1
by Vongrej, Pavol
Published: 1988
Book
2
3
by Demo, Ondrej
Published: cop. 1969
Book
4
5
by Horárik, Ján
Published: 1953
Book
6
by Januška, L'udovít
Published: 1959
Book
7
Published: 1996
Related title: Kalendárne obyčaje
Book
8
Published: 1997
Related title: Kalendárne obyčaje
Book
9
10
Published: 1950
Related title: Slovenské l'udové piesne
Book
11
Published: 1998
Related title: Dokumenty slovenskej národnej identity a s̆tátnosti
Book
12
Published: 1998
Related title: Dokumenty slovenskej národnej identity a s̆tátnosti
Book
13
Published: 1952
Related title: Slovenské l'udové piesne
Book
14
Published: 1923
Related title: Súpis slovenských rozprávok Collection de contes Slovaques populaires
Book
15
Published: 1924
Related title: Súpis slovenských rozprávok Collection de contes Slovaques populaires
Book
16
Published: 1927
Related title: Súpis slovenských rozprávok Collection de contes Slovaques populaires
Book
17
18
Published: 1969
Book
19
Published: 1964
Related title: Slovenské ľudové piesne
Book
20