1
2
3
Published: 1959
Serials
4
Published: 1957
Serials
5
Published: 1970-1975
Serials
6
Published: 1946-1965
Related title: Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych
Serials
7
Published: 1951-1958
Related title: Przegląd socjologiczny = Sociological review : kwartalnik Polskiego Institutu Socjologicznego
Serials
8
Published: 1992
Related title: Sprawozdania z czynności i posiedzeń
Serials
9
Published: 1957-1984
Related title: Studia i materiały z dziejów nauki polskiej
Serials
10
Published: 1972
Related title: Sprawozdania z czynności i posiedzeń
Serials
11
Published: 1956-1962
Related title: Acta Universitatis Wratislaviensis : Studia archeologiczne
Serials