1
2
3
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1847
Related title: Elegie auf den frühzeitigen Tod der Frau Johanna Wilhelmine Rumi, gebornen Mitterer
Small Print
4
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1844
Related title: A' selyemtenyésztés módjának előadása a' magyar földmivelők számárá ajándekúl Hoffmannsthali Hoffmann Emanuel altal
Small Print
5
by Fejér György (1766-1851)
Published: [1830]
Related title: De religiosis ordinibus et eorum reformatione liber singularis quem e germanico in latinum traduxit, suisque auxit animadversionibus F. R. a G
Small Print
6
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1832
Related title: Fő tiszt. Fock bétsi evangy. superintendensnek az igaz hazafiságról mondott szent beszédei eggy hazája békességét ohajtó k. méltóság kivánságára németből fordítattak 's a' magyar hazára alkalmaztattak Hrabovszky György ... által
Small Print
7
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1835
Related title: Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III Idus Maii MDCCXLIX. huic accedit alloquutio ad Transilvaniae proceres, et de vita, scriptisque auctoris commentariolus : curante Michaele Tertina
Small Print
8
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1832
Related title: A' jubileumi bútsú-járásra alkalmaztatott ájtatos foglalatosságok a' Tsászári, és Királyi Katonaságnak részére 1795. esztendőben
Small Print
9
by Fejér György (1766-1851)
Published: [1814]
Related title: Schreiben eines österreichischen Pfarrers über die Toleranz nach den Grundsätzen der katholischen Kirche
Small Print
10
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1815
Related title: Tentamen publicum ex logica et historia pilosophiae quod auctoritate et consensu ... Michaelis Anton. Paintner, ... directoris in Lyceo Regio Sabariensi mense Martio M. DCCC. XII
Small Print
11
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1839
Related title: Esketési beszéd, mellyet ... Székács József úrnak, Veoreos Julia kisasszonnyal Győrött 1840dik év február' 9kén történt egybekelésekor a' győri Ágostai Hitvallású Egyházban tartott ... Taubner Károly
Small Print
12
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1820
Related title: Oratio funebris in exequiis ... Georgii Pray, ... regni Hungariae historiographi habita a Leopoldo l. b. a Schaffrath, ... dum Regia Scientiarum Universitas Pestiensis iusta funebria, solenni ritu persolveret, die [üres hely] mense [üres hely] anno 1801
Get full text
Small Print
13
by Fejér György (1766-1851)
Published: [1806]
Related title: A' T. N. Vass vármegyei méltóságos, nagyságos, tekéntetes, és nemes rendü felkelo vitéz magyar sereghez : Nemes Lábas Ferencznek versei : Szombathelyen Böjt más havának 4-dik napján 1809-dik esztendőben [collig. 17.]
Small Print
14
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1849
Related title: Verzeichniss der Mitglieder der Herzogl. Sachsen-Gotha und Meiningischen Societät der Forst- und Jagdkunde zu Dreyssigacker
Small Print
15
by Fejér György (1766-1851)
Published: [1841]
Related title: Vallásra valo bévezetés, és a' keresztyén vallásnak sarkalatosabb igazságai az első nemzeti, és falusi oskolák' számára, a' helv. vallástételt követő Tiszamellyéki Szuperintendentzia rendeléséből
Small Print
16
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1817
Related title: Halotti beszéd az emberi léleknek már a' jelenvaló életben kitetszö nagyságáról, mellyet néhai ... Tóth-Prónai l. baró Prónay László ur ... ö excellentziájának halotti tisztelete alkalmatosságával Atsán T. N. Pest vármegyében, nov. 20-dikán 1808 mondott Kis János,
Small Print
17
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1822
Related title: A' szabad királyi Péts várossának kebelebéli különös törvénnyei, vagy is statutumai : [collig. 5.]
Small Print
18
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1850
Related title: Ode auf die Genesung Marien Theresiens
Small Print
19
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1838
Related title: Welche sind die Forderungen unserer Zeit an den Seelsorger? Inaugural-Rede bey Wiedereröffnung der Studien des Schuljahres 1825
Small Print
20
by Fejér György (1766-1851)
Published: 1815
Related title: Ő tsászári királyi apostoli Felségének Első Ferentznek örvendetes születése napján Miskóltz várossában tartott buzgó isteni szolgálatkor, a' szives szeretet', 's hivség' bizonyitására ki-osztogattatott
Small Print