Vindobona, nach dem in Presburg geschlossenen Frieden : [collig. 1.] Seiner ... Maiestaet Franz dem Zweyten, dem erhabenen Friedensgeber in alltiefster Ehrfurcht geweiht

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:German
Published: Pesth : Bey Joseph Eggenberger, 1806
Subjects:
Related Items:Issued with: A bölcsőde jótékonysága a szegény munkások érdekében közli Dr. Grosz Albert, N.Várad város főorvosa = Die Wohlthat einer Krippe : im Interesse der arbeitenden Klasse mitgetheilt von Dr. Albert Grosz, Stadt-Physikus: opac-EUL01-000981371
Issued with: A bölcsőde jótékonysága a szegény munkások érdekében közli Dr. Grosz Albert, N.Várad város főorvosa = Die Wohlthat einer Krippe : im Interesse der arbeitenden Klasse mitgetheilt von Dr. Albert Grosz, Stadt-Physikus: opac-EUL01-000981300
Issued with: A jelenkorban sürübben feltünő népiratok szelleme azok igényeiknek meg nem felelvén, kik a fölötte fontos népnevelést határozottan keresztény vallásos alapra kivánják fektetni, ... E könyv legujabban illy czim alatt: "István bácsi a boldog családatya és okos gazda": opac-EUL01-000981344
Issued with: A nevelés buzgó barátainak azon hő óhajtását, hogy ifjuságunk jó szellemű s korszerüleg célirányos tankönyvekkel láttassék el, ... felhívásomra sikerült nt. Minikus Vincze tanár ... tollából ... természet rajzot nyernem, ...: opac-EUL01-000981343
Issued with: A szegedi kegyes tanitórendi kathol. nagy-gymnasium évkönyve 1853/4-ki tanévre: opac-EUL01-000981339
Issued with: A szombathelyi nyolcz osztályu katholikum gymnasiumnak első programja 1851/2-ben kiadta Szenczy Imre: opac-EUL01-000981258
Issued with: A' pannonhegyi Szent Bene-rend győri fő-gymnasiumának tervrajza 1851/2-ik tanévben: opac-EUL01-000981256
Issued with: Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personals, so wie der Studirenden an der k. k. ungarischen Landes-Universität zu Pest im Studien-Jahre 1852/3.: opac-EUL01-000981319
Issued with: Amtliches Verzeichniss des Lehr- und Beamten-Personals, so wie der Studirenden an der k. k. ungarischen Landes-Universität zu Pest im Studien-Jahre 1852/3.: opac-EUL01-000981287
Issued with: Ausdruck der Gefühle der kais. königl. Universität zu Pesth bei Anlass der allerhöchsten Vermählungsfeier em 24ten April 1854.: opac-EUL01-000981357
Issued with: Ausweis über Einnahmen und Ausgaben der mit obrigkeitlicher Gutheissung unter der Verwaltung eines Privatvereins stehenden zwei Theresienstädter Kleinkinder-Bewahranstalten vom 1. Jäner 1847 bis Ende Mai 1852.: opac-EUL01-000981271
Issued with: Az egri nagy-gymnasium' programmja, az 1851/2-ki tanévre: opac-EUL01-000981253
Issued with: Az élet' szellemének kesergése, és vigasztalása ... Tasnád-Szántói Becsky István ur' ... sirhalma felett, hova ... édes szülőinek ... Becsky János urnak, 's ... Vajai Vay Amália asszonynak, .... szeretett hű hitvesének ... Nagy-Kállói Kállay Rozália asszonynak áldó: opac-EUL01-000981147
Issued with: Baróthy Anna Tamaska Józsefné, Pál, Júlia Gázsy Jánosné és Elek, távollévő László ... mély fájdalommal jelentik szeretve tisztelt édes anyjok özvegy Baróthy Jánosné Gubernáth Borbálának, 73 éves korában, ... történt kimultát ...: opac-EUL01-000981252
Issued with: Bánat' könnycsepjei mellyeket néhai ... Tasnád-Szántói Becsky János ur több tekintetes nemes megye' táblabírája' sirhantjára ... hű hitvesse ... Vajai Vay Amália asszony 's hozzá tartozandó kedvessei hullattak Komlód-Tótfaluban Szent András' hava 16-kán 1835.: opac-EUL01-000981144
Issued with: Carmen eminentissimo Sacrae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali ... domino Joanni Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo ... dum post accepta sacrae purpurae insignia Vienna Strigonium reverteretur ... anno 1853. die 16. Aprilis: opac-EUL01-000981292
Issued with: Carmen heroicum, excellentissimo ... domino Gabrieli e comitibus Keglevich de Buzin, ... dum exc. Camerae Regiae Hungarico-Aulicae praesidis munus anno 1836 die 22da Augusti solenniter auspicaretur, a Jos. Cal. Csery ... devote oblatum: opac-EUL01-000981149
Issued with: Carmen, quo serenissimo caesareo, Hungariae, & Bohemiae regio haereditario principi, ... domino Josepho, regni Hungariae palatino, ... de felici e diuturnis comitiis Posoniensibus 1836. 4ta Maii Budam reditu cum profundissima veneratione gratulatur Jos Cal. Csery ...: opac-EUL01-000981150
Issued with: Christof Graf Batthyány, Erbherr auf Güssing, ... gibt in seinem und im Namen seines Sohnes ... Nachricht von dem höchst betrübenden Hinscheiden seiner innigst geliebten, ... Gattin ... Frau Gräfin Francisca Batthyány, gebornen Gräfin Gleispach, ... im 60. Jahre ihres Alters, ...: opac-EUL01-000981250
Issued with: Chronosticha, quae, dum Sacratissima Caesareo-regia, et Apostolica Majestas Archicoenobium S. Martini de S. Monte Pannoniae die 30. Junii anni 1852. ingredetur, arcus triumphales ibidem erectos ornabant: opac-EUL01-000981219
Issued with: Csausz Márton, cs. kir. egyetemi tanár és János, ... szomorodott szivvel jelentik mélyen tisztelt 's szeretett édes anyjoknak özvegy Csausz Kristófné, született Isáaky Sára asszonynak ... életének 77-ik évében történt gyászos halálát ...: opac-EUL01-000981228
Issued with: Cziráki, és Dénesfalvai gróf Cziráky János, ... nem különben gróf Cziráky Karolina, ... megszomorodott szivvel jelentik elfelejthetlen emlékü, forrón tisztelt édes attyának, illetőleg szeretett férjének, ... Cziráki és Dénesfalvai gróf Cziráky Antal, ... a pesti m: opac-EUL01-000981240
Issued with: Dr. Franz Láner ord. öff. Professor der Statistik an der k. k. Pester Universität, Anton ... Elise, ... und Wilhelmine, geben mit höchstbetrübtem Herzen Nachricht von dem stillen Hinscheiden ihres hochverehrten innigst geliebten Vaters Leopold Láner, emeritirten Professors, ... im: opac-EUL01-000981229
Issued with: Dritter Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1853 bis letzten Februar 1854 gerechnet: opac-EUL01-000981360
Issued with: Drittes Programm der öffentl. vollständigen Realschule der k. Freistadt Presburg: opac-EUL01-000981306
Issued with: Egyházi beszéd mellyet dicsőségesen országló urunk I. Ferencz József ő császári királyi ... felségének születésnapja ünnepén az 1854-ik évi augustus 18-án a' debreczeni helv. hitv. egyház nagy templomában elmondott Szoboszlai Pap István ...: opac-EUL01-000981338
Issued with: Egyházi énekek, néhai Ilki Ilkey Sándor úrnak, a pesti reform. egyházban 1852. évi April 18-kán tartott halotti gyászünnepén: opac-EUL01-000981220
Issued with: Einladung die diessjährige Schlussfeier des hiesigen Benedictiner Ober-Gymnasiums ...: opac-EUL01-000981316
Issued with: Elegia illustrissimi et reverendissimi ... domini Augustini Roskoványi de eadem, ... episcopi Vaciensis, ... die 8-va Decembris anni 1851. in sedem episcopalem solenniter introducti honoribus pie dicata: opac-EUL01-000981174
Issued with: Elegia méltóságos és főtisztelendő Girk György urnak adrasi felszentelt püspöknek és hittudornak tiszteletére, midőn a' pécsi püspöki székbe ünnepélyesen beigtattatott, 1-ső junius 1853.: opac-EUL01-000981284
Issued with: Elegia méltóságos és főtisztelendő Girk György urnak adrasi felszentelt püspöknek és hittudornak tiszteletére, midőn a' pécsi püspöki székbe ünnepélyesen beigtattatott, 1-ső junius 1853.: opac-EUL01-000981288
Issued with: Emlékezés Balaton-Füredre Ponori Thewrewk Józseftől, ... Felső-Örsön, Veszprém vármegyében, kocsin ülve, Nyárutó 8-kán 1851.: opac-EUL01-000981283
Issued with: Emlény az esztergomi nagy-gymnasium fölavatásának ünnepére szentelve october 4-én 1852.: opac-EUL01-000981267
Issued with: Epistola pastoralis ad clerum populumque universum dioecesium Nicopolitanae et utriusque Vallachiae: opac-EUL01-000981165
Issued with: Erklaerender Atlas zu dr. Th. Thons Lehrbuch der Reisskunst in 36 Tafeln: opac-EUL01-000981114
Issued with: Erster Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1851 bis letzten Februar 1852 gerechnet: opac-EUL01-000981358
Issued with: F. Lucii Ferraris ... Prompta bibliotheca canonica juridica moralis theologica nec non ascetica polemica rubricistica historica editio novissima mendis expurgata ... opera et studio monachorum Ordinis Sancti Benedicti Abbatiae Montis patrono et auspice ... Aloisio S. E. R. cardinali Lam: opac-EUL01-000981370
Issued with: Felhivás = Aufruf: opac-EUL01-000981372
Issued with: Fillértár mindennemű közhasznu isméretek' terjesztésére: opac-EUL01-000981117
Issued with: Francisci Iosephi I. augusti regis Hungariae apostolici sacros Pannoniae colles invisentis suavi reminiscentiae eiates religiosi: opac-EUL01-000981218
Issued with: Főtisztelendő hallerkői gróf Haller Ferencz úr ő nagyságának, ... az 1840-dik év' mártzius' 10-kén nagy-váradi kanonokká lett legkegyelmesebb kineveztetése' alkalmával: opac-EUL01-000981152
Issued with: Garay Jánosné, szül. Babócsay Mária, saját és ... kiskoru árvái nevében vigasztalhatlan szívvel jelenti, forrón szeretett férje, s illetőleg édes atyjok Garay János a költőnek ... tüdő-szélhüdés általi kimultát, ... életének 41-dik, ... évében ...: opac-EUL01-000981244
Issued with: Gefühle an den gelehrten Herrn Johann Stefan Tamaskó, Professor und Subrektor am Lyceum A. B. in Pressburg, aus Achtung von Josef Thewrewk von Ponor, ... Modern, den 18. März 1851.: opac-EUL01-001019334
Issued with: Gefühle an den gelehrten Orden des heiligen Benedikt, von Josef Thewrewk von Ponor, ... Gross-Kikinda, im Torontaler Comitat, den 7. November 1850.: opac-EUL01-001019351
Issued with: Gefühle an den hochgebornen, hochwürdigsten, ... Herrn Franz Szaniszló, ... Bischof des lateinischen Ritus zu Grosswardein, ... bei seiner feierlichen Installation zur Bischofswürde in Váradolaszi, von Josef Thewrewk von Ponor, ...: opac-EUL01-001019485
Issued with: Gefühle an den hochwohlgebornen, ... Herrn Johann Szmodiss von Nagy- und Kisbarkócz, Abt von Sanct Aegidius in Sümeg, Grossprobst und Canonikus der Kathedrale zu Vessprim, aus Hochauchtung von Josef Thewrewk von Ponor, ... Wessprim, den 12. September 1850.: opac-EUL01-001019841
Issued with: Gefühle an den hochwohlgebornen, ... Herrn Josef Jurjevich von Tuol, königlichen Rath, ... emeritirten Professor der Statistik, und des Bergrechts an der königlichen Universität zu Pest, aus Hochachtung von Josef Thewrewk von Ponor, ... Wien, den 31. Januar 1851.: opac-EUL01-001019337
Issued with: Gefühle an den hochwürdigen Convent des Franziskanerordens in Neuhäusel, aus Achtung, von Josef Thewrewk von Ponor, ... Neuhäusel, in Neutraer Comitat, den 24. März, 1851.: opac-EUL01-001019484
Issued with: Gefühle an den wohlehrwürdigen Herrn Arkadius Nikolics, Pfarrer der serbischen Gemeinde zu Baja, aus Achtung von Josef Thewrewk von Ponor, ... Baja, in der Bács-Bódroger Geschpanschaft, den 22. November 1850.: opac-EUL01-000981188
Issued with: Gefühle an den wohlgebornen gelehrten Herrn Anton Theodor Wolf, Direktor des k. k. Staatsgymnasiums zu Pressburg ... von Josef Thewrewk von Ponor, ... Pressburg, den 13. März 1851.: opac-EUL01-001019478
Issued with: Hymnus quem eminentissimo cardinali Joanni Baptistae Scitovszky de Nagy Ker archi praesuli et patri benignissimo Vienna cum bireto reduci concinebant devotissimi filii Seminarii S. Stephani alumni: opac-EUL01-000981299
Issued with: Hódolat-kegyeleti érzelmek dicsőségesen uralkodó Első Ferencz József ő császári 's apostoli királyi fölségének tiszteletére, midőn legmagasb jelenlétével Magyarországot boldogitni ... méltóztatott, Ponori Thewrewk Józseftől, ...: opac-EUL01-000981269
Issued with: Invitatio ad actum parentandi et laudatinonem funebrem, qua memoram viri ... domini Antonii Moysis comitis Cziráky de eadem et Dénesfalva, ... Regiae Scient. Universitatis Hung. emeriti et ultimi praesidis recolit eadem C. R. Literarum Universitas Hungarica oratore Joanne Szilasy, ...: opac-EUL01-000981235
Issued with: Juris publici Regni Hungariae specimen quartum formam imperii et regiminis in genere huic regno in sensu avitae constitutionis usque ad annum 1848. propriam, ordine scientifico exhibens: opac-EUL01-000981366
Issued with: Juris publici Regni Hungariae specimen quintum jura et officia statuum et ordinum Regni Hungariae tam in genere quam in specie, prout ea in sensu avitae constitutionis hujus regni usque ad annum 1848. viguere, ordine scientifico exhibens: opac-EUL01-000981367
Issued with: Juris publici Regni Hungariae specimen sextum praemissa introductione generali doctrinam de origine, territorio, et incolis, seu viribus fundamentalibus regni hujus complectens: opac-EUL01-001019246
Issued with: Juris publici Regni Hungariae specimen tertium jus administrationis vel regiminis publici, quod secundum avitam constitutionem hoc in regno usque ad a. 1848. viguit, ordine scientifico exhibens: opac-EUL01-000981364
Issued with: Jus publicum Regni Hungariae a primordiis hujus regni usque ad recentissima tempora ordine scientifico deductum: opac-EUL01-000981368
Issued with: Keszthelyi premontrei katholikum algymnasium programmja 1853/4-ki tanévre: opac-EUL01-000981356
Issued with: Klobusiczky Ágoston s neje Semsey 'Sofia, ... szomorodott szívvel tudatják szeretve tisztelt felejthetlen atyjok, ... császári királyi tanácsos ... Klobusiczi Klobusiczky Ignácz úrnak, ... életének 94-dik évében, ... jobb életre történt átszenderülését ...: opac-EUL01-000981246
Issued with: Memoria a spirituali cleri junioris in Regio Generali Seminario Pestiensi curatore, ad quarti anni theologos propediem sacerdotio auctorandos anno 1835. Dominica IV. post Pentecosten: opac-EUL01-000981148
Issued with: Méltóságos és főtisztelendő Haynald Lajos felszentelt hebroni püspök úr ő nagyságának, midőn csik-tusnádi Kovács Miklós úr, Erdély nagy fejedelemségi püspök ő excellencziája mellé segéd-püspöki hivatalába igtattaték, hódol egy igaz tisztelője 1852.: opac-EUL01-000981279
Issued with: Néhai nagyméltóságú, méltóságos, ... Lajtsák Xav. Ferencz, nagyváradi deák szertarásu megye püspökének, ... gyásztiszteletére előterjeszté Fejér György, ... 1843-ban julius 10-kén: opac-EUL01-000981154
Issued with: Német-ujvári gróf Batthyány Zsigmond maga és szeretett kiskoru gyermekei ... nevében elkeseredett szivvel jelenti elfelejthetetlen nejének ... Batthyány Ágnes grófnő, s csillag keresztes hölgynek ... élte 38-ik ... évében bekövetkezett halálát ...: opac-EUL01-000981247
Issued with: Névünnepi hála-tisztelkedés ... Tasnád-Szántói Becsky Ignácz urnak, több tekintetes ns. megyék' fő táblabirájának, ... ki a' tasnád-szántói római-katholika anyaszentegyházat ... 1829-k esztendőben bőkezűsége, és lakosok' szállitása által uj életre hozta: opac-EUL01-000981145
Issued with: Ode honoribus eminentissimi S. R. e presbyteri cardinalis ... principis Joannis Bap. Scitovszky de Nagy-Kér, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... dum post recepta e manibus suae majestatis sacratissimae sacrae purpurae insignia, die 16. Aprilis 1853, felicibus aus: opac-EUL01-000981290
Issued with: Ode honoribus eminentissimi S. R. e presbyteri cardinalis ... principis Joannis Bap. Scitovszky de Nagy-Kér, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi, ... dum post recepta e manibus suae majestatis sacratissimae sacrae purpurae insignia, die 16. Aprilis 1853, felicibus aus: opac-EUL01-000981289
Issued with: Ode honoribus illustrissimi ac reverendissimi domini Augustini Roskoványi de eadem ... episcopi Vaciensis, ... dum in Metropolitana Basilica Agriensi dominica 1-ma adventus 1851. ritu solenni in episcopum consecraretur, ... nomine cleri ejusdem archi-dioecesis oblata: opac-EUL01-000981176
Issued with: Offener Brief an meine Mitbürger über die Créche überhaupt und insbesondere über jene Créches, welche gegenwärtig in der Leopoldstadt und Brigittenau errichtet werden: opac-EUL01-000981170
Issued with: Offener Brief an meine Mitbürger über die Créche überhaupt und insbesondere über jene Créches, welche gegenwärtig in der Leopoldstadt und Brigittenau errichtet werden: opac-EUL01-000981204
Issued with: Oratio inauguralis qua illustrissimum, ac reverendissimum dominum Augustinum Roskoványi de eadem ... episcopum Vaciensem, dum regimen dioeceseos die VIII. Decembr. MDCCCLI. ritu solenni adiret, ... consalutavit Casimirus Gáspárik, ..: opac-EUL01-000981213
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro semestri aestivo anni scholastici 1852/53.: opac-EUL01-000981334
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro semestri aestivo anni scholastici 1852/53.: opac-EUL01-000981333
Issued with: Ordo praelectionum in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro semestri hyberno anni scholastici 1852/53.: opac-EUL01-000981332
Issued with: Ordo praelectionum in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri aestivo anni scholastici 1851/52.: opac-EUL01-000981224
Issued with: Ordo praelectionum in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi pro semestri hiberno anni scholastici 1851/52.: opac-EUL01-000981222
Issued with: Pro directione venerabilis cleri In solennitate Sanctissimi Corporis Christi, die 10. Junii hora 1/2 septima comparet universus Clerus in sacristia Ecclesiae Parochialis arcis Budensis ad Assumtam B. M. V.: opac-EUL01-000981272
Issued with: Schönbauer Therezia maga, és gyermekei ... neveikben szomorú szívvel jelenti elfelejthetetlen férjének, és illetőleg attyuknak Reisinger János, ... nyugalmazott egyetemi tanitó és orvostudor úrnak, ... életének 68-dik évében, ... történt gyászos kimultát ...: opac-EUL01-000981241
Issued with: Sermo pastoralis per Josephum Kunszt, ... Metropolitanarum Ecclesiarum Colocensis et Bacsiensis canonice unitarum archi-episcopum ... occasione canonicae suae in sedem archi-episcopalem introductionis die XV. Junii anno MDCCCLII ad clerum dioecesanum habitus: opac-EUL01-000981214
Issued with: Simonyi Teréz a' maga 's leánya Laura ... 's a' többi rokonok' nevében is, keseredett szívvel jelenti, forrón szeretett férjének Helmeczy Mihály urnak, a' magyar tudom. akademia pénztárnokának, ... élete 64-dik, ... évében, ... történt gyászos halálát ...: opac-EUL01-000981230
Issued with: Status personalis Caes. Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae pro anno scholastico 1852/3. semestri hyberno: opac-EUL01-000981329
Issued with: Szabad királyi Pest városában létező reál- és elemi-tanodák 1851/2-iki iskolai évben, II.: opac-EUL01-000981270
Issued with: Szabad királyi Pest városában létező reál- és elemi-tanodák 1852/3-diki iskolai évben, III.: opac-EUL01-000981302
Issued with: Szabad királyi Pest városában létező reál- és elemi-tanodák 1852/3-diki iskolai évben, III.: opac-EUL01-000981337
Issued with: Sziváldozat, ... nagykéri Scitovszky Ker. János ő eminentiájának, ... esztergomi érseknek, midőn ... IX. Pius pápa által a bibornoki kalappal földiszesíttetett, ... gyermeki hódolattal tisztelkednek a pesti Angolkisasszonyok s alázatos növendékeik: opac-EUL01-000981301
Issued with: Szózat, melyet a szegedi nagy-gymnasiumban 1850-1851-dik tanév julius 31-kén tartott Nagy Márton, ...: opac-EUL01-000981202
Issued with: Szózat, melyet a szegedi nagy-gymnasiumban 1850-1851-dik tanév julius 31-kén tartott Nagy Márton, ...: opac-EUL01-000981173
Issued with: Thurzó János mély fájdalommal tudatja elfelejthetetlen nejének, Hoppe Amáliának, ... éltének 48-dik, ... évében, ... egy boldogabb életre lett átszenderülését ...: opac-EUL01-000981243
Issued with: Tudósitvány a jászóvári premontrei kanonokrend rozsnyói cath. nagy-gymnasiumáról, 1852/3-iki tanév, II. folyam: opac-EUL01-000981336
Issued with: Tudósítvány a pesti Kegyes Tanítórendi Nagy Gymnasiumról 1851/52-ki tanévben: opac-EUL01-000981268
Issued with: Tusnádi Kovács Miklós úr, Erdély nagy fejedelemségi püspök ő excellencziája mellé segéd-püspökül ... kinevezett ... Haynald Lajos felszentelt hebroni püspöki úr ő nagyságának e megyébe bejövetele alkalmával mély tisztelettel hódolnak a kolosvári róm. kath. ne: opac-EUL01-000981278
Issued with: Több két századánál már, hogy az "Irgalmas nők" szerzete lankadhatlan tevékenységgel, ... a' szenvedő emberiség' testi és lelki javán működik ...: opac-EUL01-000981172
Issued with: Veleczky Vilhelmina született Lautter ... elkeseredett szivvel jelenti felejthetetlen férje, ... Veleczky Ker. János a pesti cs. kir. tudományos egyetem orvosi karának nyugalmazott tanára ... életének 67-dik évében, ... történt gyászos halálát ...: opac-EUL01-000981251
Issued with: Worte der Freunde und des Dankes gesprochen bei Gelegenheit der Feier des 50 Dienstjahres ... Herrn Joseph Edlen von Kille, Obersten und Commandanten des k. k. l. F. M. L. v. Bervaldo 5ten Feld-Art.-Regiments am 23. Juni 1843 ...: opac-EUL01-000981163
Issued with: Worte der Weihe bei der Enthüllung des ... Kaisers Franz Joseph I., den im Jahre 1849, während der Belagerung und Erstürmung gefallenen heldenmüthigen Vertheidigern der Festung Ofen errichteten Denkmales auf dem Georgiplatze zu Ofen, am 11. Juli 1852.: opac-EUL01-000981221
Issued with: Zahlübersicht der in den nachstehenden Hospitälern des Ordens der barmherzigen Brüder in den kaiserl. königl. Kronländern, vom 1. November 1852 bis letzten October 1853, ...: opac-EUL01-000981321
Issued with: Zweiter Jahresbericht des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Mission in Central-Afrika das Jahr vom 1. März 1852 bis letzten Februar 1853 gerechnet: opac-EUL01-000981359
Issued with: Zweiter Jahresbericht des k. k. kath. Gymnasiums zu Ofen am Schlusse des Schuljahres 1853.: opac-EUL01-000981317
Issued with: Zárszózat a zircz-cisterczi rend székes-fehérvári nagy gymnasiumában a tanév végén, 1851.: opac-EUL01-000981203
Issued with: Életrevaló uj könyv! ... a könyvnek czime és tartalma im ez: István bácsi a boldog családatya és okos gazda ...: opac-EUL01-000981340
Issued with: Érzelmek Szent Benedek tudós szerzetének tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Nagykikindán, Torontál vármegyében, november 7-ikén, 1850.: opac-EUL01-000981189
Issued with: Érzelmek Szent Ferencz szerzete nagytiszteletű érsekujvári zárdájának tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Érsekujvárt, Nyitra vármegyében, Martius 24-én, 1851.: opac-EUL01-000981194
Issued with: Érzelmek méltóságos Őri Márkus Ignácz ur, ... özvegyének, méltóságos Vajda Anna asszony ő nagyságának tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Késmárkon, Szepes vármegyében, Őszutó 15-kén 1851: opac-EUL01-000981212
Issued with: Érzelmek méltóságos, főtiszteletü, nagytudományu Szaniszló Ferencz ur, ... nagyváradi deák szertartású püspök, ... ő nagyságának püspöki méltóságába Váradolasziban történt diszes beigtatásakor, Ponori Thewrewk Józseftől, ...: opac-EUL01-000981196
Issued with: Érzelmek nagyméltóságu 's főtiszteletű Kunszt József ur, ... kalocsai érsek, ... ő nagyméltóságának érsek méltóságába Kalocsán történt diszes beigtatásakor, Ponori Thewrewk Józseftől, ...: opac-EUL01-000981273
Issued with: Érzelmek nagyságos tudós Tuoli Jurjevich József ur, királyi tanácsnok, ... a' Pesti Királyi Tudományegyetemnél az államtan és bányajog nyugalmazott tanitója tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Bécs, január 31-ikén, 1851.: opac-EUL01-000981187
Issued with: Érzelmek nagyságos és főtiszteletü Nagy- és Kisbarkóczi Szmodiss János ur, Szent Egyed sümegi apátja, a' veszprémi székesegyház nagyprépostja 's kananoka tiszteletére Ponori Thewrewk Józseftől, ... Veszprém, September 12-ikén, 1850.: opac-EUL01-000981208
Issued with: Érzelmek nagyságos, főtiszteletü, tudós Királyhegyi Farkas Ferencz ur, ... székesfehérvári nagyprépost és kanonok, ... tiszteletére Ponori Thewrewk Józseftől, ... Eperjesen, Sáros vármegyében, Őszutó 19-én 1851: opac-EUL01-000981211
Issued with: Érzelmek tekintetes tudós Szemerei Szemere Pál ur, a' Magyar Tudományos Társaság rendes tagának ... tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Pesten, Télutó 19-ikén 1852, a' tisztelt tudós élete 67-ik ... évében: opac-EUL01-000981280
Issued with: Érzelmek tekintetes tudós Wolf Antal Tivadar ur, a' Pozsonyi Császári Királyi Állami Közép-Tanoda igazgatója, ... tiszteletére, ... Ponori Thewrewk Józseftől, ... Pozsony, Martius 13-án 1851.: opac-EUL01-000981191
Issued with: Érzelmek tisztelendő Nikolics Arcadius, bajai szerb lelkész úr tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Baján, Bács-Bodrog vármegyében, november 22-ikén, 1850.: opac-EUL01-001019340
Issued with: Érzelmek tudós Tamaskó István János, az ágostai vallástételt követők pozsonyi főtanodájában tanár és aligazgató ur tiszteletere Ponori Thewrewk Józseftől, ... Modor, Martius 18-ikán, 1851.: opac-EUL01-000981185
Issued with: Öröm hangzat mellyet ... nagy-kéri Scitovszky Ker. János urnak, esztergomi érseknek, ... bibornokká lett kineveztetése emlékére legalázatossabb fiui hódolattal szentelének a' szent István királyról nevezett esztergomi ősrégi papképző intézet növendékei, 1853 april: opac-EUL01-000981293
Issued with: Örömdal, mellyel méltóságos és főtisztelendő Roskoványi Roskoványi Ágoston urnak, ... váczi püspöki székébe történt beigtatási ünnepélyén a váczi kegyesrendiek háza tisztelkedett december 8-kán MDCCCLI.: opac-EUL01-000981177
Issued with: Örömdal, melylyel az Esztergomi Sz. Ben. R. Főgymnasium megnyitását october 4-kén 1852. ünneplé a' városi község: opac-EUL01-000981266
Issued with: Örömfüzér nagy méltóságu, méltóságos, és főtisztelendő Kunszt József úrnak, kalocsai, és bácsi érsek, ... beiktatása alkalmával a' szabadkai ferencziektől, Sz. Iván hava 15-én 1852.: opac-EUL01-000981275
Issued with: Örömhangok mellyeket méltóságos ... Roskováni Roskoványi Ágoston urnak, váczi püspöki székébe történt ünnepélyes beigtatása alkalmával, ... elzengett Szabó József, ...: opac-EUL01-000981175
Issued with: Özvegy Sercz Katalin maga, 's kedves unokája gróf Wenkheim Krisztina Mária Anna Regina ... nevében, ... bánatos szívből tudatni kivánja ... idősb Kigyósi gróf Wenkheim József Antal úrnak, ... élte 72-ik évében, ... történt gyászos halálát ...: opac-EUL01-000981233
A kegyes tanitórend pesti házának tagjai szomorodott szívvel jelentik Széchy Ágoston, ... a bécsujhelyi cs. k. katonai növeldében ... magyarnyelv, s irodalom tanárnak, kora 74-dik évében ... történt halálát ...: opac-EUL01-000981227
Gefühle an den wohlehrwürdigen gelehrten Herrn Daniel Dregály, ersten Prediger der evangelischen Gemeinde A. C. zu Raab, aus Achtung von Josef Thewrewk von Ponor, ... Kecskemét, in der Pest-Pilis-Zsolter Gespanschaft, den 9. October 1850.: opac-EUL01-001019492
Érzelmek tiszteletes tudós Dregály Dániel ur, az ágostai vallástételt követők nagygyőri első lelkésze tiszteletére, Ponori Thewrewk Józseftől, ... Kecskeméten, Pest-Pilis-Zsolt vármegyében, October 9-ikén, 1850.: opac-EUL01-000981190
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_095 KRNY Non-circulating  Place a Hold