1
2
3
4
by Repiczky János (1817-1855)
Published: 1846
Related title: Illustrissimo domino domino comiti Josepho Teleki de Szék, ... camerario, inclytae tabulae regiae judiciariae baroni, ... supremi comitis provinciae Csanádiensis dignitatem gratulatur Alexander Kövy
Small Print
5
by Petrarca, Francesco (1304-1374)
Published: 1862
Related title: Hrabě Gindřich, kterýžto dwakrát od smrti přediwně wyswobozen a ochráněn, posledně pak Cýsaře Konráda zetěm učiněn byl
Small Print