1
Published: 2005
Book
2
Published: 2001
Book
3
Published: 1957-1958
Related title: Momotaro ; Shitakiri suzume ; Hanasaka jiji : Nihon no mukashibanashi 2
Book
4
Published: cop. 1992
Book
5
Published: cop. 2006
Book
6
Published: 1965
Book
7
Published: 1990
Book
8