1
Published: 1874-1891
Related title: Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydzial Historyczno-Filozoficzny
Serials
2
3
4
Published: 1960-1963
Serials
5
Published: 1957
Serials
6
Published: 1953-1957
Serials
7
Published: 1946-1956
Related title: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
Serials
8
Published: 1891-1918
Related title: Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydzialu Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności
Serials
9
Published: 1957-1984
Related title: Studia i materiały z dziejów nauki polskiej
Serials
10
Published: 1951-1969
Related title: Materialy starożytne i wczesnośredniowieczne = Materialien zur Kunde des frühen Mittelalters
Serials
11
Published: 1898
Serials
12
Published: 1953-1956
Related title: Studia i materiały z dziejów nauki polskiej. : Seria A., Historia nauk społecznych
Serials