1
Published: [2010]
Related title: Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 : Biblioteka Jagiellońska, rkp. 259
CD