1
2
Published: 1988
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
3
Published: 1988
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
4
Published: 1987
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
5
Published: 1987
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
6
Published: 1987
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
7
Published: 1986
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982
Book
8
by Feng Jicai (1942-)
Published: 2005
Book
9
Published: 1935
Related title: 7., : San wen er ji
Book
10
Published: 1984-1987
Related title: 2., : Wen xue li lun ji 2
Book
11
Published: 1987-1989
Related title: Bao gao wen xue ji
Book
12
Published: 1984-1988
Related title: Mei shu ji
Book
13
by Guo Moruo (1892-1978)
Published: 1982-1987
Related title: 1 : Wen xue bian, di yi juan Nü shen. Xing kong. Ping. Qian mao. Hui fu
Book
14
by Zhou Zuoren (1885-1967)
Published: 2005
Book
15
Published: 1988
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
16
Published: 1989
Related title: Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966
Book
17
18
by Lu Xun (1881-1936)
Published: 1948
Related title: 18. : Shi yue. Hui mie. Shan min mu chang. Huai hai zi he bie de qi wen
Book
19
by Sun Li (1913-2002)
Published: 2006
Book
20
by Zhang Chengzhi (1948-)
Published: 2005
Book