1
Published: 1874-1891
Related title: Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydzial Historyczno-Filozoficzny
Serials
2
3
Published: 1976-1993
Serials
4
5
6
Published: 1957-1990
Related title: Myśl filozoficzna : Filosofskaja mysl' = Philosophical thought
Serials
7
Published: 1891-1918
Related title: Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydzialu Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności
Serials
8
Published: 1946-1973
Related title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. : Sectio F., Nauki humanistyczne
Serials
9
Published: 1951-1957
Related title: Studia filozoficzne : dyskusje i polemiki, recenzje i noty ; dwumiesi ęcznik
Serials
10
Published: 1964-1992
Related title: Acta Universitatis Wratislaviensis : Logika
Serials