Néhai R. Sz. B. gróf Széki Teleki Ádám úr ... áldott hamvainak emlékezetekre, belső érzékeny indulattal szentelte R. Sz. B. gróf Széki Teleki László ... : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Pesten : Nyomtattatott Trattner Mátyás betűivel, 1798
Subjects:
Related Items:Issued with: "Electus ac Deo sacer mons Sion" čili: Vyvolený a Bohu zasvätěný vrch Sion báseň ... vrchu a Chrámu Ostrihomského, dňa 31. Augusta 1856 u najvyššej prítomnosti jeho cisársko-kráľovského apoštolského veličenstva Františka Jozefa prvého ... jeho eminencii ... pánu J: opac-EUL01-000981739
Issued with: A Nyitrayféle leány tan- és nevelő intézet programmja Országut, Kunewalderház 6.sz. 1. emelet (Terménytár) Pesten: opac-EUL01-000981756
Issued with: A badacsonyi kereszt fölszentelése september 14-kén 1857: opac-EUL01-000981769
Issued with: A pesti hittani kar dékánja és tanári testülete megilletődött szivvel jelenti ... Szabó János nagyváradi l. sz. kanonok, ... a hittani karnak előbb dékánja, utolján helyettes igazgatója és idősb tanitó tagja, hittudor urnak, ... életének 57-ik évében, ... történt: opac-EUL01-000981800
Issued with: An Seine Eminenz den hochwürdigsten Herrn Johann Scitovszky von Nagykér, Kardinal-Erzbischof von Gran, Fürstprimas von Ungarn, ... als die von Hochdemselben vollendete Domkirche zu Gran am 31. August 1856 feierlichst eingeweiht wurde: opac-EUL01-000981730
Issued with: Carmina votiva suis majestatibus ... Francisco Josepho I. Austriae imperatori, ... item conjugi augustissimae Elisabethae Amaliae Eugeniae Austriae imperatrici, ... dum altissimo et auspicatissimo adventu die XIX. Maii anni MDCCCLVII, Debrecinum bearent ab alumnis Collegii Reformatorum: opac-EUL01-000981792
Issued with: Collegiatum Capitulum Posoniense moerens annunciat: ... Adalbertum Pogány de Cséb elect. eppum Drivestensem, ... S. C. et R. A. M. consiliarium ... die 13-a Novembris 1857 anno aetatis 72. obiisse ...: opac-EUL01-000981802
Issued with: Dem hochwürdigsten Herrn Joseph Weinhofer Jubilarpriester, ... Erzpriester und Pfarrer zu Pinkafeld, zur Feier seines fünfzigjährigen Pfarrer-Jubiläums von seiner dankbarsten Pfarrgemeinde am zweiten Sonntage nach Ostern 1856.: opac-EUL01-000981767
Issued with: Die Krone aller Kronen! ein Wort aus dem Herzen, allerhöchstihren Majestäten bei Anlass des Allergnädigsten Besuches in Ungarn im Jahre 1857 : in allertiefster Ehrfurcht dargebracht im Namen der k. k. Universität zu Pesth: opac-EUL01-000981791
Issued with: Die Musik-Lehranstalt des A. Joksch in Pest Waitznergasse im v. Mocsonyi'schen Hause "zu den 3 Grazien" im 2. Stock: opac-EUL01-000981768
Issued with: Einladung zu den öffentlichen Prüfungen an der hierstädtischen Ober-Realschule ...: opac-EUL01-000981741
Issued with: Einladung zum Prüfungs-Concert einiger Piano-Zöglinge der III. Classe der Lehranstalt in der Waitznergasse, "zu den drei Grazien" im 2-ten Stock, ...: opac-EUL01-000981759
Issued with: Emlékirat Ponori Thewrewk Józseftől, ... élete hatvannegyedik és irói pályája ötvenedik évében: opac-EUL01-000981784
Issued with: Honoribus eminentissimi ac reverendissimi ... domini Joannis Bapt. ... Scitovszky, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... dum Basilica Strigoniensis die 31. Augusti 1856. solemni consecraretur ritu in aevum gratus clerus dioecesis Quinque-ecclesiarum: opac-EUL01-000981732
Issued with: Hálaének, melylyel az esztergomi székesegyház ünnepélyes felszentelése alkalmával ... Nagykéri Scitovszky Ker. János urnak ... esztergomi érsek, ... s hittan tudorának ... tiszteleg a Zircz ciszterczi szerzet, augustus 31-kén 1856.: opac-EUL01-000981733
Issued with: Hódoló öröm, melyet ő császári s apostoli felségeiknek Ferencz József és Erzsébet urunk s asszonyunknak magyar Korona országban 1857-ki május 4-kétől junius 28-káig tartott ... látogatásuk ünnepélyén nyilvánított a Pesti Császári Királyi Tudomány-Egyetem: opac-EUL01-000981788
Issued with: Idyll vagy pásztori szóváltás melylyel nagyságos s' főtisztelendő tudós Schmidt Szörény úrnak Nagy-várad kerület cs. kir. iskolai felügyelő, iskolai tanácsos, Sz. Benedek rendi áldozárnak iskolai szemle alkalmával tisztelkedik az aradi nagy gymnasiumi ifjuság, junius: opac-EUL01-000981780
Issued with: In den ersten Tagen des Monates Mai ... werden Ihre k. k. Majestäten Nachmittags zu Wasser hierorts einzutreffen, in Pest zu landen, und von dort den feierlichen Einzug in das k. k. Schloss in Ofen zu halten geruhen ...: opac-EUL01-000981798
Issued with: Istrograni templi auspiciis, augusto poli festive adstat augusta Austriae aula prona gens, et venerati praelati: opac-EUL01-000981720
Issued with: Jubelrede und Mariengruss bei der Feier des fünfzigjährigen Ehe-Jubiläums Ihrer Excellenzen ... Herrn Gerg Grafen Erdödy, ... und der hochgebornen Frau Maria Gräfin Erdödy, gebornen Gräfin Aspremont-Linden-Baind, ... gehalten in der Schlosscapelle zu Meidling am 22. Februar 1857: opac-EUL01-000981782
Issued with: Kigyósi örömnap emlékeűl MDCCCLVII-ik év május XXV-én ő császári királyi apostoli felségeiknek e helyeni megjelenésekor: opac-EUL01-000981793
Issued with: Ode honoribus augustissimi imperatoris ac regis apostolici Francisci Josephi I. et serenissimae imperatricis ac reginae Elisabethae ... in perennem memoriam fausti adventus diuturniorisque in Hungaria commorationis mensibus Majo et Junio M.DCCC.LVII. devotissime dicata per C. R. Scienti: opac-EUL01-000981786
Issued with: Pia memoria sollemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis, adstante ... Francisco Josepho, ... ab ... Joanne Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér, ... in corona reverendissimorum praesulum ac praelatorum clerique, et populi fidelis Dominica XVI. post Pentecosten, pridie calendas Se: opac-EUL01-000981724
Issued with: Programm der am 17. April 1856 abzuhaltenden öffentlichen Prüfung der Gesang- und Piano-Zöglinge in der Musiklehranstalt des A. Joksch, zu den "drei Grazien" ... in Pest: opac-EUL01-000981758
Issued with: Sechster Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1856 bis letzten Februar 1857 gerechnet: opac-EUL01-000981781
Issued with: Sz. István első vértanuról czimezett váradfoki prépostság területén működő premontrei rendű kanonoktársulat mély fájdalommal jelenti: szeretett rendtársa berzeviczei Berzeviczy András premontrei rendű kanonok- s a ... lelkészi pályán ernyedetlen buzgalmu férfiunak: opac-EUL01-000981799
Issued with: Sziv-hangzatok, melyeket ... Juhász Norbert cisterci rendü áldor, ... nagygymnasiumi igazgató, ... ő cs. apost. kir. fölsége ... kegyelméből közoktatás és nevelés körűli érdemeiért nyert koronás aranykereszttel földiszittetése ünnepén ... előadott a nagy-gymnasium: opac-EUL01-000981779
Issued with: Sztánkovics János várad-olaszi városi kisdedóvónak kisdedóvási nevelésre vonatkozó nyilatkozata: opac-EUL01-000981797
Issued with: Török-szent-miklósi Demetzky Lajos, ... és neje ó-gyallai Szabó Amália, maguk, s gyermekeik ... nevében bánatos szívvel jelentik, szeretett édes anya, ... özvegy Török-szent-miklósi Demetzky Imrenő Zarnovetzky Rozália asszonynak, ... kora 78-dik évében, ... a túlvil: opac-EUL01-000981801
Issued with: Válogatott egyházi beszédek füzére, mellyet a' haza anyjának Erzsébet császárné és királyné ő fölségének 1857. évi magyarhoni első körutja megörökitésére debreczeni emlékül ... nyujt ... Óvári és Szent-Miklósi gróf Pongrácz János, ...: opac-EUL01-000981795
Issued with: Zur Erinnerung an den Freudentag zu Kigyós, den 25. Mai 1857, an welchem Ihre kaiserlichen königlichen Apostol. Majestäten an diesem Orte zu erscheinen geruhten: opac-EUL01-001022584
Issued with: Zweites Programm der städtischen Ober-Realschule in Pest für das Schul-Jahr 1855/6.: opac-EUL01-000981761
Issued with: Ének az esztergomi fő-egyház felszentelése ünnepére, Kis-asszony hava 31-kén 1856.: opac-EUL01-000981735
Issued with: Értesités Felsőbb helyen szabadalmazott magán finevelő és tanintézetemet, ... több tekintetben tökéletesiteni kivánván: szerencsém van az idevonatkozó pontokról következőleg értesitni az illető t. cz. közönséget ...: opac-EUL01-000981760
Issued with: Örömének, melyben I. Ferenc József ő császári királyi és apostoli fölségének és Erzsébet fölséges császárnénak Nagyváradot boldogitó magas látogatásása alkalmával Szent Zsófia ünnepén, hódolatát kifejezni szerencsés a nagyvárad-megyei lat. szert. kath. pa: opac-EUL01-000981785
Issued with: Übersicht der Pester städtischen öffentlichen Haupt-, Elementar-, und Privatschulen für das Schuljahr 1855/6. VI.: opac-EUL01-000981728
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_098 KRNY Non-circulating  Place a Hold