Megkívántatók a' Váczon létező kir. siketnéma intézetbe fölveendő növendékre nézve : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Erfordernisse zur Aufnahme eines Zöglings in die zu Waitzen befindliche k. Taubstummen-Anstalt
Corporate Author:
Format: small print
Language:Hungarian
German
Published: [S.l.] : [s.n.], 1800
Subjects:
Related Items:Issued with: A Dunántúli Ref. Főiskolához csatolt gymnasium' növendékeinek névsora, hazája és tudományos előmente az 1845/6 iskolai év nyári közvizsgálatai alkalmával: opac-EUL01-000980571
Issued with: A Dunántúli Ref. Főiskolához csatolt gymnasium' növendékeinek névsora, hazája és tudományos előmente az 1846/7 iskolai év' nyári közvizsgálatai' alkalmával: opac-EUL01-000980581
Issued with: A honvéd: opac-EUL01-000980646
Issued with: A kegyes tanitó rend pesti tanodalmába járó ifjuságnak érdemsora 1849. év másod felében: opac-EUL01-000980637
Issued with: A kegyes tanító rend pesti királyi tanodalmába járó ifjuságnak érdemsora 1849. év első felében: opac-EUL01-000980643
Issued with: A' Dunántúli Ref. Főiskolához csatolt gymnasium' növendékeinek névsora, hazája és tudományos előmente az 1843/4 iskolai év' nyári 's nyárutó 19-től 25-ig Pápán tartott közvizsgalatai alkalmával: opac-EUL01-000980534
Issued with: A' Dunántúli Ref. Főiskolához csatolt gymnasium' növendékeinek névsora, hazája és tudományos előmente az 1844/5 iskolai év' nyári 's nyárutó 18-tól 23-káig tartott közvizsgálatai alkalmával: opac-EUL01-000980541
Issued with: A' Dunántúli Reformált Egyházkerület Pápai Főiskolájának személyzete az 1843/4 iskolai év' nyári 's nyárutó 19-től 25-kéig tartott közvizsgálatai alkalmával: opac-EUL01-000980533
Issued with: A' Dunántúli Reformált Egyházkerület Pápai Főiskolájának személyzete az 1844/5 iskolai év' nyári 's nyárutó 18-tól 23-káig tartott közvizsgálatai alkalmával: opac-EUL01-000980539
Issued with: A' Dunántúli Reformált Egyházkerület Pápai Főiskolájának személyzete az 1845/6 iskolai év' nyári 's nyárutó 17-től 22-kéig tartott közvizsgálatai alkalmával: opac-EUL01-000980572
Issued with: A' Dunántúli Reformált Egyházkerület' Pápai Főtanodájának személyzete az 1846/7 iskolai év' nyári 's nyárutó 16-tól 21-kéig tartott közvizsgálatai' alkalmával: opac-EUL01-000980580
Issued with: A' dunántuli ev. ref. Egyházkerület' Főtanodájában az 1846/7 iskolai évben tartandó nyári közvizsgálatok' rende ...: opac-EUL01-000980577
Issued with: A' magyar nemes fel-kelő sereghez serkentő versek: opac-EUL01-000980406
Issued with: A' philosophia' szükségessége mit előbeszélt a' helvetiai vallástételt tartók' fő tiszteletű túladunai egyházkerülete' anya iskolájában a' philosophiai oktató székbe Aprilis' 8-dikán 1839. tartatott igtatásakor Czibor Ferencz, ...: opac-EUL01-000980528
Issued with: A' tanuló ifjak' magány szorgalmának élesztésére czélzó jeles Deáki-alapítvány' igényeihez képest e' következő pályakérdések tüzetnek ki ...: opac-EUL01-000980576
Issued with: A' tanuló ifjuság' magán-munkássága' élesztésére szánt Deáky-alapítvány' értelmében, következő pályakérdésekrei versenyzésre, a' főtanodai nevendékek bizodalmasan fölhivatnak ...: opac-EUL01-000980587
Issued with: Allocutio illustrissimi, ac reverendissimi ... domini Josephi Vurum, miseratione divina episcopi Alba-Regalensis, ... dum ad episcopatum Magno-Varadinensem capessendum profecturus ultimum valediceret; responsa item nomine v. capituli, consistorii, cleri dioecesani, et II. SS. & OO. incl: opac-EUL01-000980462
Issued with: Allocutio, qua serenissimum, ac reverendissimum ... dominum Carolum Ambrosium ... archi episcopum Strigoniensem, primatem Regni Hungariae, ... Érsek-Ujvarinum 28-va February anno 1809 ... pomeridiana venientem in Curia Archi Episcopali salutavit Antonius Bernolák, ...: opac-EUL01-000980405
Issued with: Az első kassai püspöknek, ... Szabó András ő nagyságának halottas emlékezete Kassán, a' székes fő-templomban Novemb. 23. napj. 1819.: opac-EUL01-000980448
Issued with: Beszéd mellyel fő méltóságú gróf idősbb Nádasdy Mihály úr Fogaras földnek örökösse ... t. n. Komárom vármegyének örökös fő ispánnya, ezen vármegyebéli tisztviselő karnak az 1817-dik esztendőben Mindszent-havának 21-dik napján tartatott újjítása' kezdetév: opac-EUL01-000980436
Issued with: Beszédek, mellyek azon alkalmatossággal, midőn ... Székhelyi Majláth György úr, ... tekéntetes nemes Honth vármegye fényes feő ispányi székét és méltóságát 1828-dik esztendőbéli Szent Mihály hava 30-dik napján ... el-foglalná, ... mondattak, és tartattak: opac-EUL01-000980496
Issued with: Bucsúhangok szentelve nagyságos és főtiszteletű Szemes György úr, ... az Esztergami Főszékegyház kanonoka, a' Nagyszombati Érseki Papnöveldék igazgatója, ... az Érseki Lyceum aligazgatójának, fiúi szivfájdalma zálogául a' nagyszombati növendékpapságtól midőn t: opac-EUL01-000980591
Issued with: Carmen honoribus illustrissimi, ... domini Josephi Kopácsy dum Dioecesis Alba-Regalensis gubernium capesseret a juventute gymnasii regii in tesseram venerationis: opac-EUL01-000980467
Issued with: Carmen jubilaeum honoribus reverendissimi domini Michaëlis Kratochvila, ... Ecclesiae Metr. Strigoniensis canonici, et archi-diaconi Nitriensis, ... dum post exactos sacerdoti sui quinquaginta annos, pro usitatio more, sacra solemnia die 23-tia Aprilis anno 1827. renovaret, ab ... Paul: opac-EUL01-000980492
Issued with: Carmen, quod admodum reverendo domino Josepho Maffey, seminarii assumptae in coelos B. M. V. spirituali, dum sacrum presbyteratus sui jubilaeum ter fauste recoleret, alumni eiusdem seminarii devotionis filialis contestandae ergo anno 1818 die 25 Januarii dedicarunt: opac-EUL01-000980434
Issued with: Collectio orationum et allocutionum occasione solennis installationis ... Joannis Péchy de Péch-Újfalu, Sacrae Caesareo-Regiae Apostolicae Majestatis consiliarii, ... administratoris in libera regiaque civitate Eperiessiensi die I-ma Octobris anni MDCCCXXIII interventae, dictarum: opac-EUL01-000980472
Issued with: Die vierte grosse Versammlung der Spatzen und anderer Vögel in Buda-Pest ...: opac-EUL01-000980660
Issued with: Ecloga Daphnis honoribus ... domini Joannis Nepomuceni e comitibus Keglevich de Buzin, ... per ... dominum Josephum e comitibus Eszterházy de Galantha, ... die 16-ta Maji anno 1825. in supremum comitem inclyti comitatus Barsiensis ritu solenni in Aranyos-Maróth inaugurati a M. R. Gymn: opac-EUL01-000980487
Issued with: Egyházi beszéd mellyet Sz. Mór, pécsi püspök első nyilvános ünnepének alkalmával, Octoberhó' IV. vasárnapján a' pécsi székes-egyházi templomban mondott Nagy-kéri Scitovszky Ker. János pécsi püspök, kin. esztergomi érsek és magyarországi herczeg-primás: opac-EUL01-000980642
Issued with: Elegia honoribus illustrissimi domini Josephi Szilasy de eadem, et Pilis, ... dum munus administratoris incliti comitatus Zempliniensis solenni ritu adiret, a Collegio Scholarum Piarum Sator-allya-ujhelyiensi dicata anno MDCCCXXV. die 8. Maii: opac-EUL01-000980665
Issued with: Emlék oszlopa, néhai elfelejthetetlen nagyságos Halácsi Halácsy László úrnak, ... mellyet hálálva emeltek Boldog Asszony hava 19-dik napján 1822 esztendőben történt halála szomorú alkalmával, a' T. T. Királyi Tábla ő nagyságánál lévő hites jegyzőji: opac-EUL01-000980470
Issued with: Emléke a tekintetes nemes Horvát István' szépmüvészeti s bölcsészeti túdor, magyar királyi egyetemi tanár, ... elhunytának megülésére a pesti jogászok s bölcselők által junius 28. tartott gyászünnepélynek: opac-EUL01-000980566
Issued with: Eucharisticon augustissimo imperatori, et regi apostolico Francisco victori, almaeque pacis restauratori nomine Statuum et Ordinum provinciae Comaromiensis dicatum ab Alexandro Rudnay ... Vindobonae mense Iunio 1814.: opac-EUL01-000980430
Issued with: Felhivás egy ujabbi szabadcsapatra: opac-EUL01-000980582
Issued with: Frühlings Blumen seiner apostolischen Majestät Ferdinand V. König von Ungarn am 30. May 1831 in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Julius Bujanovics: opac-EUL01-000980515
Issued with: Gedicht an seine wohlgebohren den Herrn Ladislaus Vida von Felső-Pencz und Fegyvernek, als derselbe die Direction der Ungr. Nation. Schausp. Gesellschaft übernahm, und auf eigene Kosten ein Theater errichtete, Pest, 1. Hornung, 1809.: opac-EUL01-000980408
Issued with: Győri püspök hertzeg Schwarzenberg Ernest, ... hamvai felett: opac-EUL01-000980453
Issued with: Halottas beszéd, mellyel ... Ürményi Ürményi József úr ... császári királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos és status minister, ... és a Pesti Királyi Universitásnak elölülője ... halhatatlan érdemeit a' váli templomban 1825. esztendőben Sz. Jakab havá: opac-EUL01-000980489
Issued with: Halottas beszéd, mellyet néhai fő tisztelendő Horváth Jósef úrnak tardoskeddi plébánosnak, és felső érsek-újvári megye vitze esperestyének temetése felett ... Tardoskedd nevű helységében Szent György havának húszadik napján 1808-dik esztendőben mondott Szlanitzky: opac-EUL01-000980407
Issued with: Halotti dicséret, mellyel néhai fő méltóságú Csábrághi és Szitnyai Koháry Ferentz ő hertzegségének, … keresztényi jámbor éltét midőn 1826dik esztend. Sz. Mihály havának 14dik napján … gyászoltatott: opac-EUL01-000980491
Issued with: Halotti ditséret, mellyben a' méltóságos, és fő tisztelendő Szányi Ferentznek ro'snyai püspöknek, ... nagy érdemeit, midőn 1810dik esztendőben Szent Iván havának 5dik napján a' ro'snyai püspökségnek rendeitül gyászos egyházi pompával tiszteltettne, a' káptalan te: opac-EUL01-000980411
Issued with: Hazafiak!: opac-EUL01-000980626
Issued with: Hála koszorú, melyet tekintetes ... idősb Kazay Gábor úrnak, több t. n. vármegyék' táblabírájának ... és példás életepárjának ... Siskei Oroszy Juliána asszonyságnak, a' pápai főiskolában a' critica philosopia és exegetica theologia tanitószékei' alapítóinak: opac-EUL01-000980522
Issued with: Isten igassága a' keresztény főpap életében Istenben elhúnyt nagy-méltóságú ... Vurum Jó'sef úr nyitrai püspök, ... gyász-ünnepén Szent Jakab havának 10-kén fejtegette Farkas Imre ..: opac-EUL01-000980521
Issued with: Juventus Gymnasii Nitriensis apud Scholas Pias juxta promerita semestris posterioris anni M. D. CCC. in classes digesta: opac-EUL01-000980403
Issued with: Ke cťi, a česťi nagwznešeňegšího, ... nagwelebňegšího Aleksandra kňížaťa z Rudni, a Ďiwáckég Nowég-wsi, ... Ostrihomskího arci-biskupa, prímása, metropolitana, ... we dwe swé hodnosťi roku 1820 w Mesíci Mági w Ostrihome sláwnému uwáďaňú ménom Slowenskég: opac-EUL01-000980452
Issued with: Komáromi lapok: opac-EUL01-000980648
Issued with: Kossuth Lajos, der Befreier Ungarns: opac-EUL01-000980658
Issued with: Ludwig Kossuth's des Landes-Gouverneurs Gebet, welches er am Grabe der in der Schlacht bei Kápolna gefallenen ung. Helden knieend verrichtete: opac-EUL01-000980650
Issued with: Méltóságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi György úr, ... ő nagyságának tekintetes nemes Csongrád vármegye fő ispán-helyettesi székébe 1839-dik év' Pünköst hava' 2-dikán Szegvárt tartott közgyűlésen történt beigtatása' alkalmával mondott beszédek: opac-EUL01-000980530
Issued with: Nagy méltóságu Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ő excellentiájának, ... midőn Székes-Fejérvárott fő-ispányi székébe iktatnék, tiszteletűl ajánlotta a' Székes-Fejérvári Kir. Gymnasium: opac-EUL01-000980495
Issued with: Nagy méltóságú Cziráki, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úr' ... nagy méltóságú Marosnémethi, és Nádaskai gróf Gyulay Ignátz úr, ... által, T. N. Fejér vármegye' fő ispányi székébe 1827-dik eszt. Szent Mihály hava' 26-án történt fényes be-iktatására: opac-EUL01-000980494
Issued with: Nagy méltóságú Ürményi Ürményi Jósef urnak, ... Székes Fejér Vármegye fő ispánnyának, a' Pesti Királyi Magyar Tudományos Mindenség elölülőjének gyásztiszteltetése Pesten 1825. augustus 22. napján azon Tudományos Mindenség által: opac-EUL01-000980477
Issued with: Nedeczky Kálmán, három neveletlen gyermeke Tiborcz, Ödön, és Izidora nevében is, a legmélyebb fájdalommal tudatja rokonival, .... hogy kedves hitese Phülep Ágnes a legjobb feleség és anya folyó 1849-dik esztendő september 6-án ... életének ... legvirágzóbb szakában: opac-EUL01-000980644
Issued with: Nemzeti encyclopaedia, avvagy Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és történeti nevezetességei, szótár-alakban V. füzet: opac-EUL01-000980590
Issued with: Nászkoszorú császári királyi austriai főherczeg Ferencz Károly és Sophia Friederika főherczegnő ő fenségöknek, ő császári királyi felsége legmagasabb szülőinek, ezüst menyegzőjük ünnepére november 4én 1849.: opac-EUL01-000980640
Issued with: Ode qua solemniis inaugurationis ... domini principis Joannis Baptistae Scitovszky de Nagy-Kér, ... Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi ... inter cleri et populi gaudia festo epiphaniae D. N. J. Christi anno MDCCCL Strigonii celebratae adplaudit Collegium Pazmanianum: opac-EUL01-000980662
Issued with: Ode reverendissimo domino Paulo Szabó Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis canonico, ... dum sacrum nominis sui diem recoleret ab eodem presbyterio pio adfectu oblata IIX. kalendis Februari M. D. CCC. XXII.: opac-EUL01-000980458
Issued with: Oratio funebris, qua piis ... domini Andreae Szabo, primi episcopi Cassoviensis, ... manibus ... Andreas Tulsitzky, ... parentavit Cassoviae, IX. Cal. Decembr. anno aerae V. MDCCCXIX.: opac-EUL01-000980446
Issued with: Oratio in solemnibus exequiis illustrissimi, ... domini Chrysostomi Novák, ... regii ac exemti archicoenobii S. Martini in Sacro Monte Pannoniae, ... archiabbatis, ... dicta in Monta Sacro Pannoniae 2-a Decembris 1828, per Laurentium Hohenegger, ...: opac-EUL01-000980497
Issued with: Orationes dictae occasione illa, dum ... dominum Carolum Ambrosium Regni Hungariae primatem ac archi-episcopum Strigoniensem ... et archi-dux Austriae ... dominus Josephus Regni Hungariae Palatinus ... qua comissarius regius installavit: opac-EUL01-000980404
Issued with: Pestről érkezett hadi tudósitás: opac-EUL01-000980652
Issued with: Placs kraishnika po smerti ... gospodina Pavla Barona od Radivojevicha, C. Kr. istinitoga tajnoga vichnika... sabrao u pismu dana 12. Kolovoza. 1829. Jozip Marich, ...: opac-EUL01-000980512
Issued with: Plausus, per omnes casus numeri singularis, honoribus ... domini Alexii Jordánszky, abbatis B. M. V. de Szászvár, Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis canonici, ... dum sacrum nominis sui diem recoleret, ab uno amicorum sincera mente dicatus die 17. Julii 1822.: opac-EUL01-000980460
Issued with: Pálma Eleknő, született Gelle Mária, elkeseredett szivvel jelenti, néhai tekintetes Pálma Eleknek, hites ügyvéd, és a' pesti kir. Egyetem Tanácsa volt jegyzőjének 's kézi pénztárnokának, szeretett férjének, ... életének 67-ik évében, ... történt gyászos kimultá: opac-EUL01-000980631
Issued with: S. Emygdius episcopus et martyr : patronus contra terrae motum: opac-EUL01-000980401
Issued with: Schmidt György kerületi igazgató mérnök, Schmidt János ... és családjai, ugy szinte Paczkó József 's György, mint néhai Schmidt Antonia gyermekei szomorodott szívvel jelentik szeretett attyoknak 's illetőleg nagy attyoknak Schmidt György úrnak, a' m. k. egyetem volt igaz: opac-EUL01-000980589
Issued with: Sermo ad inclytos Status et Ordines comitatus Strigoniensis post obitum Caroli Ambrosii ... Hungariae et Bohemiae regii haereditarii principis, archi-ducis Austriae, Regni Hungariae primatis, ... ab officii supremi comitis administratore: opac-EUL01-000980409
Issued with: Sermo illustrissimi, ac reverendissimi domini Ladislai e com. Eszterházy de Galántha episcopi Rosnaviensis in sessione II-da Synodi Nationalis die XXIX Septemberis MDCCCXXII. in Ecclesia Ss. Salvatoris Posonii celebrata dictus: opac-EUL01-000980456
Issued with: Sermo per archi-episcopum Colocensem Petrum Klobusiczky occasione installationis suae ad clerum, et populum suae archi-dioecesis, die 6-a Augusti anno 1822. dictus: opac-EUL01-000980465
Issued with: Sermo serenissimi caesareo-regii haereditarii principiis archi-ducis Austriae Regni Hungariae palatini praesidiis ... quum illud solennis institutionis memoriam die XXI. Aprilis anni MDCCCXXIV. post actum saeculum celebraret responsum item nomine totius dicasterii a celsissimo regni pri: opac-EUL01-000980476
Issued with: Sermo, quo Josephus Calasantius Kauszek, ... inclytos Status et Ordines Provinciae Nittriensis occasione generalis congregationis die 12. mensis Septembris 1814. sub praesidio ... Petri Gheczy ordinarii vice-comitis celebratae, causa sauciorum patriae filiorum, caes. regio invalidorum m: opac-EUL01-000980433
Issued with: Szabad királyi Esztergom, Szent-Tamás Érseki szent György-mező városi követválasztási kerületben a követ' választása jövő junius hó' 2-dik napjára, reggeli 9 órára, a Város' Tanács házában tartandó levén, erre az illető választók ezennel meghivatnak, ...: opac-EUL01-000980628
Issued with: Tanodai hirlemény a pesti Prot. Ev. Város-Esperességi Gyülekezet összes tanintézeteiröl kiadta a nyárfélévi nyilvános és közvisgálatkor (junius 21-30-ig) az intézeti tanitoi kar nevében az igazgató: opac-EUL01-000980574
Issued with: Tisztelet versek, mellyeket, tekintetes ... Szomori és Somodori Pázmándy Dienes urnak, ... a' helvetiai vallástételt követő dunántúli fő tiszteletű superintendentia' világi fő gondviselőjének hivatalába iktatása' innepén 1837diki julius' 5kén Kömlődön nyújtott-be: opac-EUL01-000980518
Issued with: Tyrnaus festlicher Abend am 27ten Juny 1819.: opac-EUL01-000980445
Issued with: Végszó tekintetes nemes Horvát István' a szép művészetek s bölcselet túdora, királyi egyetemi tanár, a Széchenyi Országos Könyvtár' őre, ... sirjánál, junius 15. 1846.: opac-EUL01-000980567
Issued with: Werse, mnohég cťi hodménu Justinowi Spaidl, w Klášteri Trnawském PP. Frančiškanow Šwardianowi, prowincie Mariánstég consultorowi, secretarowi, ... ked radostní rok knazstwa swého sláwil Padesátí, na wečnu Památku obetuwané roku 1813 dňa 20ho mesica cerwena: opac-EUL01-000980428
Issued with: Ének, mellyet az alkotmányos szabadság ünnepén énekelt a' Pesti Évangyélmi Egyház, 1848. Mart. 26-kán: opac-EUL01-000980586
Issued with: Öröm oszlop, mellyet Schwarzenberg Ernest ő hertzegségének ... a' győri püspöki székbe lett béiktatásának alkalmával tartozó tiszteletének örök zálogául emelt a' Csornai Convent: opac-EUL01-000980441
Issued with: Örömdal főméltóságu és főtisztelendő Nagykéri Scitovszky Keresztelő János urnak, esztergomi érseknek, ... érseki méltóságába Esztergomban 1850-dik évi vizkeresztnapján történt diszes beiktatásakor ... Sujánszky Antaltól ...: opac-EUL01-000980664
Issued with: Örömdallam, mellyet főméltóságu és főtiszteletü Nagykéri Scitovszky Ker. János ő herczegségének Magyarország primásának, esztergami érseknek, ... érseki székébe 1850. évben Boldogasszonyhó 6-dikáni ünnepélyes beigtatása alkalmával fiui hódulata jeleül szent: opac-EUL01-000980661
Issued with: Örömdalok mellyeket főtisztelendő 's nagytudományú Nagy Mihály urnak ... superintendensi székebe igtatásakor énekeltek a' Dunántúli Ref. Főiskola növendékei: opac-EUL01-000980542
Issued with: Öt érzék nedélyes felolvasás, mellyben gyakorlatilag megmutattatik, hogy lehet félóra alatt minden mákony segitsége nélkül elalunni : tekintetes Petrisi Szalbeck Jakab, ... urnak, ... Sárossy Gyulától: opac-EUL01-000980569
Issued with: Özvegy Weber Sándorné született Lembeck Anna mélyen elkeseredett szivvel jelenti szeretett fiának Weber Ferencz, hites ügyvéd, s Pest városi t. jegyzőnek, ... élte 24-ik évében ... történt gyászos kimultát ...: opac-EUL01-000980634
Issued with: Üdvözlő versek, mellyeket fő méltóságú Rudnay, és Divék-ujfalui Rudnay Sándor prímás hertzegnek ... esztergami érseknek ... midőn Sz. György szabad királyi városba az egyházi visgálásban apostoli buzgósággal foglalatosokodna a' Sz. Györgyi Kegyes Oskolák nevébe: opac-EUL01-000980471
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_092 KRNY Non-circulating  Place a Hold