1
2
3
4
5
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1829]
Related title: Oratio ad juventutem scholasticam Regii Budensis Archi-gymnasii, die I. Novembris M.D.CC.XCVI
Small Print
6
7
8
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1839
Related title: Esketési beszéd, mellyet ... Székács József úrnak, Veoreos Julia kisasszonnyal Győrött 1840dik év február' 9kén történt egybekelésekor a' győri Ágostai Hitvallású Egyházban tartott ... Taubner Károly
Small Print
9
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1836]
Related title: Oratio dum neo-electi domini magistratuales amplissimi magistratus, Regio Privilegiatae Cameraticae Civitatis Arad in Ecclesia Parochiali Ord. Minor. Conventualium, solemne juramentum deponerent, die 30. Novemb. anno 1824
Small Print
10
11
12
13
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1843]
Related title: B. Dániel őrgeneral' özvegyének, Borbereki Klárának, férje' halálát jelentő szomoru levelére, adott felelete a' pécsi püspöknek
Small Print
14
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1847
Related title: Die k. k. ökonomische patriotische Gesellschaft sand sich neuerlich veranlasst,
Small Print
15
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1830
Related title: Ode ad inclytos SS. et OO. Regni Hungariae
Small Print
16
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1831]
Related title: Tekintetes nemes Borsod vármegyének nagy méltóságú Revisnyei gróf Reviczky Ádám úrnak, ... Borsod vármegye' fő-ispánjának elől-ülése alatt, 1829dik esztendőben Kis-Asszony-havának 12dik napján Miskólcz városában tartatott restaurationalis köz' gyűlése alkalmatosságával, ... mondott és tartott beszédek,
Small Print
17
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1831]
Related title: Egyházi beszéd, mellyet nagy tiszteletű Tajthy Ferentz szilágyi plébánus úr ... mondott, midőn ... gróf Nádasdy Ferentz úr, ... váczi megyés püspök, ... ő excellentiája egyházi törvényes látogatását a' szilágyi megyés papi sz. egyházban tartaná, 's egyszersmind a' fent említett plébánus úr, ... Gáspárik Kazimír úr, ... által, megyés papi hivatalába törvényessen béiktattatnék 1828dik esztend. Sz. Mihály hava 24dik napján
Small Print
18
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1827]
Related title: Collectio monimentorum quae in memoriam Bibliothecae Apponianae custodita sunt
Small Print
19
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: [1829]
Related title: Collectio monimentorum quae in memoriam Bibliothecae Apponianae custodita sunt
Small Print
20
by Szalay Imre (1787-1848)
Published: 1830
Related title: Piis manibus eminentissimi celsissimi ... domini Alexandri a Rudna cardinalis presbyteri, principis primatis Regni Hungariae, et archi-episcopi Strigoniensis ... Scholae Piae Provinciae Hungariae et Transilvaniae VIII. kal. Novembr. MDCCCXXXI
Small Print