1
Published: 1985
Related title: Izvori za b"lgarskata istoriâ =
Book
2
Published: 1987
Related title: Izvori za b"lgarskata istoriâ =
Book
3
Published: 1994
Related title: Izvori za b"lgarskata istoriâ =
Book
4
5
Published: 1983
Related title: Izvori za b"lgarskata istoriâ =
Book
6