-EUL01-000974219
Issued with: Peseň oswíťenému a weľkomožnému pánu Áľešowi Jordánskému ... hlawněho kostela Ostrihomského spewárowi a kanowňíkowi, ... a weľkomožnému pánu Marťinowi Miškolcímu ... hlawněho kostela Ostrihomského strážcowi a kanowňíkowi, ... paďesátoročím kňazom na s: opac-EUL01-000974221
Issued with: Prosba ke blahoslawenég panňe Marii za zdrawi a predlžeňí žiwota oswíťeného a weľkomožného pána Áľeša Jordánského ... hlawného kostela Ostrihomského spewára a kanowňíka, ...: opac-EUL01-000974224
Issued with: Reden, gehalten im Gemeindesaale der königl. Freistadt Oedenburg am 27. Juli 1841, bei der feierlichen Enthüllung des Bildnisses ... des Herrn Franz Xaver von Vághy, ... gewesenen bestverdienten Bürgermeisters und Stadtrichters des genannten königl. Freistadt: opac-EUL01-000974330
Issued with: Religio és Nevelés függelék: Egyházi tudósítások: opac-EUL01-000974266
Issued with: Sárvári Felsővidéki gróf Széchenyi Pál, ... keserü fájdalommal jelenti ... kedves fiának Sárvári Felsővidéki gróf Széchenyi András, ... éve 29ikében ... boldogabb életre átszenderültét ...: opac-EUL01-000974311
Issued with: Véd-irat az Athenaeum folyó évi julius 27ki 12ki számában kibocsátott: "Irói orzás" czimü czikkem mellett: opac-EUL01-000974355
Issued with: [Három középkori magyar pénzérme rézmetszetes ábrázolása]: opac-EUL01-000974282
Issued with: Észrevételek gróf Zay Károly' általános nézeteire l. a' Pesti Hírlap' 36-dik számát: opac-EUL01-000974356
Issued with: Öröm-érzetül fő tisztelendő Kis-Apponyi Bartakovics Adalbert úrnak, ... az esztergami fő káptalan' kanonokjának, ... az érseki iskolák' igazgatójának fényes neve' ünnepén 1833. a' két intézetbéli nevendék papság Nagy-Szombatban: opac-EUL01-000974184
Issued with: Örömvers, mellyel fő-tisztelendő tudós Grosser Ker. János úr a' magyar és erdély-országi kegyes szerzet' fő igazgatója ... midőn a' szegedi kegyes iskolákat meglátogatná tiszteltetett ugyanazon kegyes iskolák által 1841-dik évben: opac-EUL01-000974312
Issued with: Ülési jegyzőkönyve az ausztriai cs. kir. szabaditéku első Dunagőzhajózási Társaság közgyülésének, 1841-iki február 26ikán: opac-EUL01-000974298
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_084 KRNY Non-circulating  Place a Hold