Panegyricus divo Joanni Evangelistae dictus coram ... Universitatis Viennensis, Senatu populoque academico, cum Metropolitana Divi Stephani Proto-Martyris Basilica inclyta Facultas Theologica ejusdem divi tutelaris sui annuam memoriam solenni ritu instauraret, deferente ... patre Francisco Xaverio Kislinger ... decano spectabili, oratore ... D. Rocho Müller, ... anno reparatae salutis M. DCC. XLVI. pridie nonas Majas : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Latin
Published: [Viennae Austriae] : Ex Typographia Kaliwodiana, 1746
Subjects:
Related Items:Issued with: A kegyes olvasónak minden jókat kiván John Filep Henrik, ugy-mint, nemes Komárom vármegyének, és azon névű szabad királyi városnak orvosdoctora, és physicussa: opac-EUL01-001044610
Issued with: Ad exequias, perillustris ac generosi domini, Samuelis Maithány, condam, Baziniensium senatoris, die XVI. Decembris, ann. M. D. CCLIV. habitas, hunc cippum sepulcralem, testandae suae, ... posuit Christianus Gottlieb Gave: opac-EUL01-001044639
Issued with: Adamas Bohemicus, nec igne, nec aqua emollitus, S. Joannes Nepomucenus, ... coeli gemma, Czechiae diadema, sub annuis festivitatis suae solemniis in sibi dicata Ecclesia Neo-Pragae in Skalka dicta, humili elogio commendatus à P. Amando Giresch, ... annô M.DCC. LXVII. die XXII. Maji ..: opac-EUL01-001044138
Issued with: Allocutio sanctissimi domini nostri Benedicti pp. XIV. habita die XXI. Aprilis an. MDCCXLVIII. Dominica in Albis dum Ecclesiam a fundamentis reaedificatam in honorem S. Apollinaris prope Forum Agonale solemni ritu consecrabat: opac-EUL01-001044154
Issued with: An den Geneigten Leser all erwünschliches Heil durch Philipp Heinrich John, medicinae doctorem, eines löbl. Comorner-Comitats Physicum: opac-EUL01-001044637
Issued with: Antonii Bajtay clerici regularis Scholarum Piarum oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III. Idus Maj. M. DCC. XLIX.: opac-EUL01-001044544
Issued with: Breve beatificationis ven. servi Dei Josephi Calasanctii à Matre Dei, fundatoris Congregationis Scholarum Piarum Benedictus papa XIV. ad perpetuam rei memoriam: opac-EUL01-001044246
Issued with: Carolus VI. Dei gratia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiaeque ... rex: opac-EUL01-001044658
Issued with: Celsissimo principi ac archi-episcopo Strigoniensi Francisco e notis in patria comitibus Barkócj de Szala sic ardent corda, devota suo praelato: opac-EUL01-001044384
Issued with: Celsissimus, ac reverendissimus S. R. I. princeps Nicolaus e comitibus Csaky de Keresztszegh, ... Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis archi-episcopus, ... Regni Hungariae primas, ... laudatione funebri celebratus ... Emerico Vajkovics, ...: opac-EUL01-001044381
Issued with: Collata mutuo gaudia Ecclesiae archi-episcopalis Collocensis pariter & Ecclesiae Episcopalis Varadiensis ... in praepositurali residentia, per ... dominum Emericum e comitibus Csaky de Keresztszegh, ... archi-episcopum Collocensem, ... Posonii festivis emblematibus, ac luminibus exhibit: opac-EUL01-001044375
Issued with: Confraternitas, sub titulo Sancti Stephani primi Hungariae regis & apostoli erecta, ac in Collegiata Sancti Martini Posoniensi Ecclesia sub jurisdictione ... archi-episcopi Strigoniensis velut ordinarii, ...: opac-EUL01-001044327
Issued with: Die das Tausend-Gulden-Kraut suchende Hirschen, das ist: Ihro Excellenz ... Grafen Johann Palfy von Erdöd, ... des Königreichs Ungarn Palatinen, und vice-König ... als das löbliche Pressburger Comitat ... mit ... Leich- und Ehren-Rede ist angefeuret worden durch ... Johann Stehenich: opac-EUL01-001044462
Issued with: Divus Leopoldus princeps pacis, in Divi Stephani Proto-Martyris Basilica coram Senatu, populoque Academico deferente ... domino Joanne Baptista Mair, ... panegyrica dictione celebratus a ... Josepho Henrico Antonio Schmuderer, ...: opac-EUL01-001044180
Issued with: Edictum archi-episcopale Strigoniense: de ritu celebrandorum festorum: opac-EUL01-001044314
Issued with: Ego Ludovicus comes de Batthyán ... Maturâ, & exactâ animi mei deliberatione superindè praehabitâ, tenore praesentium in perpetuam inter Haeredes, & Successores meos, ...: opac-EUL01-001044502
Issued with: Első Ferencz romai felséges császár, jerusalemi király, lotaringiai, barri, és hetruriai nagy herczeg, Mária Terésia magyar, és cseh ország ... királyné aszszonyának, ... férje, ... midőn Romai Királyságra, Császárságra választatásáért ... Lövő nevű ... város: opac-EUL01-001044353
Issued with: Eperies: opac-EUL01-001044320
Issued with: Epiphonemata compendiosa, & ingeniosa, selecta ex optimis & doctissimis Hominum: opac-EUL01-001044716
Issued with: Epithalamium in nuptiis serenissimi regii coronae principis, et archi-ducis Josephi cum serenissima Isabella Borbonia aeque regia Parmae principe Vindibonae solenniter celebratis per Josephum L. B. de Rewa, ...: opac-EUL01-001044362
Issued with: Eucharistia poetica, invictissimo regi Hungariae, Carolo Sexto, ... consecrata, ... Augusto Christiano, duci à Saxonia, archi-episcopo Strigoniensi ... alteri Emerico Csaky, archi-episcopo Colocensi, ...: opac-EUL01-001044439
Issued with: Excellentissimo ac illustrissimo domino ... comiti Ludovico de Batthyan, perpetuo in Német-Ujvár, Regni Hungariae palatino, ... dum Posonii in comitiis regni die 11. Maji anno MDCCLI. in Hungariae Palatinum crearetur, oblatum & porrectum in die primitarium ... Josephi de Batthyán, ..: opac-EUL01-001044483
Issued with: Ezer-jó-füet keresö sebess szarvasok, az az: Nagy méltóságu Erdödy gróff Pálffy János, ... Magyar-országnak palatinussa, ... nemes káptolon Szent Márton templomában ... tartatott szomorú exequiak és utolsó tisztességek meg-adássa alkalmatosságával elö nyelvével te: opac-EUL01-001044455
Issued with: Favus distillans, seu melleae virtutes in neo-electo ... domino Roberto pie effigiatae, et in solennijs solennis suae infulationis honori ejusdem consecratae, oblatae, dicatae, dedicatae, anno à partu Virgineo MDCCXXVIII.: opac-EUL01-001044449
Issued with: Fortis, & mirus vividae virtutis concertus quem super grandi gente Halleria constituit, & instruxit pro annuo applausu festum divi Joannis Baptistae faustè recolenti ... domino comiti Ioanni Haller Lib. Bar. de Hallerstein, sac. caes. regiaeq, cath. majest. consiliario actuali intimo,: opac-EUL01-001044508
Issued with: Gloria Solis Sarcandro martyre exorta, et regio imperii soli, Carolo VI debitè praesentata: opac-EUL01-001044266
Issued with: Homilia eucharistica sive Te Deum laudamus, avagy A' Mindenható, ... örök Istennek azon nagy kegyelméért ..., mellyel ... Lotharingyiai, és Barri Ferencz herczeget, ... ezen folyó esztendőben, Kis-Aszszony havának 13-dik napján Római Császárságra választotta, ... és ...: opac-EUL01-001044334
Issued with: In funere eminentissimi & reverendissimi principis ... domini Michaelis Friderici ... è comitibus ab Althann, episcopi Vaciensis ... dicente, pro spectatissima concione Innocentio à D. Thoma Aquinate è Clericis Regularibus Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, ... Vacij in Templo Cat: opac-EUL01-001044415
Issued with: Justa heroicis meritis et manibus excellentissimi ... domini Stephani Dessoeffy de Csernek persoluta, ... per varios belli gradus, annos 57. militis & praefecti strenui, demum legionis equestris ordinis colonelli, et generalis campi mareschalli locumtenentis, in Ecclesia Cibiniensi comi: opac-EUL01-001044513
Issued with: Keresztényi trombita, mellyet a' keresztények ama' fel-fúalkodott kevély uj holdnak, harmadik Amurát török császárnak, ... el-fogyásán nagy örömmel, 's ... vigassággal fújták, ... azért midőn ezt az örök emlékezetre méltó nevezetes napot, ... azon hires kúlcsos N: opac-EUL01-001044560
Issued with: Lecturis salutem à superis Philippus Henricus John, medicinae doctor i. comitatus Comaromiensis, liberaeque ac regiae civitatis physicus ordinarius: opac-EUL01-001044615
Issued with: Leg jobb rész mellyet ez árnyék világból ki költözvén ... az örökké-valóságban magának választott ... gróff Mikes Mária aszszony, ... gróff Göncz-ruszkai Kornis Antal ur ... hütves társa életének huszon harmadik esztendőjében, ... végső tiszteletére, s' örö: opac-EUL01-001044522
Issued with: Luctus sacerdotalis, Az-az: papi gyász, ... méltóságos, és ... tisztelendő Adolf piarista szerzetbül való győri püspöknek, ... keserves halála, kit-is ... Sz. András havának huszonnyolczadik napján ezer hét száz negyven harmadik esztendőben ... halotti dicsérettel meg: opac-EUL01-001044272
Issued with: Ludit excelsa Parnassi Musa, dans versus e praefixo chronographico themate, accelerantibusque laetioribus plectris, felix voto, exurgit novo, ... episcopo Traguriensi Andreae Kürtösy, abbati B. V. M. de Vizere, ... primitias annis elapsis quinquaginta presbyterii, altera vice celebran: opac-EUL01-001044427
Issued with: Majestatica sessio, az az: Gálás, jeles, pompás, tisztelettel, örömmel, és vigassággal, Mennyekben, és a' földön szenteltetett ülő ünnep ... Máriának születése napja, avagy Királyi Székben való örökös ülés, ... nyólcz ülésekben, és ezekhez alkalmaztatott ny: opac-EUL01-001044345
Issued with: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, ac Hungariae, ... regina, ... quòd tametsi ad usquè in universis provinciis nostris haerediariis multifaria, ...: opac-EUL01-001044373
Issued with: Modus conscriptionis regni Hungariae idaeae, per Status & Ordines Regni Diaetaliter elaboratae, & per suam Majestatem Sacratissimam clementer approbatae, ...: opac-EUL01-001044679
Issued with: Mulier virtutis, Ruth. c. 3. v. 11. az-az: A' keresztényi tökélletes jóságokkal mint annyi drága kövekkel ... fényeskedő aszonyi állat, a' kit a' néhai tekéntetes ... Zichy Klára aszonynak, ... Biró János ... T. Nemes Győr vármegye ... vice-ispánnya szerelmes hütvös-: opac-EUL01-001044541
Issued with: Oratio celsissimo, ac reverendissimo, S. R. I. principi Francisco e comitibus Barkóczy, de Szala, ... Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis archi-episcopo, ... primati Regni Hungariae, ... occasione solennis introductionis ejusdem in liberam, regiamque civitatem Tyrnaviensem anno M. D: opac-EUL01-001044394
Issued with: Oratio excellentissimo ac illustrissimo comiti Ludovico de Batthyán, perpetuo in Német-Ujvár, Regni Hungariae palatino, ... onomastico D. Ludovici die veneratione devotissima oblata ab Academico Societ. Jesu Collegio Tyrnaviensi, ... gratulante: opac-EUL01-001044467
Issued with: Oratio funebris in mortem serenissimi principis Eugenii Francisci, e ducibus Sabaudiae et Pedemontii, ... in summa aede Metropolitana D. Stephani parentatum â P. Francisco Peikhart, ...: opac-EUL01-001044285
Issued with: Oratio gratulatoria celsissimo ac reverendissimo principi Josepho e comitibus de Trautsohn, ... metropolis Viennensis archi-episcopo ... oblata, a Societatis Jesu Collegiis, ... cum is in Basilica D. Stephani archi-episcopali pallio insigniretur, anno reparatae salutis M. DCC. LI.: opac-EUL01-001044406
Issued with: Ordo luctûs, & funebralium ceremoniarum deinceps observandus: opac-EUL01-001044697
Issued with: Palma laetitiae, quam illustrissimo, ... domino Benedicto Sajgo, ... Ordinis S. Benedicti ad S. Martinum de Sacro Monte Pannonio, ejusdem, Partiumque Coronae Regni Hungariae annexarum archi-abbati, ... diem onomasticum ... recolenti, ipsa Dominica Palmarum in tesseram humillimi obsequii: opac-EUL01-001044584
Issued with: Panegyricus Divo Leopoldo Austriae marchioni, dictus ... Universitate Viennensi, dum in Metropolitana Divi Stephani Proto-Martyris Basilica inclyta natio Austriaca ejusdem tutelaris sui festum diem solenni ritu celebraret, deferente ... D. Joanne Maximiliano Dietmann, ... procuratore, o: opac-EUL01-001044185
Issued with: Panegyricus beato Josepho Calasantio a Matre Dei, Ordinis Scholarum Piarum institutori, novo ecclesiae subsidio, cum in aede virginis fidelis Scholarum Piarum solennis eius diei, quo in Numerum beatorum relatus est, memoria triduum ageretur dictus a p. Nicephoro a S. Donato ... anno M.: opac-EUL01-001044249
Issued with: Panegyricus occasione novae Academici Societatis Jesu Tyrnaviae Collegii Bibliothecae concinnatus a P. Guilielmo Jenamy in eadem universitate eloquentiae professore anno Domini M. DCC. LXI.: opac-EUL01-001044545
Issued with: Panegyris de Sancto Felice puero, et martyre, ... die prima mensis Junii in Ecclesia B. V. M. Homokkomárom, dicta per M. V. P. Fr. Anonymum ex Ordine Minorum S. P. Francisci, ... ac ex vulgari in Latinum translata: opac-EUL01-001044220
Issued with: Per ardua ad sublime dignitatis fastigium evecto ... domino Martino Biró de Padany, ... recens in episcopum Weszprimiensem consecrato, ... gratulatur submissus universus Districtus Albensis, deferente Josepho Dravecz, ...: opac-EUL01-001044419
Issued with: Prodromus, seu axiomata utilissima de bibliothecis, auctore Joanne Wrablánszky, Zolnensi, ...: opac-EUL01-001044649
Issued with: Romai csaszarnak (ki Fényét hordozta, Lottharingus előtt) Fölséges Leánnya méltóztatott jönni, vigasztalásunkra, Budanak akkorban látogatására ...: opac-EUL01-001044369
Issued with: Rubrica juxta modum conscriptionis Regni Hungariae idaeae, per Status & Ordines Regni Diaetaliter elaboratae, & per suam Majestatem Sacratissimam clementer approbatae, ...: opac-EUL01-001044690
Issued with: Rövid napokban foglalt érdemes hoszszú élet, az az Méltóságos Csábrághi gróff Kohári Ignátz úrfi 16. esztendeig tartó életének koros napokra lőtt meg fordulása, mellynek ... szomórú exequiáin magyarázattyát, élő nyelvel terjeszti vala ... tisztelendő P. Bossani: opac-EUL01-001044517
Issued with: Sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti divina providentia papae XIV. constitutio, qua ampliatur Episcopis facultas impertiendi Benedictionem cum Indulgentia Plenaria Fidelibus in mortis articulo constitutis, ...: opac-EUL01-001044301
Issued with: Sapientiae Aquilae, virtutis Leoni, ... in die sponsalis laetitiae suae ab ipsa Augusta Austriae archiduce Maria Theresia, Lotharingiae duce, Jerosolymae regina ... in Octobri laetitiae vinum vindeminanti, ... domino Antonio Friderico Libero Baroni de Abele & Valanda ... die Octobris an: opac-EUL01-001044687
Issued with: Somnium prodigiosum Thetis, et Liaei, seu Vini, & Aquae, mutuo inter se pro corona & dignitatis apice litigantium ac certantium: opac-EUL01-001044644
Issued with: Stephanus Nedeczky Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis in Hungaria praepositus major, ...: opac-EUL01-001044655
Issued with: Symbola in honorem celsissimi S. R. I. principis regni primatis Francisci Barkóczy … per civitatem Agriensem dum eam praesentia sua primo bearet, homagiali devotione ad perpetuam memoriam, … pictoris manu figurata, ... quae in communis Laetitiae signum accensis luminibus vespere di: opac-EUL01-001044390
Issued with: Trauer-Predig bey der Leuche seiner Bischöflichen Gnaden des ... Herrn, Adolphi à S. Georgio, aus dem Regulirten Clericalischen Orden Scholarum Piarum, weyland Bischoffens zu Raab, ... den 24. November 1743. in dem 62. Jahr seines Alters ... verschieden gehalten, à R. P. Jaroslao à: opac-EUL01-001044279
Issued with: Trauer-Rede welche in Gegenwart einer Hoch-Adelichen Versammlung bey der kläglichen Leich-Begängnuss ihro Excellenz des ... Herrn Francisci Xaverii Grafen Klobusiczky von Zétény, ... Erzbischofs zu Colocsa ... in der Haupt-Kirchen zu Colocsa gehalten worden, dem 19. May, anno 1760.: opac-EUL01-001044398
Issued with: Vectigal seculare Deo bonorum omnium authori, secundum Deum hominibus de se bene meritis a Collegio Pazmaniano decretum, eucharistica dictione persolutum die XXIX. Junij ... oratore ... Francisco Szögyeny, ... Collegio Pazmaniani alumno: opac-EUL01-001044223
Issued with: Üdvezlés, mellyet, midőn ama nagy-kegyelmű, ... méltóságos kegyelmes ur, Keresztszeghi gróff Cháky Miklós, ... esztergami érseki székébe, egyházi törvénynek rend-tartása-szerént bé-iktattatott-vólna, ... élő nyelvel, ... véghez-vitt, ... Kregár István László,: opac-EUL01-001044379
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._2r_046 KRNY Nem kölcsönözhető  Place a Hold