1
Published: 1989
Serials
2
3
4
5
Published: 1947-1960
Related title: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung
Serials
6
Published: 1999
Serials
7
8
Published: 1970
Serials
9
10
Published: 1977
Serials
11
Published: 1858
Serials
12
13
Published: 1974
Related title: A magyar nyelvért és kultúráért : a Magyar Nyelv Barátai Köre Előkészítő Bizottságának tájékoztatója
Serials
14
Published: 1842-1843
Related title: A magyarországi római és görög katholikus papság egyetemes névtára
Serials
15
16
17
18
Published: 1991
Related title: Studia Fennica : revue de linguistique et d'ethnologie finnoises
Serials
19
Published: 1968
Related title: Ethno-Lore : A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézetének évkönyve
Serials
20
Published: 2002
Related title: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei Tanulmányok a magyar nyelvről = Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio linguistica Hungarica
Serials