1
Published: [2013]
Related title: Vivat Akadémia Banská Štiavnica : zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici
Computer File
2
Published: 2013
Related title: [1.] : [Vivat Akadémia] Internationale Tagung in Banská Štiavnica; 11. bis 13. Oktober im Kammerhof, Banská Štiavnica/Schemnitz/Semecbanya; aus Anlaß der 250-Jahrfeier der Gründung der Bergakademie 1762; Tagungsband
Book