201
Published: 1975
Related title: Opere
Book
202
Published: [1979]
Related title: Opere
Book
203
Published: 1979
Related title: Opere
Book
204
Published: 1969
Related title: Gîndirea româneascâ în epoca pașoptistă (1830-1860)
Book
205
Published: 1968
Related title: Gîndirea româneascâ în epoca pașoptistă (1830-1860)
Book
206
Published: 1968
Book
207
Published: 1990
Related title: Mihai Viteazul in conștiința europeana
Book
208
209
Published: 1977
Related title: Studii de istpria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIC-lea
Book
210
Published: 1971
Related title: Voievodatul Transilvaniei
Book
211
Published: 1997
Related title: Erdélyi okmánytár
Book
212
Published: 1908
Related title: Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor
Book
213
Published: 1909
Related title: Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor
Book
214
Published: 1995
Related title: abecedar mărunt : magyar nyelvi alapismeretek moldvai csángó-magyar gyerekek részére = cunoştinţe de bază de limba maghiară pentru copii catolici din Moldova
Book
215
Published: 1966
Book
216
Published: 2010
Related title: Istorii veneţiene
Book
217
Published: 2013
Related title: Vadrózsák Erdélyi néphagyományok
Book
218
Published: 1954
Related title: Ember az emberek között Regény
Book
219
Published: 1986
Related title: Istoria limbii române
Book
220
Published: 2014
Related title: Szigorúan ellenőrzött evangélium
Book