1
Published: 1967
Serials
2
Published: 1975
Related title: Studii şi materiale
Serials
3
Published: 1991
Related title: Anuarul de folclor
Serials
4
Published: 1967
Related title: Studii şi comunicări : arheologie, istorie, etnografie
Serials
5
6
Related title: Revista de istorie şi teorie literară = Revue d'histoire et de théorie littéraire
Serials
7
Published: 1980-1987
Related title: Anuarul arhivei de folclor
Serials
8
Published: 1961
Related title: Apulum : arheologie, istorie, etnografie
Serials
9