1
2
3
4
5
by Pap István (1786-1855)
Published: [1834]
Related title: Hála-oltár, mellyet nagyméltóságu 's főtisztelendő Laicsák Ferencz nagyváradi megyés püspök, ... ő excellentiájának, ... újévi üdvözlet gyanánt ... emelt a nagyváradi zsidó közönség 1837
Small Print
6
by Pap István (1786-1855)
Published: [1833]
Related title: Hála-oltár, mellyet nagyméltóságu 's főtisztelendő Laicsák Ferencz nagyváradi megyés püspök, ... ő excellentiájának, ... újévi üdvözlet gyanánt ... emelt a nagyváradi zsidó közönség 1837
Small Print
7
by Pap István (1786-1855)
Published: 1825
Related title: Hála-oltár, mellyet nagyméltóságu 's főtisztelendő Laicsák Ferencz nagyváradi megyés püspök, ... ő excellentiájának, ... újévi üdvözlet gyanánt ... emelt a nagyváradi zsidó közönség 1837
Small Print
8
by Pap István (1786-1855)
Published: [1835]
Related title: Múzsai ajándék azon alkalmatosságra, midőn méltóságos Soborsini báró Forray András úr ... Krassó vármegyében feő ispányi hivatal helytartóságába való beiktatása ünnepét fényessen üllötte, az 1825dik esztendei május 30kán
Small Print
9
by Pap István (1786-1855)
Published: 1834
Related title: Sermo funebris quo spectabili ... domino Ladislao Susich ... Regni Hung. penes R. Academiam Zagrabiensem professori ... occasione solennium exequiarum nomine Regiae Scientiarum Academiae Zagrabiensis parentavit Stephanus Moyses, ... die 16ta Januarii 1835
Small Print
10
by Pap István (1786-1855)
Published: [1833]
Related title: Sermo funebris quo spectabili ... domino Ladislao Susich ... Regni Hung. penes R. Academiam Zagrabiensem professori ... occasione solennium exequiarum nomine Regiae Scientiarum Academiae Zagrabiensis parentavit Stephanus Moyses, ... die 16ta Januarii 1835
Small Print
11
by Pap István (1786-1855)
Published: [1829]
Related title: Sermo funebris quo spectabili ... domino Ladislao Susich ... Regni Hung. penes R. Academiam Zagrabiensem professori ... occasione solennium exequiarum nomine Regiae Scientiarum Academiae Zagrabiensis parentavit Stephanus Moyses, ... die 16ta Januarii 1835
Small Print
12
by Pap István (1786-1855)
Published: 1836
Related title: Sermo funebris quo spectabili ... domino Ladislao Susich ... Regni Hung. penes R. Academiam Zagrabiensem professori ... occasione solennium exequiarum nomine Regiae Scientiarum Academiae Zagrabiensis parentavit Stephanus Moyses, ... die 16ta Januarii 1835
Small Print
13
14
by Pap István (1786-1855)
Published: 1832
Related title: Halotti beszéd, mellyet néhai ... Boronkai Boronkay 'Sigmond úr' több tek. nemes vármegyék táblabírája', ... utólsó tiszteletére a' S. Pataki Ref. templomban július 15kén 1821. eszt. elmondott Kézy Móses,
Small Print
15
by Pap István (1786-1855)
Published: 1832
Related title: Halotti beszéd, mellyet néhai ... Boronkai Boronkay 'Sigmond úr' több tek. nemes vármegyék táblabírája', ... utólsó tiszteletére a' S. Pataki Ref. templomban július 15kén 1821. eszt. elmondott Kézy Móses,
Small Print
16
by Pap István (1786-1855)
Published: [1826]
Related title: Papagénó Bodzafurullya egy hevenyjében penderitett szatira vitézi versekben felelet gyanánt a' rhythmusok vagy is cadentziás versek a' minapi védelmezőjének
Small Print
17
by Pap István (1786-1855)
Published: [1835]
Related title: Múzsai ajándék azon alkalmatosságra, midőn méltóságos Soborsini báró Forray András úr ... Krassó vármegyében feő ispányi hivatal helytartóságába való beiktatása ünnepét fényessen üllötte, az 1825dik esztendei május 30kán
Small Print
18
by Pap István (1786-1855)
Published: [1820]
Related title: Áldott emlékezete Isten és emberek előtt kedves néhai ... báró Fischer István úrnak, ... az egri anyaszentegyház második érsekének, ... mellyet hirdetett Ferenczy Jósef ... midőn az egri érsekségnek árva rendeitől gyászos egyházi pompával tiszteltetnék az egri fő templomban 1822-dik esztendőben Kis-Asszony havának 28-dik napján
Small Print
19
by Pap István (1786-1855)
Published: [1821]
Related title: Áldott emlékezete Isten és emberek előtt kedves néhai ... báró Fischer István úrnak, ... az egri anyaszentegyház második érsekének, ... mellyet hirdetett Ferenczy Jósef ... midőn az egri érsekségnek árva rendeitől gyászos egyházi pompával tiszteltetnék az egri fő templomban 1822-dik esztendőben Kis-Asszony havának 28-dik napján
Small Print
20
by Pap István (1786-1855)
Published: 1818
Related title: Halotti beszéd az emberi léleknek már a' jelenvaló életben kitetszö nagyságáról, mellyet néhai ... Tóth-Prónai l. baró Prónay László ur ... ö excellentziájának halotti tisztelete alkalmatosságával Atsán T. N. Pest vármegyében, nov. 20-dikán 1808 mondott Kis János,
Small Print