1
Published: 1953
Serials
2
Published: 1973
Related title: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu : Nauki humanistyczno-spoleczne Filologia polska
Serials
3
Published: 1994
Related title: Studia polonistyczne
Serials
4
Published: 1973-1992
Related title: Poznańskie studia polonistyczne : Seria językoznawcza
Serials
5
Published: 1959-1972
Related title: Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-społeczne Filologia polska
Serials
6
Published: 1913
Serials