1
2
3
4
5
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1829]
Related title: Oratio ad juventutem scholasticam Regii Budensis Archi-gymnasii, die I. Novembris M.D.CC.XCVI
Small Print
6
7
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1816
Related title: Tentamen publicum ex logica et historia pilosophiae quod auctoritate et consensu ... Michaelis Anton. Paintner, ... directoris in Lyceo Regio Sabariensi mense Martio M. DCCC. XII
Dissertation
8
9
10
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1839
Related title: Esketési beszéd, mellyet ... Székács József úrnak, Veoreos Julia kisasszonnyal Győrött 1840dik év február' 9kén történt egybekelésekor a' győri Ágostai Hitvallású Egyházban tartott ... Taubner Károly
Small Print