1
Published: 1986
Book
2
Published: 2014
Related title: Byzanz und das Abendland
Book
3
Published: 1999
Related title: Grendel Lajos művei
Book
4
Published: 1999
Related title: Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből
Book
5
Published: 2002
Book
6
7
Published: 1976
Book
8
by Ferenczi Attila (1962-)
Published: 1998
Book
9
by Niederhauser Emil (1923-2010)
Published: 2001
Book
10
by Kurtán Zsuzsa
Published: cop. 2001
Book
11
12
13
Published: 1999, [cop. 1995]
Book
14
15
16
17
Published: 2003
Book
18
19
20