Showing 1 - 20 results of 248 for search '"egyetemi tanár magyar"', query time: 0.15s Refine Results
1
Published: 2008
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- 20. sz. -- életrajz...
Book
2
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- 19-20. sz. -- beszédek...
Book
3
by Hevánszky Lipót (1798-1844)
Published: 1832
Related title: Beszédek, mellyek méltóságos Vajai Vay Ábrahám úr, ... tek. ns. Bereg vármegyében fő-ispáni helytartói hívatalába 1830. esztendei június hónap 22-dik napján Beregszász városában ... lett béiktattatása, ... alkalmatosságával tartattak és mondattak
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- beszéd...
small print
4
by Hevánszky Lipót (1798-1844)
Published: 1832
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- beszéd...
small print
5
Published: 2012
Related title: 3., Sárospatak erőterében a tiszáninneni származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- 19-20. sz. -- életrajz...
Book
6
by Gebhardt Xavér Ferenc (1791-1869)
Published: 1824
Related title: [Öt magyar óda szent István napjára]
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- székfoglaló beszéd...
small print
7
Published: 2010
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- 20. sz. -- életrajz...
Book
8
Published: 1848
Related title: Elegie auf den frühzeitigen Tod der Frau Johanna Wilhelmine Rumi, gebornen Mitterer
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 18-19. sz. -- emlékbeszéd...
small print
9
Published: 1828
Related title: Oratio ad juventutem scholasticam Regii Budensis Archi-gymnasii, die I. Novembris M.D.CC.XCVI.
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
10
Published: 1828
Related title: Carmen, spectabili, admodum reverendo, ... domino Mathiae Kováts a-dioecesis Agriensis presbytero, ... ad ... Universitatem Pestiensem dogmaticae theologiae ... professori ... occasione ultimae praelectionis ... a suis discipulis anni tertii theologis devotum
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
Go to the source
small print
11
Published: 1828
Related title: Carmen, spectabili, admodum reverendo, ... domino Mathiae Kováts a-dioecesis Agriensis presbytero, ... ad ... Universitatem Pestiensem dogmaticae theologiae ... professori ... occasione ultimae praelectionis ... a suis discipulis anni tertii theologis devotum
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
12
by Tóth Lőrinc (1814-1903)
Published: 1832
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- gyászvers...
small print
13
by Jetthléry József
Published: 1832
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- gyászvers...
small print
14
by Tóth Lőrinc (1814-1903)
Published: 1832
Related title: Beszédek, mellyek méltóságos Vajai Vay Ábrahám úr, ... tek. ns. Bereg vármegyében fő-ispáni helytartói hívatalába 1830. esztendei június hónap 22-dik napján Beregszász városában ... lett béiktattatása, ... alkalmatosságával tartattak és mondattak
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- gyászvers...
small print
15
Published: 1832
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
16
by Osvald Ferenc (1790-1856)
Published: 1832
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmin
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- emlékbeszéd...
small print
17
by Nyikos Mihály (1807-1860?)
Published: 1830
Related title: Tekíntetes 's tudós Faber Antal urnak, ... a' posonyi k. fő oskolában rendes tanítójának ... diszes nevenapjára tisztelettel ajánlták buzgó tanítványi ... Sz. Iván hava' 13-án 1832.
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
18
Published: 1828
Related title: Oratio ad juventutem scholasticam Regii Budensis Archi-gymnasii, die I. Novembris M.D.CC.XCVI.
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
19
by Weselowsky József
Published: 1834
Related title: Vale syntagma [üres hely], illustrissimi, ... domini Josephi Vurum, antea Varadinensis, nunc vero Nitriensis episcopi regii consiliarii honoribus adornavit Demetrius Hosszú ...
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print
20
by Greschner János (1805-1881)
Published: 1831
Related title: Fő tiszt. Fock bétsi evangy. superintendensnek az igaz hazafiságról mondott szent beszédei eggy hazája békességét ohajtó k. méltóság kivánságára németből fordítattak 's a' magyar hazára alkalmaztattak Hrabovszky György ... által
Subjects: ...egyetemi tanár -- magyar -- Pest -- 19. sz. -- vers...
small print