Statisztikai Időszaki Közlemények

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author:
Format: serials
Language:Hungarian
Published: Budapest : Statisztikai Nyomtatvány- és Folyóiratkiadó, 1957
Subjects:
Related Items:Other relationship: 1981: opac-EUL01-001040770
Other relationship: 1981: opac-EUL01-001044033
Other relationship: A 16-29 éves fiatalok helyzetének főbb jellemzői: opac-EUL01-001094613
Other relationship: A Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság népgazdaságának összehasonlítása az ágazati kapcsolatok mérlege alapján: opac-EUL01-001036869
Other relationship: A családi jövedelmek szinvonala és szóródása 1972-ben: opac-EUL01-001040243
Other relationship: A családi jövedelmek szinvonala és szóródása 1977-ben: opac-EUL01-001093737
Other relationship: A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba: opac-EUL01-001037201
Other relationship: A fizikai dolgozók munkakörülményei: opac-EUL01-001040730
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040740
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038772
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001037773
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038218
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040761
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040679
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038328
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001036932
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040533
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001037065
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001037050
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001037185
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040562
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001037036
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038305
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038175
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038153
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040525
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040705
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001038867
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040515
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél: opac-EUL01-001040721
Other relationship: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél 1971. I. félévben: opac-EUL01-001037218
Other relationship: A fontosabb alapanyagok és termékek forgalma: opac-EUL01-001036929
Other relationship: A gyermekgondozási segély első három éve: opac-EUL01-001037149
Other relationship: A gyermekgondozási segély főbb adatai: opac-EUL01-001040237
Other relationship: A gyermekgondozási segély igénybevétele és hatásai: opac-EUL01-001040774
Other relationship: A gépipar termékszerkezetének nemzetközi összehasonlítása: opac-EUL01-001036993
Other relationship: A jugoszláv és a magyar ipar összehasonlítása: opac-EUL01-001038274
Other relationship: A keresetek szóródása és szerepe a munkás-alkalmazotti háztartások jövedelmében 16000 háztartásra kiterjedő 1968 évi felmérés adatai alapján: opac-EUL01-001093648
Other relationship: A keresetek szóródása és szerpe a munkás-alkalmazotti háztartások jövedelmében: opac-EUL01-001037191
Other relationship: A keresők képzettsége és a felnőttoktatás helyzete a budapesti állami iparban: opac-EUL01-001035996
Other relationship: A kiskereskedelmi hálózat: opac-EUL01-001035214
Other relationship: A kutatási bázis és fejlődése 1966: opac-EUL01-001036837
Other relationship: A lakosság fogyasztása: opac-EUL01-001036007
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001035206
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001038736
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001038136
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001037789
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001038234
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001040241
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001040559
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1966-1967: opac-EUL01-001036859
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1968-1969: opac-EUL01-001037049
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása, 1960-1977: opac-EUL01-001092074
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása, 1960-1978: opac-EUL01-001092075
Other relationship: A lakosság jövedelme és fogyasztása, 1960-1979: opac-EUL01-001092076
Other relationship: A magyar ipar nemzetközi összehasonlításban: opac-EUL01-000468690
Other relationship: A magyar magánkisipar: opac-EUL01-001035641
Other relationship: A magyar mezőgazdaság árhelyzete: opac-EUL01-001035994
Other relationship: A magyar népgazdaság ágazati kapcsolatainak mérlege: opac-EUL01-001037039
Other relationship: A magyar népgazdaság ágazati kapcsolatainak mérlege 1965-1968: opac-EUL01-001037044
Other relationship: A magyar építőanyagipar tevékenysége: opac-EUL01-001036875
Other relationship: A magyar építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban: opac-EUL01-001037167
Other relationship: A magyar építőipar működése 1950-1967: opac-EUL01-001036842
Other relationship: A mezőgazdaság eredményei: opac-EUL01-001035629
Other relationship: A mezőgazdaság eredményei 1957-ben: opac-EUL01-001035210
Other relationship: A mezőgazdaság eredményei 1958-ban: opac-EUL01-001035232
Other relationship: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek csoportosítása 1968. évi fontosabb adataik szerint: opac-EUL01-001037018
Other relationship: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti háztartások jövedelmi viszonyai: opac-EUL01-001038085
Other relationship: A mezőgazdasági termékek felvásárlása: opac-EUL01-001035640
Other relationship: A mezőgazdasági termékek felvásárlása: opac-EUL01-001035961
Other relationship: A munka termelékenysége a magyar iparban: opac-EUL01-001035209
Other relationship: A munka termelékenysége az iparban: opac-EUL01-001035988
Other relationship: A munka termelékenysége az iparban: opac-EUL01-001035254
Other relationship: A munkás-, alkalmazotti- és paraszti háztartásokban: opac-EUL01-001035253
Other relationship: A munkások helyzete az iparvállalatoknál: opac-EUL01-001035636
Other relationship: A munkások szakképzettsége és kereseti arányai: opac-EUL01-001035664
Other relationship: A munkások és alkalmazottak száma, keresete a munka jellege szerint: opac-EUL01-001036009
Other relationship: A más népgazdasági ágak ipari tevékenységének a IV. ötéves tervidőszakban elért fejlődése: opac-EUL01-001040683
Other relationship: A nap 24 órája: opac-EUL01-001035998
Other relationship: A nemzeti jövedelem alakulása, 1966 A népgazdaság állóeszközei 1960-1965: opac-EUL01-000468662
Other relationship: A nemzeti jövedelem és a lakosság jövedelme 1958-ban: opac-EUL01-001035240
Other relationship: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei: opac-EUL01-001035987
Other relationship: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei 1962: opac-EUL01-000468604
Other relationship: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei a hároméves terv időszakában: opac-EUL01-001035653
Other relationship: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei a második öt éves terv időszakában: opac-EUL01-001036013
Other relationship: A nemzeti vagyon és az állóeszközállomány: opac-EUL01-001038737
Other relationship: A nyugdijasok életkörülményei: opac-EUL01-001040729
Other relationship: A népgazdaság állóeszközei: opac-EUL01-001035666
Other relationship: A népgazdaság árhelyzete az 1955-1962 években: opac-EUL01-001035963
Other relationship: A nők helyzete régen és most: opac-EUL01-001035250
Other relationship: A parasztság jövedelme és fogyasztása: opac-EUL01-001035234
Other relationship: A szocialista iparban foglalkoztatottak létszámösszetétele és kereseti viszonyai: opac-EUL01-001040693
Other relationship: A szocialista mezőgazdasági üzemek működése: opac-EUL01-001035171
Other relationship: A szolgáltatások szerepe a népgazdaságban: opac-EUL01-001037154
Other relationship: A szántóföldi növények terméseredménye: opac-EUL01-001035189
Other relationship: A tudományos kutatás helyzete és fejlődése: opac-EUL01-001035992
Other relationship: A társadalmi mobilitás Magyarországon és Lengyelországban: opac-EUL01-001040734
Other relationship: A társadalmi mobilitás történeti tendenciái: opac-EUL01-001038873
Other relationship: A vetésterületi összeírás eredménye: opac-EUL01-001035182
Other relationship: A vállalatok és szövetkezetek újraértékelt állóeszközállománya: opac-EUL01-001037032
Other relationship: Adatgyüjtemény az iparon kivüli négazdasági ágak ipari tevékenységéről 1972: opac-EUL01-001038350
Other relationship: Adatgyűjtemény az állami iparban foglalkoztatottak létszám, bér és kereseti arányairól: opac-EUL01-001040775
Other relationship: Ausztria és Magyarország: opac-EUL01-001036848
Other relationship: Ausztria és Magyarország ipari termelési és termelékenységi színvonalának összehasonlítása: opac-EUL01-001040701
Other relationship: Ausztria, Csehszlovákia, Franciaország és Magyarország ipari termelékenységének összehasonlítása: opac-EUL01-001038070
Other relationship: Az 1958. évi márciusi állatszámlálás eredménye: opac-EUL01-001035200
Other relationship: Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői: opac-EUL01-001037826
Other relationship: Az energiatermelés és az energiafelhasználás szerkezete: opac-EUL01-001036985
Other relationship: Az ifjúsági munkerőforrás, 1969. január 1.: opac-EUL01-000376915
Other relationship: Az ipar helyzete az új gazdaságirányitási rendszer bevezetésekor: opac-EUL01-001036828
Other relationship: Az ipar koncentrációja: opac-EUL01-001036471
Other relationship: Az ipar rendelésállománya 1970. év elején: opac-EUL01-001037006
Other relationship: Az ipar termelése és szerkezete 1949-1959: opac-EUL01-000468569
Other relationship: Az ipar termelési indexe 1949-1957: opac-EUL01-001035192
Other relationship: Az ipar termékszerkezetének változása a fontosabb iparágakban: opac-EUL01-001036947
Other relationship: Az ipar területi fejlődése: opac-EUL01-001038183
Other relationship: Az ipar ágazati és termékszerkezetének alakulása 1969-1970: opac-EUL01-001037204
Other relationship: Az ipar állóeszközei és kapcsolatuk a termeléssel: opac-EUL01-001036446
Other relationship: Az ipari munkások létszámarányai, munkakörülményei és bérhelyzete: opac-EUL01-001036006
Other relationship: Az ipari munkások létszámának a végzett tevékenység jellege szerinti megoszlása: opac-EUL01-001035990
Other relationship: Az ipari munkások és a kisegitő alkalmazottak létszámának megoszlása végzett tevékenységűk jellege szerint: opac-EUL01-001036888
Other relationship: Az ipari munkások és a kisegítő alkalmazottak létszámának a végzett tevékenység jellege szerinti megoszlása 1972: opac-EUL01-001038331
Other relationship: Az ipari termelés szerkezetének alakulása: opac-EUL01-001038302
Other relationship: Az ipari termelői árak alakulása: opac-EUL01-001037797
Other relationship: Az ipari termelői árak alakulása: opac-EUL01-001036808
Other relationship: Az ipari termékek termelésének alakulása: opac-EUL01-001036839
Other relationship: Az iparon kívüli népgazdasági ágak ipari tevékenysége 1971: opac-EUL01-001038231
Other relationship: Az országos állatszámlálás eredményei: opac-EUL01-001034441
Other relationship: Az állami ipar alkalmazottainak létszámarányai, bér- és jövedelmi viszonyai: opac-EUL01-000966488
Other relationship: Az állami iparban foglalkoztatott munkások létszámösszetétele, munkakörülményei és bérarányai: opac-EUL01-001037139
Other relationship: Az állami ipari alkalmazottainak létszámarányai, bér- és jövedelmi viszonyai: opac-EUL01-001037158
Other relationship: Az állami lakásépítkezések szinvonalának és költségeinek alakulása: opac-EUL01-001037775
Other relationship: Az állami építőipari vállalatok által a megrendelőknek 1960-1969-ben átadott épitmények adatai: opac-EUL01-001037146
Other relationship: Az állami építőipari vállalatok által a megrendelőknek 1970-ben átadott épitmények adatai: opac-EUL01-001037217
Other relationship: Az állóeszköz-állomány ujraértékelése a mezőgazdaságban: opac-EUL01-001036992
Other relationship: Az átadott épitmények adatai: opac-EUL01-001040690
Other relationship: Az élelmiszerfogyasztás alakulása Magyarországon: opac-EUL01-001034906
Other relationship: Az építőipari árak alakulása: opac-EUL01-001038181
Other relationship: Az építőipari árak alakulása: opac-EUL01-001038858
Other relationship: Az építőipari árak alakulása: opac-EUL01-001037783
Other relationship: Az öregek helyzete és problémái: opac-EUL01-001038088
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001036010
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001036801
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001036474
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001035207
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001036437
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001036830
Other relationship: Belkereskedelem: opac-EUL01-001035249
Other relationship: Belkereskedelem 1968. I-II. negyedév: opac-EUL01-001036858
Other relationship: Belkereskedelem 1968. I-III. negyedév: opac-EUL01-001036865
Other relationship: Belkereskedelem 1968. I-IV. negyedév: opac-EUL01-001036876
Other relationship: Belkereskedelem 1969. I. negyedév: opac-EUL01-001036925
Other relationship: Belkereskedelem 1969. II. negyedév: opac-EUL01-001036946
Other relationship: Belkereskedelem 1969. III. negyedév: opac-EUL01-001036969
Other relationship: Belkereskedelem 1969. IV. negyedév: opac-EUL01-001036995
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037051
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038106
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037806
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037212
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037168
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038345
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038188
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038272
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037145
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001034436
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037067
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038159
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038315
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001038731
Other relationship: Belkereskedelmi adatok: opac-EUL01-001037617
Other relationship: Belkereskedelmi adatok 1970: opac-EUL01-001037029
Other relationship: Belkereskedelmi adatok, 1972. IV. negyedév: opac-EUL01-001038259
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040715
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040707
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040717
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001038864
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001038872
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040762
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040519
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040686
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040724
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040527
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001038777
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040236
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040769
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040771
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040735
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040737
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040741
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040749
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040757
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040697
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001038739
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040566
Other relationship: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok: opac-EUL01-001040540
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001038284
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001037174
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001040244
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001040739
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001038121
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001037027
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001040702
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001036887
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001040561
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001040722
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv: opac-EUL01-001038754
Other relationship: Belkereskedelmi évkönyv 1979: opac-EUL01-001040760
Other relationship: Beruházási adatok 1960-1966: opac-EUL01-000468769
Other relationship: Beruházási árindexek: opac-EUL01-001038194
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040725
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040742
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040736
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001037176
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040738
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040523
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040763
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040759
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040756
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040720
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040698
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040709
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040548
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040688
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040572
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040710
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok: opac-EUL01-001040530
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1971: opac-EUL01-001037823
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1971: opac-EUL01-001037222
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1971: opac-EUL01-001037770
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1972: opac-EUL01-001038267
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1972: opac-EUL01-001038111
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1972: opac-EUL01-001038216
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1973: opac-EUL01-001038282
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1973: opac-EUL01-001038323
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1973: opac-EUL01-001038347
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1973: opac-EUL01-001038733
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1974: opac-EUL01-001038880
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1974: opac-EUL01-001038825
Other relationship: Beruházási-építőipari adatok 1974: opac-EUL01-001038861
Other relationship: Budapest mozgalma: opac-EUL01-001036017
Other relationship: Budapest népmozgalma: opac-EUL01-001040247
Other relationship: Budapest népmozgalma: opac-EUL01-001035982
Other relationship: Budapest népmozgalma: opac-EUL01-001036882
Other relationship: Budapest népmozgalma: opac-EUL01-001038268
Other relationship: Budapest népmozgalma, 1974-1976: opac-EUL01-001094029
Other relationship: Bér- és jövedelemarányok az iparban: opac-EUL01-001038233
Other relationship: Csehszlovákia és Magyarország ipari termelékenységének és fontosabb termelékenységi tényezőinek kétoldalu összehasonlítása: opac-EUL01-001037020
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001040776
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001040765
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001036803
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001035983
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001036975
Other relationship: Egészségügyi helyzet: opac-EUL01-001040727
Other relationship: Egészségügyi helyzet 1970: opac-EUL01-001037786
Other relationship: Egészségügyi helyzet 1972: opac-EUL01-001038336
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok: opac-EUL01-001040557
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok: opac-EUL01-001038877
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1967: opac-EUL01-000468778
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1969: opac-EUL01-001037164
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1970: opac-EUL01-001038105
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1970: opac-EUL01-001038120
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1971: opac-EUL01-001038232
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1977: opac-EUL01-001093199
Other relationship: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1979: opac-EUL01-001093198
Other relationship: Foglalkoztatottság és keresti arányok: opac-EUL01-001040696
Other relationship: Foglalkoztatottság és munkaviszonyból származó jövedelem 1968: opac-EUL01-001036988
Other relationship: Foglalkoztatottsági és kereseti arányok: opac-EUL01-001040718
Other relationship: Fogyasztás, reálbérek, reáljövedelem:Nemzeti jövedelem, munkaerőmérleg: A mezőgazdaság bruttó-, nettó -és árutermelése: opac-EUL01-001034902
Other relationship: Fogyasztási cikkek és szolgáltatások jövedelemrugalmassága: opac-EUL01-001037831
Other relationship: Gyermekgondozási segély: opac-EUL01-001036922
Other relationship: Háztartási statisztika 1959: opac-EUL01-001035644
Other relationship: Háztartásstatiszika: opac-EUL01-001040747
Other relationship: Háztartásstatiszika: opac-EUL01-001040766
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001040521
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001037225
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001035989
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001093732
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001035976
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001035661
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001036930
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001040733
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001093734
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001035622
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001036002
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001037060
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001038853
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001040712
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001040565
Other relationship: Háztartásstatisztika: opac-EUL01-001038147
Other relationship: Háztartásstatisztika 1960 : 4500 háztartás adatai: opac-EUL01-000468596
Other relationship: Háztartásstatisztika 1972: opac-EUL01-001038285
Other relationship: Háztartásstatisztika 4000 háztartás jövedelme és kiadása 1966-ban: opac-EUL01-000468697
Other relationship: Háztartásstatisztika 4000 háztartás jövedelmének és kiadásának alakulása 1960 és 1965 évek között: opac-EUL01-000468631
Other relationship: Háztartásstatisztika, 1969: opac-EUL01-001093733
Other relationship: Idegenforgalmi adattár 1969: opac-EUL01-000440140
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001040713
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001040768
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001037780
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001037195
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001037209
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001040732
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001038763
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001037224
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001038156
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001037237
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001040567
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001040755
Other relationship: Idegenforgalmi statisztika: opac-EUL01-001038320
Other relationship: Idegenforgalmi statisztikai adatok: opac-EUL01-001037178
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036862
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036821
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037063
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038312
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036870
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037025
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037800
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040543
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038187
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037046
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038275
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036857
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040708
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037219
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038333
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040681
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036813
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040235
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040531
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038767
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036964
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037616
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036990
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036838
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040520
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038863
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001040699
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037161
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038732
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038740
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038108
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036937
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001037142
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038150
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001038870
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036886
Other relationship: Ipari adatok: opac-EUL01-001036798
Other relationship: Ipari adatok II.: opac-EUL01-001036800
Other relationship: Ipari adatok, 1972. IV. negyedév: opac-EUL01-001038235
Other relationship: Iparon kívüli ágazatok ipari tevékenysége: opac-EUL01-001036982
Other relationship: Iparunk szinvonala és fejlődése nemzetközi összehasonlitásban: opac-EUL01-001040552
Other relationship: Jövedelemeloszlás Magyarországon: opac-EUL01-001036473
Other relationship: Jövedelemeloszlás Magyarországon = Income distribution in Hungary: opac-EUL01-000958123
Other relationship: Kulturstatisztikai adattár, 1962: opac-EUL01-000474400
Other relationship: Képzettség és kereset 1971: opac-EUL01-001038726
Other relationship: Képzettség és kereset 1971: opac-EUL01-001038755
Other relationship: Képzettség és kereset 1971: opac-EUL01-001038221
Other relationship: Képzettség és keret: opac-EUL01-001036443
Other relationship: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény: opac-EUL01-001040731
Other relationship: Közlekedési és hirközlési évkönyv: opac-EUL01-001037620
Other relationship: Közlekedési és hirközlési évkönyv: opac-EUL01-001040516
Other relationship: Közlekedési és hirközlési évkönyv: opac-EUL01-001038169
Other relationship: Közlekedési és hirközlési évkönyv: opac-EUL01-001038317
Other relationship: Közlekedési és hirközlési évkönyv: opac-EUL01-001038824
Other relationship: Közlekedési és hírközlési évkönyv: opac-EUL01-001040563
Other relationship: Közlekedési és hírközlési évkönyv: opac-EUL01-001040704
Other relationship: Közművelődési adatgyűjtemény: opac-EUL01-001038270
Other relationship: Községeink főbb adatai 1960-1964: opac-EUL01-000444214
Other relationship: Lakásépítés - lakásmegszünés: opac-EUL01-001040751
Other relationship: Lakásépítés - lakásmegszünés, lakásépítési költségek: opac-EUL01-001040726
Other relationship: Lakásépítés - lakásmegszünés, lakásépítési költségek: opac-EUL01-001040714
Other relationship: Lakásépítés és lakásmegszünés: opac-EUL01-001040700
Other relationship: Lakásépítés és megszünés: opac-EUL01-001040764
Other relationship: Lakásépítés, lakásépítési költségek, lakótelepi beruházások: opac-EUL01-001040532
Other relationship: Lakásépítési adatok 1970: opac-EUL01-001037220
Other relationship: Magyarország idegenforgalmi szálláshelyei: opac-EUL01-001037004
Other relationship: Magyarország kulturális helyzete Tájegységek és megyék szerint, 1961: opac-EUL01-000468307
Other relationship: Magyarország népesedése: opac-EUL01-001035967
Other relationship: Magyarország népesedése: opac-EUL01-001036005
Other relationship: Magyarország népesedése 1956: opac-EUL01-000468494
Other relationship: Magyarország népesedése 1957: opac-EUL01-000468500
Other relationship: Magyarország népesedése 1958: opac-EUL01-000468542
Other relationship: Magyarország népesedése 1959: opac-EUL01-000468579
Other relationship: Magyarország népesedése 1961: opac-EUL01-000468599
Other relationship: Magyarország népesedése Demográfráfiai évkönyv : 1963: opac-EUL01-000468624
Other relationship: Magyarország népessége: opac-EUL01-001035655
Other relationship: Magyarország szállodái és üdülői 1957. évben: opac-EUL01-001035178
Other relationship: Magyarország városainak és községeinek kulturális helyzete: opac-EUL01-001035204
Other relationship: Mezőgazdasági adat IV. 1970: opac-EUL01-001037074
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I.: opac-EUL01-001036015
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I.: opac-EUL01-001040723
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I.: opac-EUL01-001036835
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I.: opac-EUL01-001036880
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I.: opac-EUL01-001036475
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1970: opac-EUL01-001037031
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1971: opac-EUL01-001037171
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1972: opac-EUL01-001038109
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1973: opac-EUL01-001038277
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1974: opac-EUL01-001038756
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1975: opac-EUL01-001040242
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1976: opac-EUL01-001040560
Other relationship: Mezőgazdasági adatok I. 1977: opac-EUL01-001040703
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II-III. 1971: opac-EUL01-001037613
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.: opac-EUL01-001036799
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.: opac-EUL01-001036436
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.: opac-EUL01-001036942
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II. 1970: opac-EUL01-001037058
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II. 1972: opac-EUL01-001038141
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II. 1973: opac-EUL01-001038308
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II. 1975: opac-EUL01-001040517
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II. 1976: opac-EUL01-001040682
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.-III.: opac-EUL01-001040728
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.-III.: opac-EUL01-001040711
Other relationship: Mezőgazdasági adatok II.-III. 1974: opac-EUL01-001038828
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III.: opac-EUL01-001036860
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III.: opac-EUL01-001036805
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III.: opac-EUL01-001036845
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III.: opac-EUL01-001036448
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III. 1969: opac-EUL01-001036960
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III. 1970: opac-EUL01-001037069
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III. 1972: opac-EUL01-001038177
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III. 1973: opac-EUL01-001038326
Other relationship: Mezőgazdasági adatok III. 1975: opac-EUL01-001040526
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV.: opac-EUL01-001036867
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV.: opac-EUL01-001040716
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV.: opac-EUL01-001036819
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1969: opac-EUL01-001036978
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1971: opac-EUL01-001037792
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1972: opac-EUL01-001038264
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1973: opac-EUL01-001038727
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1974: opac-EUL01-001038868
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1975: opac-EUL01-001040537
Other relationship: Mezőgazdasági adatok IV. 1978: opac-EUL01-001092701
Other relationship: Mezőgazdasági termékek felvásárlása: opac-EUL01-001035242
Other relationship: Mezőgazdasági árak: opac-EUL01-001037072
Other relationship: Mezőgazdasági áralakulás az 1956-1958. években: opac-EUL01-001035223
Other relationship: Mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés idején 1958-1962: opac-EUL01-000468612
Other relationship: Mit olvasunk? 4000 háztartás könyvolvasási adatai: opac-EUL01-000469157
Other relationship: Munkaerőhelyzet: opac-EUL01-001036000
Other relationship: Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949-1966: opac-EUL01-000468717
Other relationship: Munkaidő és munkaidő-csökkentés az iparban: opac-EUL01-001036878
Other relationship: Munkaidő-teljesitmények és munkaidő-veszteségek a népgazdaság szocialista szektorában 1973-1975: opac-EUL01-001040706
Other relationship: Munkás-, alkalmazotti és parasztcsaládok jövedelme és fogyasztása 1957-ben <4000 háztartás feljegyzései alapján>: opac-EUL01-000468534
Other relationship: Munkás-, alkalmazotti és paraszti háztartások jövedelme és fogyasztása 1958-ban: opac-EUL01-001035244
Other relationship: Mérnökök és technikusok: opac-EUL01-001035216
Other relationship: Mérnökök, technikusok, egyéb felső- és középfokú végzettségű szakemberek foglalkoztatása: opac-EUL01-001035986
Other relationship: Nemzetközi adatok az élelmiszergazdaságról: opac-EUL01-001038283
Other relationship: Nemzetközi kulturstatisztikai adattár: opac-EUL01-000474331
Other relationship: Oktatási adatok gyüjteménye: opac-EUL01-001040514
Other relationship: Oktatási adatok gyüjteménye: opac-EUL01-001037144
Other relationship: Országos lakásépítés és megszűnés: opac-EUL01-001038192
Other relationship: Szőlőtermelés: opac-EUL01-001036804
Other relationship: Terméseredmények: opac-EUL01-001035218
Other relationship: Területi idősorok: opac-EUL01-001040545
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001040758
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001040772
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001038215
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001040719
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001038869
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001037802
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001040695
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001040535
Other relationship: Tudományos kutatás: opac-EUL01-001038728
Other relationship: Tudományos kutatás és fejlesztés 1969: opac-EUL01-000440158
Other relationship: Társadalmi rétegződés Magyarországon 15 000 háztartás 1963. évi adatai: opac-EUL01-000474395
Other relationship: Társadalmi szolgáltatások: opac-EUL01-001038220
Other relationship: Állatszámlálás 1960. március 1.: opac-EUL01-000468543
Other relationship: Állatszámlálás 1961. március 7.: opac-EUL01-000468581
Other relationship: Áralakulás Magyarországon: opac-EUL01-001034432
Other relationship: Élelmiszer- és iparcikk fogyasztás: opac-EUL01-001036873
Other relationship: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás: opac-EUL01-001036825
Other relationship: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás: opac-EUL01-001036469
Other relationship: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás 1969: opac-EUL01-001037043
Other relationship: Életszínvonal 1960-1980: opac-EUL01-001094614
Other relationship: Építőipari adatok: opac-EUL01-001036008
Other relationship: Építőipari adatok: opac-EUL01-001035657
Other relationship: Építőipari adatok: opac-EUL01-001035663
Other relationship: Építőipari adatok: opac-EUL01-001040694
Other relationship: Építőipari anyagok: opac-EUL01-001035227
Other relationship: Öntözéses gazdálkodás az 1966-1969 években: opac-EUL01-001037070
Other relationship: Ötezer család 1956. évi háztartási feljegyzései: opac-EUL01-001034905
Other relationship: Új módszer a fizikai dolgozók bérarányainak vizsgálatára regresszióanalízis: opac-EUL01-001093652
Other relationship: Új módszerek a fizikai dolgozók bérarányainak vizsgálatára: opac-EUL01-001040748
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

Library of Faculty of Social Sciences

Holdings details from Faculty of Social Sciences
Call Number: Numbering: Collection: Status:
68631 497. (1983) (TATK) Raktár Available
12201 492. (1981) (TATK) Raktár Available
10590 490. (1981) (TATK) Raktár Available
11036 488. (1981) (TATK) Raktár Available
10430 485. (1981) (TATK) Raktár Available
10235 480. (1980) (TATK) Raktár Available
10238 478. (1980) (TATK) Raktár Available
9816 466. (1980) (TATK) Raktár Available
68895 464. (1980) (TATK) Raktár Available
9581 462. (1980) (TATK) Raktár Available
68944 462. (1980) (TATK) Raktár Available
9811 458. (1980) (TATK) Raktár Available
9572 457. (1979) (TATK) Raktár Available
9435 453. (1979) (TATK) Raktár Available
9589 447. (1979) (TATK) Raktár Available
9585 445. (1979) (TATK) Raktár Available
9201 443. (1979) (TATK) Raktár Available
10142 440. (1979) (TATK) Raktár Available
9191 439. (1979) (TATK) Raktár Available
9189 433. (1978) (TATK) Raktár Available
9211 432. (1978) (TATK) Raktár Available
5872 431. (1978) (TATK) Raktár Available
9207 429. (1978) (TATK) Raktár Available
8581 428. (1978) (TATK) Raktár Available
8580 426. (1978) (TATK) Raktár Available
9590 421. (1978) (TATK) Raktár Available
8415 417. (1977) (TATK) Raktár Available
8422 415. (1977) (TATK) Raktár Available
9188 411. (1977) (TATK) Raktár Available
7901 409. (1977) (TATK) Raktár Available
8417 408. (1977) (TATK) Raktár Available
68629 403. (1977) (TATK) Raktár Available
9187 402. (1977) (TATK) Raktár Available
7900 399. (1977) (TATK) Raktár Available
7586 398. (1977) (TATK) Raktár Available
7587 397. (1977) (TATK) Raktár Available
8596 396. (1977) (TATK) Raktár Available
68461 391. (1976) (TATK) Raktár Available
13414 387. (1976) (TATK) Raktár Available
8421 383. (1976) (TATK) Raktár Available
7351 378. (1976) (TATK) Raktár Available
13717 377. (1976) (TATK) Raktár Available
7167 374. (1976) (TATK) Raktár Available
64757 370. (1976) (TATK) Raktár Available  Részcíme: Tudományos kutatás 1974
7002 369. (1976) (TATK) Raktár Available
7001 368. (1976) (TATK) Raktár Available
6699 353. (1975) (TATK) Raktár Available
68459 349. (1975) (TATK) Raktár Available
6701 348. (1975) (TATK) Raktár Available
6694 344. (1975) (TATK) Raktár Available
26752 343. (1975) (TATK) Raktár Available
6378 340. (1975) (TATK) Raktár Available
68927 333. (1974) (TATK) Raktár Available
6422 330. (1974) (TATK) Raktár Available
5857 324. (1974) (TATK) Raktár Available
5683 313. (1973) (TATK) Raktár Available
5681 309. (1973) (TATK) Raktár Available
4145 287. (1973) (TATK) Raktár Available
4126 280. (1973) (TATK) Raktár Available
4141 279. (1973) (TATK) Raktár Available
4124 278. (1973) (TATK) Raktár Available
5686 315. (1972) (TATK) Raktár Available
4132 277. (1972) (TATK) Raktár Available
4131 272. (1972) (TATK) Raktár Available
4139 269. (1972) (TATK) Raktár Available
2292 255. (1972) (TATK) Raktár Available
1968 250. (1972) (TATK) Raktár Available
2693 249. (1972) (TATK) Raktár Available
4144 248. (1972) (TATK) Raktár Available
68478 247. (1972) (TATK) Raktár Available
4143 246. (1972) (TATK) Raktár Available
68460 238. (1972) (TATK) Raktár Available
4130 237. (1972) (TATK) Raktár Available
4136 226. (1971) (TATK) Raktár Available
68630 223. (1971) (TATK) Raktár Available
1973 216. (1971) (TATK) Raktár Available
68947 214. (1971) (TATK) Raktár Available
68894 206. (1971) (TATK) Raktár Available
60075 204. (1971) (TATK) Raktár Available
64773 202. (1971) (TATK) Raktár Available
69081 196. (1971) (TATK) Raktár Available
68928 189. (1970) (TATK) Raktár Available
68462 182. (1970) (TATK) Raktár Available
4129 159. (1969) (TATK) Raktár Available
68484 130. (1968) (TATK) Raktár Available
68945 97. (1967) (TATK) Raktár Available

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Numbering: Collection: Status:
P4r1240 497. (1982) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 495. (1982) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Adatgyűjtemény az állami iparban foglalkoztatottak létszám, bér és kereseti arányairól  Place a Hold
P4r1240 492. (1981) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A gyermekgondozási segély igénybevétele és hatásai  Place a Hold
P4r1240 490. (1981) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 489. (1981) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 484. (1981) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 483. (1981) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 482. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 480. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatiszika  Place a Hold
P4r1240 479. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 477. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés és megszünés  Place a Hold
P4r1240 476. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r12240 475. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 474. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 470. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv 1979  Place a Hold
P4r1240 469. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 468. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 467. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 463. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 461. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 460. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés - lakásmegszünés  Place a Hold
P4r1240 459. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 458. (1980) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Új módszerek a fizikai dolgozók bérarányainak vizsgálatára  Place a Hold
P4r1240 457. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatiszika  Place a Hold
P4r1240 455. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 454. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 453. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 450. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 449. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 446. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 442. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 441. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 440. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A társadalmi mobilitás Magyarországon és Lengyelországban  Place a Hold
P4r1240 439. (1979) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 438. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 437. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Környezetstatisztikai adatgyűjtemény  Place a Hold
P4r1240 436. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fizikai dolgozók munkakörülményei  Place a Hold
P4r1240 435. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nyugdijasok életkörülményei  Place a Hold
P4r1240 434. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.-III.  Place a Hold
P4r1240 433. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 431. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés - lakásmegszünés, lakásépítési költségek  Place a Hold
P4r1240 430. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 427. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 426. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I.  Place a Hold
P4r1240 425. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 424. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 423. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 422. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 421. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottsági és kereseti arányok  Place a Hold
P4r1240 420. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 419. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV.  Place a Hold
P4r1240 418. (1978) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 417. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés - lakásmegszünés, lakásépítési költségek  Place a Hold
P4r1240 416. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 415. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 414. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.-III.  Place a Hold
P4r1240 413. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 412. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 411. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 410. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 409. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkaidő-teljesitmények és munkaidő-veszteségek a népgazdaság szocialista szektorában 1973-1975  Place a Hold
P4r1240 408. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 407. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hírközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 406. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1977  Place a Hold
P4r1240 405. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 404. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ausztria és Magyarország ipari termelési és termelékenységi színvonalának összehasonlítása  Place a Hold
P4r1240 403. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés és lakásmegszünés  Place a Hold
P4r1240 402. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 401. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 400. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 399. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és keresti arányok  Place a Hold
P4r1240 398. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 397. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 396. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A szocialista iparban foglalkoztatottak létszámösszetétele és kereseti viszonyai  Place a Hold
P4r1240 394. (1977) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az átadott épitmények adatai  Place a Hold
P4r1240 393. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 392. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 391. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 390. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A más népgazdasági ágak ipari tevékenységének a IV. ötéves tervidőszakban elért fejlődése  Place a Hold
P4r1240 389. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II. 1976  Place a Hold
P4r1240 388. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 387. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 386. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 385. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 384. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 383. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 382. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hírközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 381. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 380. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 379. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1976  Place a Hold
P4r1240 378. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 377. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok  Place a Hold
P4r1240 376. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Iparunk szinvonala és fejlődése nemzetközi összehasonlitásban  Place a Hold
P4r1240 375. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 374. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Területi idősorok  Place a Hold
P4r1240 373. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 372. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 371. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1975  Place a Hold
P4r1240 370. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
Pr1240 369. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 368. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítés, lakásépítési költségek, lakótelepi beruházások  Place a Hold
P4r1240 367. (1976) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 366. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 365. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 364. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III. 1975  Place a Hold
P4r1240 363. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 362. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 361. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 359. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 358. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 357. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II. 1975  Place a Hold
P4r1240 356. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hirközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 355. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 354. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Oktatási adatok gyüjteménye  Place a Hold
P4r1240 353. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Budapest népmozgalma  Place a Hold
P4r1240 352. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 351. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A családi jövedelmek szinvonala és szóródása 1972-ben  Place a Hold
P4r1240 350. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1975  Place a Hold
P4r1240 349. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 348. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A gyermekgondozási segély főbb adatai  Place a Hold
P4r1240 347. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 346. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 345. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1974  Place a Hold
P4r1240 344. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok  Place a Hold
P4r1240 343. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A társadalmi mobilitás történeti tendenciái  Place a Hold
P4r1240 342. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 341. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 340. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 339. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1974  Place a Hold
P4r1240 338. (1975) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 337. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 336. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 335. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1974  Place a Hold
P4r1240 334. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az építőipari árak alakulása  Place a Hold
P4r1240 333. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 332. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.-III. 1974  Place a Hold
P4r1240 331. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1974  Place a Hold
P4r1240 330. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hirközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 329. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 328. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 327. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 326. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 325. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1974  Place a Hold
P4r1240 324. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Képzettség és kereset 1971  Place a Hold
P4r1240 323. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 322. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 321. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi és idegenforgalmi adatok  Place a Hold
P4r1240 320. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti vagyon és az állóeszközállomány  Place a Hold
P4r1240 319. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 318. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1973  Place a Hold
P4r1240 317. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 316. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 315. (1974) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíne: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 314. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1973  Place a Hold
P4r1240 313. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Képzettség és kereset 1971  Place a Hold
P4r1240 312. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Adatgyüjtemény az iparon kivüli négazdasági ágak ipari tevékenységéről 1972  Place a Hold
P4r1240 311. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1973  Place a Hold
P4r1240 310. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 309. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet 1972  Place a Hold
P4r1240 308. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 307. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari munkások és a kisegítő alkalmazottak létszámának a végzett tevékenység jellege szerinti megoszlása 1972  Place a Hold
P4r1240 306. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 305. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III. 1973  Place a Hold
P4r1240 304. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1973  Place a Hold
P4r1240 303. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 302. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hirközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 301. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 300. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 299. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II. 1973  Place a Hold
P4r1240 298. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 297. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari termelés szerkezetének alakulása  Place a Hold
P4r1240 296. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika 1972  Place a Hold
P4r1240 295. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 294. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Nemzetközi adatok az élelmiszergazdaságról  Place a Hold
P4r1240 293. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1973  Place a Hold
P4r1240 292. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1973  Place a Hold
P4r1240 291. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 290. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme:A jugoszláv és a magyar ipar összehasonlítása  Place a Hold
P4r1240 289. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 288. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közművelődési adatgyűjtemény  Place a Hold
P4r1240 287. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Budapest népmozgalma  Place a Hold
P4r1240 286. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme? Beruházási-építőipari adatok 1972  Place a Hold
P4r1240 285. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1972  Place a Hold
P4r1240 284. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok, 1972. IV. negyedév  Place a Hold
P4r1240 283. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: 1972. IV. negyedév  Place a Hold
P4r1240 282. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 281. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Bér- és jövedelemarányok az iparban  Place a Hold
P4r1240 280. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme:Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1971  Place a Hold
P4r1240 279. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az iparon kívüli népgazdasági ágak ipari tevékenysége 1971  Place a Hold
P4r1240 278. (1973) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Képzettség és kereset 1971  Place a Hold
P4r1240 277. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Társadalmi szolgáltatások  Place a Hold
P4r1240 276. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 275. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1972  Place a Hold
P4r1240 274. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 273. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási árindexek  Place a Hold
P4r1240 272. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Országos lakásépítés és megszűnés  Place a Hold
P4r1240 271. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
p4R1240 270. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok, 1972. III. negyedév  Place a Hold
P4r1240 269. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar területi fejlődése  Place a Hold
P4r1240 268. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az építőipari árak alakulása  Place a Hold
P4r1240 267. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III. 1972  Place a Hold
P4r1240 266. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Rélszcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 264. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hirközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 263. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 262. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 261. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 260. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 259. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 258. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II. 1972  Place a Hold
P4r1240 257. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 256. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 255. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1970  Place a Hold
P4r1240 254. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1972  Place a Hold
P4r1240 253. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1972  Place a Hold
P4r1240 252. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 251. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 250. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1970  Place a Hold
P4r1240 249. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az öregek helyzete és problémái  Place a Hold
P4r1240 248. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti háztartások jövedelmi viszonyai  Place a Hold
P4r1240 247. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ausztria, Csehszlovákia, Franciaország és Magyarország ipari termelékenységének összehasonlítása  Place a Hold
P4r1240 246. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Fogyasztási cikkek és szolgáltatások jövedelemrugalmassága  Place a Hold
P4r1240 245. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői  Place a Hold
P4r1240 244. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1971  Place a Hold
P4r1240 243. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 242. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás  Place a Hold
P4r1240 241. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 240. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari termelői árak alakulása  Place a Hold
P4r1240 239. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1971  Place a Hold
P4r1240 238. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 237. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet 1970  Place a Hold
P4r1240 236. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az építőipari árak alakulása  Place a Hold
P4r1240 235. (1972) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 234. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állami lakásépítkezések szinvonalának és költségeinek alakulása  Place a Hold
P4r1240 233. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 232. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1971  Place a Hold
P4r1240 231. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Közlekedési és hirközlési évkönyv  Place a Hold
P4r1240 230. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 229. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 228. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II-III. 1971  Place a Hold
P4r1240 227. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 226. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 225. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 224. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok 1971  Place a Hold
P4r1240 223. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Lakásépítési adatok 1970  Place a Hold
P4r1240 222. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 221. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél 1971. I. félévben  Place a Hold
P4r1240 220. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állami építőipari vállalatok által a megrendelőknek 1970-ben átadott épitmények adatai  Place a Hold
P4r1240 219. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 218. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 217. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar ágazati és termékszerkezetének alakulása  Place a Hold
P4r1240 216. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba  Place a Hold
P4r1240 215. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztika  Place a Hold
P4r1240 214. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A keresetek szóródása és szerpe a munkás-alkalmazotti háztartások jövedelmében  Place a Hold
P4r1240 213. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 212. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi statisztikai adatok  Place a Hold
P4r1240 211. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási-építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 210. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 209. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1971  Place a Hold
P4r1240 208. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 207. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar építőipar a harmadik ötéves tervidőszakban  Place a Hold
P4r1240 206. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1969  Place a Hold
P4r1240 205. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 204. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állami ipari alkalmazottainak létszámarányai, bér- és jövedelmi viszonyai  Place a Hold
P4r1240 203. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A szolgáltatások szerepe a népgazdaságban  Place a Hold
P4r1240 202. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A gyermekgondozási segély első három éve  Place a Hold
P4r1240 201. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állami építőipari vállalatok által a megrendelőknek 1960-1969-ben átadott épitmények adatai  Place a Hold
P4r1240 200. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 199. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Oktatási adatok gyüjteménye  Place a Hold
P4r1240 198. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1970  Place a Hold
P4r1240 197. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 196. (1971) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állami iparban foglalkoztatott munkások létszámösszetétele, munkakörülményei és bérarányai  Place a Hold
P4r1240 195. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági árak  Place a Hold
P4r1240 194. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Öntözéses gazdálkodás az 1966-1969 években  Place a Hold
P4r1240 193. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III. 1970  Place a Hold
P4r1240 192. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 191. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 190. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 189. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 188. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Idegenforgalmi adattár 1969  Place a Hold
P4r1240 187. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II. 1970  Place a Hold
P4r1240 186. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Tudományos kutatás és fejlesztés 1969  Place a Hold
P4r1240 185. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 184. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 183. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ifjúsági munkerőforrás, 1969. január 1.  Place a Hold
P4r1240 182. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1968-1969  Place a Hold
P4r1240 181. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 180. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar népgazdaság ágazati kapcsolatainak mérlege 1965-1968  Place a Hold
P4r1240 179. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás 1969  Place a Hold
P4r1240 178. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar népgazdaság ágazati kapcsolatainak mérlege  Place a Hold
P4r1240 177. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 176. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A vállalatok és szövetkezetek újraértékelt állóeszközállománya  Place a Hold
P4r1240 175. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I. 1970  Place a Hold
P4r1240 174. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok 1970  Place a Hold
P4r1240 173. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 172. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 171. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Csehszlovákia és Magyarország ipari termelékenységének és fontosabb termelékenységi tényezőinek kétoldalu összehasonlítása  Place a Hold
P4r1240 170. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek csoportosítása 1968. évi fontosabb adataik szerint  Place a Hold
P4r1240 169. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar rendelésállománya 1970. év elején  Place a Hold
P4r1240 168. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország idegenforgalmi szálláshelyei  Place a Hold
P4r1240 167. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1969. IV. negyedév  Place a Hold
P4r1240 166. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A gépipar termékszerkezetének nemzetközi összehasonlítása  Place a Hold
P4r1240 165. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az állóeszköz-állomány ujraértékelése a mezőgazdaságban  Place a Hold
P4r1240 164. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 163. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és munkaviszonyból származó jövedelem 1968  Place a Hold
P4r1240 162. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az energiatermelés és az energiafelhasználás szerkezete  Place a Hold
P4r1240 161. (1970) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Iparon kívüli ágazatok ipari tevékenysége  Place a Hold
P4r1240 160. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV. 1969  Place a Hold
P4r1240 159. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 158. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1969. III. negyedév  Place a Hold
P4r1240 157. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 156. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III. 1969  Place a Hold
P4r124 155. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar termékszerkezetének változása a fontosabb iparágakban  Place a Hold
P4r1240 154. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1969. II. negyedév  Place a Hold
P4r1240 153. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.  Place a Hold
P4r1240 152. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 151. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fogyasztói árak változása a lakosság főbb rétegeinél  Place a Hold
P4r1240 150. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika, 1968  Place a Hold
P4r1240 149. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A fontosabb alapanyagok és termékek forgalma  Place a Hold
P4r1240 148. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1969. I. negyedév  Place a Hold
P4r1240 147. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Gyermekgondozási segély  Place a Hold
P4r1240 146. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari munkások és a kisegitő alkalmazottak létszámának megoszlása végzett tevékenységűk jellege szerint  Place a Hold
P4r1240 145. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi évkönyv  Place a Hold
P4r1240 144. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 143. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Budapest népmozgalma  Place a Hold
P41240 142. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I.  Place a Hold
P4r1240 141. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkaidő és munkaidő-csökkentés az iparban  Place a Hold
P4r1240 140. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1968. I-IV. negyedév  Place a Hold
P4r1240 139. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme A magyar építőanyagipar tevékenysége  Place a Hold
P4r1240 138. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Élelmiszer- és iparcikk fogyasztás  Place a Hold
P4r1240 137. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 136. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság népgazdaságának összehasonlítása az ágazati kapcsolatok mérlege alapján  Place a Hold
P4r1240 135. (1969) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1967  Place a Hold
P4r1240 134. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV.  Place a Hold
P4r1240 133. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1968. I-III. negyedév  Place a Hold
P4r1240 132. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 131. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III.  Place a Hold
P4r1240 130. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása 1966-1967  Place a Hold
P4r1240 129. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem 1968. I-II. negyedév  Place a Hold
P4r1240 128. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 127. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ausztria és Magyarország  Place a Hold
P4r1240 126. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III.  Place a Hold
P4r1240 125. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar építőipar működése 1950-1967  Place a Hold
P4r1240 124. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari termékek termelésének alakulása  Place a Hold
P4r1240 123. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 122. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A kutatási bázis és fejlődése 1966  Place a Hold
p4r1240 121. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I.  Place a Hold
P4r1240 120. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem (1967)  Place a Hold
P4r1240 119. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar helyzete az új gazdaságirányitási rendszer bevezetésekor  Place a Hold
P4r1240 118. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás  Place a Hold
P4r1240 117. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 116. (1968) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Beruházási adatok 1960-66  Place a Hold
P4r1240 99. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Jövedelemeloszlás Magyarországon  Place a Hold
P4r1240 98. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar koncentrációja  Place a Hold
P4r1240 97. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika 1960-65  Place a Hold
P4r1240 96. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Élelmiszer- és iparcikkfogyasztás  Place a Hold
P4r1240 115. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok IV.  Place a Hold
P4r1240 114. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 113. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari termelői árak alakulása  Place a Hold
P4r1240 112. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III.  Place a Hold
P4r1240 111. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Szőlőtermelés  Place a Hold
P4r1240 110. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkaerőhelyzet megyék szerint 1949-1966  Place a Hold
P4r1240 109. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 108. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 107. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok II.  Place a Hold
P4r1240 106. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika 1966  Place a Hold
P4r1240 105. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar ipar nemzetközi összehasonlításban  Place a Hold
P4r1240 104. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.  Place a Hold
P4r1240 103. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem alakulása, 1966  Place a Hold
P4r1240 102. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ipari adatok  Place a Hold
P4r1240 101. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I.  Place a Hold
P4r1240 100. (1967) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 95. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok III.  Place a Hold
P4r1240 94. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar állóeszközei és kapcsolatuk a termeléssel  Place a Hold
P4r1240 93. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Képzettség és keret  Place a Hold
P4r1240 92. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 91. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok II.  Place a Hold
P4r1240 90. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Társadalmi rétegződés Magyarországon  Place a Hold
P4r1240 89. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Budapest mozgalma  Place a Hold
P4r1240 88. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági adatok I.  Place a Hold
P4r1240 87. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei a második öt éves terv időszakában  Place a Hold
P4r1240 86. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 85. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munkások és alkalmazottak száma, keresete a munka jellege szerint  Place a Hold
P4r1240 84. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 83. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 82. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari munkások létszámarányai, munkakörülményei és bérhelyzete  Place a Hold
P4r1240 81. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése  Place a Hold
P4r1240 80. (1966) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Községeink főbb adatai 1960-1964  Place a Hold
P4r1240 79. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 76. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkaerőhelyzet  Place a Hold
P4r1240 75. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nap 24 órája  Place a Hold
P2r1240 74. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A keresők képzettsége és a felnőttoktatás helyzete a budapesti állami iparban  Place a Hold
P4r1240 73. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar mezőgazdaság árhelyzete  Place a Hold
P4r1240 72. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A tudományos kutatás helyzete és fejlődése  Place a Hold
P4r1240 71. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipari munkások létszámának a végzett tevékenység jellege szerinti megoszlása  Place a Hold
P4r1240 70. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Nemzetközi kulturstatisztikai adattár  Place a Hold
P4r1240 69. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mit olvasunk?  Place a Hold
P4r1240 68. (1965) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1963  Place a Hold
P4r1240 67. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 66. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munka termelékenysége az iparban  Place a Hold
P4r1240 65. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei  Place a Hold
P4r1240 64. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mérnökök, technikusok, egyéb felső- és középfokú végzettségű szakemberek foglalkoztatása  Place a Hold
P4r1240 63. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Egészségügyi helyzet  Place a Hold
P4r1240 62. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Budapest népmozgalma  Place a Hold
P4r1240 61. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 60. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése  Place a Hold
P4r1240 59. (1964) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A népgazdaság árhelyzete az 1955-1962 években  Place a Hold
P4r1240 58. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdasági termékek felvásárlása  Place a Hold
P4r1240 57. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdaságunk a szocialista átszervezés idején 1958-1962  Place a Hold
P4r1240 56. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei 1962  Place a Hold
P4r1240 55. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Kulturstatisztikai adattár, 1962  Place a Hold
P4r1240 54. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1961  Place a Hold
P4r1240 53. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A népgazdaság állóeszközei  Place a Hold
P4r1240 52. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcím: A munkások szakképzettsége és kereseti arányai  Place a Hold
P4r1240 51. (1963) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 50. (1962) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika  Place a Hold
P4r1240 49. (1962) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország kulturális helyzete 1961  Place a Hold
P4r1240 48. (1962) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Építőipari adatok  Place a Hold
P4r1240 47. (1962) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1960  Place a Hold
P4r1240 46. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem és a lakosság életkörülményei a hároméves terv időszakában  Place a Hold
P4r1240 45. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartásstatisztika 1960  Place a Hold
P4r1240 44. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A magyar magánkisipar  Place a Hold
P4r1240 43. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdasági termékek felvásárlása  Place a Hold
P4r1240 42. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Állatszámlálás 1961  Place a Hold
P4r1240 41. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munkások helyzete az iparvállalatoknál  Place a Hold
P4r1240 40. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1959  Place a Hold
T4r1240 39. (1961) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Háztartási statisztika 1959  Place a Hold
P4r1240 38. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdaság eredményei  Place a Hold
P4r1240 37. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar termelése és szerkezete 1949-1959  Place a Hold
P4r1240 36. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Állatszámlálás 1960.  Place a Hold
P4r1240 35. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munka termelékenysége az iparban  Place a Hold
P4r1240 34. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munkás-, alkalmazotti- és paraszti háztartásokban  Place a Hold
P4r1240 33. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1958  Place a Hold
P4r1240 32. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nők helyzete régen és most  Place a Hold
P4r1240 31. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 30. (1960) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkás-, alkalmazotti és paraszti háztartások jövedelme és fogyasztása 1958-ban  Place a Hold
P4r1240 29. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági termékek felvásárlása  Place a Hold
P4r1240 28. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A nemzeti jövedelem és a lakosság jövedelme 1958-ban  Place a Hold
P4r1240 27. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A parasztság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 26. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdaság eredményei 1958-ban  Place a Hold
P4r1240 25. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Építőipari anyagok  Place a Hold
P4r1240 24. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mezőgazdasági áralakulás az 1956-1958. években  Place a Hold
P4r1240 23. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Terméseredmények  Place a Hold
P4r1240 22. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Munkás-, alkalmazotti és parasztcsaládok jövedelme és fogyasztása 1957-ben  Place a Hold
P4r1240 21. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1957.  Place a Hold
P4r1240 20. (1959) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Mérnökök és technikusok  Place a Hold
P4r1240 9. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A vetésterületi összeírás eredménye  Place a Hold
P4r1240 8. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország szállodái és üdülői  Place a Hold
P4r1240 19. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A kiskereskedelmi hálózat  Place a Hold
P4r1240 18. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A mezőgazdaság eredményei 1957-ben  Place a Hold
P4r1240 17. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A munka termelékenysége a magyar iparban  Place a Hold
P4r1240 16. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelem  Place a Hold
P4r1240 15. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A lakosság jövedelme és fogyasztása  Place a Hold
P4r1240 14. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország népesedése 1956.  Place a Hold
P4r1240 13. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Magyarország városainak és községeinek kulturális helyzete  Place a Hold
P4r1240 12. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az 1958. évi márciusi állatszámlálás eredménye  Place a Hold
P4r1240 11. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az ipar termelési indexe 1949-1957  Place a Hold
P4r1240 10. (1958) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A szántóföldi növények terméseredménye  Place a Hold
P4r1240 7. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: A szocialista mezőgazdasági üzemek működése  Place a Hold
P4r1240 6. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az élelmiszerfogyasztás alakulása Magyarországon  Place a Hold
P4r1240 5. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Ötezer család 1956. évi háztartási feljegyzései  Place a Hold
P4r1240 4. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Népgazdasági méllegek reáljövedelmek 1956  Place a Hold
P4r1240 3. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Az országos állatszámlálás eredményei  Place a Hold
P4r1240 2. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Belkereskedelmi adatok  Place a Hold
P4r1240 1. (1957) Folyóirat raktár Nem kölcsönözhető Részcíme: Árváltozások Magyarországon  Place a Hold