1
by Universiteit Gent
Published: 1886-1927
Related title: Algemeen Programma der Leergangen
Serials
2
by Universiteit Gent
Published: 1962-1972
Related title: Algemeen Programma der Leergangen
Serials
3
4
by Universiteit Gent
Published: 1942
Related title: Programma der leergangen = 3. Faculteiten der wetenschappen en der geneeskunde en daaraan toegevoegd instituut = Facultés des sciences et de médicine et institut y annexé Programme des cours
Serials
5
by Universiteit Gent
Published: 1942
Related title: Programma der leergangen : 2. Faculteiten der wijsbegeerte en letteren en der rechten en daaraan toegevoegde instituten = Facultés de philosophie et lettres et de droit et instituts y annerés
Serials
6
by Universiteit Gent
Published: 1936
Related title: Programma der leergangen : 1. Onderwijzend personeel. Universitaire inrichtingen. Algemeene inlichtingen
Serials
7
by Universiteit Gent
Published: 1972
Related title: Algemene Inlichtingen
Serials
8
by Universiteit Gent
Published: 1928-1936
Related title: Programma der leergangen : 1. B, Algemeene inlichtingen
Serials
9
by Universiteit Gent
Published: 1942
Related title: Programma der leergangen : 2. Faculteiten der wijsbegeerte en letteren en der rechten en daaraan toegevoegde instituten = Facultés de philosophie et lettres et de droit et instituts y annerés
Serials
10
by Universiteit Gent
Published: 1936
Related title: Programma der leergangen : 1. Onderwijzend personeel. Universitaire inrichtingen. Algemeene inlichtingen
Serials
11
by Universiteit Gent
Published: 1929-1942
Related title: Programma der leergangen : 2. B. Faculteit der rechten en daaraan toegevoegde scholen
Serials
12
by Universiteit Gent
Published: 1930-1942
Related title: Programma der leergangen : 3. B. Candidatuur der natuur- en geneeskunde, faculteit der geneeskunde en daaraan toegevoegde instituten
Serials
13
by Universiteit Gent
Published: 1942
Related title: Programma der leergangen = 3. Faculteiten der wetenschappen en der geneeskunde en daaraan toegevoegd instituut = Facultés des sciences et de médicine et institut y annexé Programme des cours
Serials