A magyarhoni protestáns egyház története

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors:
Format: Book
Language:Hungarian
Published: Budapest : Históriaantik Kvk., 2012
Edition:Repr.
Subjects:
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
Description
Item Description:A Históriaantik reprint kiadásában megjelenő vaskos monográfia a magyarországi protestáns egyház történetét kimerítő alapossággal dolgozza fel, gazdag forrásanyagból merítve. A vaskos kötet eredetileg 1907-ben látott napvilágot az Athenaeum Rt. gondozásában, a politikus, történész Zsilinszky Mihály szerkesztésében.*** A békés-csanádi evangélikus egyházmegye felügyelőjeként, valamint a Magyar Történelmi Társulat alelnökeként is tevékenykedett kiváló egyháztörténészen kívül – aki egyháza 17. századi, küzdelmekkel teli történetét írta meg Bocskay István felkelése, a bécsi béke s ennek az ország törvényei közé beiktatása (1608) című fejezetében – Farkas József a reformáczió elterjedésének és megszilárdulásának, vagyis a 16. századi egyháztörténetet, Kovács Sándor pozsonyi teológiai tanár a 18. századi szenvedések történetét, míg Pokoly József 1791-től a 19. század végéig, a szabad vallásgyakorlás időszakát ismerteti. A szerzők „azt tűzték ki czélul, hogy ne száraz tudományos munkát adjanak a művelt közönség kezébe, hanem olyant, mely a tudományos kutatás eredményét felhasználva, középen áll a tudományos és tisztán népszerűsítő könyvek között” – olvashatjuk az előszóban. A továbbiakban megtudjuk, hogy „nem elégedtek meg azzal, hogy az egyháznak csupán drámai jelenetekben gazdag külső történetével foglalkozzanak, hanem igyekeztek behatolni az egyház belső életébe is; jelesül fel akarták tüntetni az egyházi közigazgatás lassú fejlődését, a lelkészek és tanítók működésének eredményét és pedig nemcsak irodalmi harczokban, hanem a nép vallás-erkölcsi életében is”.
Eredeti
kiad.: : Budapest : Athenaeum, 1907
Physical Description:[8], 797 p. : ill. ; 21 cm
Bibliography:Bibliogr. a lábjegyzetekben