Carmen celsissimo ac reverendissimo principi ... domino Alexandro a Rudna et Divék-ujfalu archi-episcopo Strigoniensi, ... dum culmen sacrorum honorum conscenderet, pie dedicatum per officiales bonorum Archi-episcopatus Strigoniensis : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: small print
Language:Latin
Published: Budae : Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1820
Subjects:
Related Items:Issued with: Admodum reverende, reverendi domini, V. A. diacone, et parochi, parochiarumve administratores, dilecti in Xto Filii!: opac-EUL01-000975824
Issued with: Andrássy Jósef a' nagy-méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanács tanácsosa, Mihály ... Esztergom vármegye al-ispánja, és Anna ... elkeseredett szívvel jelentik, szeretett édes Attyoknak ... Egyházpakai idősbb Andrássy Mihály ... több tekintetes nemes vármegyék tá: opac-EUL01-000975742
Issued with: Az Esztergomi Kir. Gymnasiumban pannonhalmi Sz. Benedek rendiek' vezérlete alatt tanuló ifjuságnak hit- magyarnyelv- és egyéb tanulmányok-ból érdem szerint sorozata 1842/3 év második felében: opac-EUL01-000975757
Issued with: Carmen elegiacum amplissimis honoribus ... domini Michaelis Rimely ... archi-abbatis et praesidentis perpetui ... dum die 18. Aprilis 1843. solenni ritu benediceretur a clero juniore ejusdem archi-coenobii devote dicatum: opac-EUL01-000975788
Issued with: Carmen honoribus illustrissimi ... domini Michaelis Rimely ... archi-abbatis et praesidentis perpetui ... dum die 18. Aprilis 1843. solenni ritu benediceretur oblatum a Ven. Conventu Abbatiae Bakonybéliensis: opac-EUL01-000975786
Issued with: Clarissimo ac Admodum Reverendo Domino Professor et Fac. Theol. Senior!: opac-EUL01-000975770
Issued with: Demüthigster Neujahrwunsch an den hohen Adel, löbl. k. k. Militär, geschätzten Bürgerschaft und an das gesammte verehrungswürdige Publikum in Gran 1842.: opac-EUL01-000975809
Issued with: Descriptio biographicarum viginti imaginum, delecta ex Francisci Augustissimi quondam imperatoris Austriae, regis Hungariae, ... vitae cursu momenta exhibentium, editarum Viennae, procurantibus: Alexio Jordánszky episcopo Tinniniensi, et Francisco Xaverio Seidemann, Ordinis Cisterciens: opac-EUL01-000975806
Issued with: Empfindungen der hohen Verehrung bei der Consecration des Hochwürdigsten Herrn Anton Majthényi von Kesselőkeő, ... zum Centaurer Weihbischof am Sonntag Laetare, den 21. März M. D. CCC. XLI.: opac-EUL01-000975755
Issued with: Esztergam szab. kir., úgy érseki, valamint sz. Tamás, és sz. György mező-városokban a' házonkinti koldulásnak jövő újesztendő napjával leendő megszüntetésére minden rendü 's rangú egyházi 's világi tisztelt személyek keresztény felebaráti ajánlatokra felszólí: opac-EUL01-000975812
Issued with: Fiúi hódolat, mellyel méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi főmonostor' és a' magyar országi Koronához tartozó részek' fő apátjának ... ünnepélyes beigtatásakor tisztelge a' pannonhegyi növendék-papság, tavasz-hó: opac-EUL01-000975777
Issued with: Fiúi hódolat, mellyel méltóságos és főtiszteletű Rimely Mihály urat, a' Szent Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor' 's Magyarországhoz tartozó részek' főapátját, ... beigtatása' innepén üdvözlé a' győri nevendék-szerzetes ifjuság, tavaszhó 18-án 1843.: opac-EUL01-000975774
Issued with: Invitatio ad actum parentandi & laudationem funebrem, qua memoriam viri mentis & animi dotibus illustris Ladislai Vas, ... in Reg. Scient. Univ. Hung. chronologiae, geographiae sacrae & hist. eccles. professoris ... rectoris univ. hujus emeriti, ... recolit Ordo Theologorum R. Literarum: opac-EUL01-000975795
Issued with: Juventus Regii M. Gymnasii Strigoniensis Ordinis S. Benedicti e facto in doctrina religionis, et litteris progressu, semestri secundo in classes relata M.DCCC.XLI.: opac-EUL01-000975747
Issued with: Kesseleőkői Majthényi Beatrix, született Finta asszonyság gyermekeivel ... együtt gyászos szivvel, és kesergő fájdalommal jelentik, szeretett férjének, és édes attyoknak ... Kesseleőkői Majthényi Kristóf úrnak, ... Nyitra és több más megyék' táblabirájának ...: opac-EUL01-000975724
Issued with: Lessus, quo illustrissimi, ac reverendissimi domini Thomae Kovács ... archi-coenobii S. Martini S. Montis Pannoniae, ac ... archi-abbatis ... obitum in exsequiis eiusdem IV. non. Martii MDCCCXLI. luxit Conventus S. Martini de S. Monte Pannoniae Ord. S. Benedicti: opac-EUL01-000975754
Issued with: Lánczi Lánczy Mária, Sipeki Balás Ágoston, ... neje, a' maga és testvérei ... nevükben keseredett szivvel jelenti, mélyen tisztelt nagy báttyok ... Lánczi Lánczy Jósef, ... Békés vármegye fő-ispánja ... életének 78-ik évében, ... történt gyászos kimultát ...: opac-EUL01-000975744
Issued with: Memoriam viri mentis & animi dotibus illustris Ladislai Vas, ... in Reg. Scient. Univ. Hung. chronologiae, geographiae sacrae & hist. eccles. prof. ... rectoris univ. hujus emeriti, ... die mortis anniversaria seu XXIV. Martii MDCCCXLIV. recolit Joannes Szilasy, ..: opac-EUL01-000975796
Issued with: Méltóságos és főtisztelendő Sztankovits János urnak, győri megyés püspöknek ... tiszteletére, midőn méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály urat, szent mártoni főapátnak fölszentelné 1843-ban aprilis 18-án Szent Benedek' szerzete: opac-EUL01-000975771
Issued with: Nagy méltóságú, méltóságos, főtisztelendő, tisztelendő, tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő Rendek, kedves Baratink 's Atyánkfiai!: opac-EUL01-000975830
Issued with: Névsora: Azon t. c. Uraknak, kik Esztergam vármegyében a' magyar nyelvnek terjesztésére tett ajánlataikkal magokat az új évi tisztelkedésektűl megválták 1844-dik esztendőben: opac-EUL01-001009020
Issued with: Oda, mellyel méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihál urnak, a' Sz. Mártonról nevezett Pannonhegyi Főmonostor', és a' magyarországi Koronához tartozó részek' főapátjának ... midőn főapáti székébe Tavaszhó' 18án MDCCCXLIII ünnepélyesen beiktattatnék, tisztelke: opac-EUL01-000975773
Issued with: Ode honoribus illustrissimi ... domini Michaelis Rimely ... archi-abbatis et praesidentis perpetui ... occasione solennis eiusdem benedictionis dicata a Collegio Jaurinensi Ordinis S. Benedicti anno 1843.: opac-EUL01-000975787
Issued with: Ode honoribus illustrissimi ... domini Michaëlis Rimely ... archi-abbatis, et praesidentis perpetui ... occasione solennis inaugurationis 18. Aprilis anno 1843 oblata a R. M. Gymnasio Tirnaviensi: opac-EUL01-000975784
Issued with: Ode honoribus illustrissimi ac reverendissimi domini Sigismundi Deáky, ... quum superioris regii scholarum et studiorum per Districtum Literarium Jaurinensem directoris munus solenniter auspicaretur, oblata ab Ordine Sancti Benedicti de S. Monte Pannoniae anno MDCCCXLII.: opac-EUL01-000975756
Issued with: Ode honoribus illustrissimi, ... domini Joannis Bapt. Sztankovits, D. G. episcopi Jaurinensis, ... dum illustrissimum, ... dominum Michaelem Rimely ... archi-abbatem et praesidentem perpetuum ... solenni ritu benediceret, ab eodem archi-coenobio sacrata, XIV. Cal. Maii a. 1843.: opac-EUL01-000975772
Issued with: Peseň ke slawnému uwádzánú na biskupskí úrad ... pánow Marťina Miškolcího, woleného biskupa Kninského, ... a Antoňa Magtíňího s kamenného zámku (de Kesseleökeö), woleného biskupa Klaudiopolského ... dňa 21 Brezňa roku 1841 wibawowanému: opac-EUL01-000975753
Issued with: Rohraui Rohr Katalin ... maga, fia Galanthai Balogh Antal ... és onokái ... nevökben elkeseredett szivvel jelenti szeretett férjének, illetőleg mostoha és nagy attyoknak Tolnai gróf Festetics János József cs. kir. aranykulcsosnak, ... életének 84dik évében, ... történt g: opac-EUL01-000975797
Issued with: Örömdal, mellyet méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály urnak, Sz. Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor' és a' magyarországi Koronához tartozó részek' főapátjának ... főapátságába ünnepélyes beigtatásakor fiui hódolattal ajánlanak a' bakonybéli nö: opac-EUL01-000975782
Issued with: Örömhangok, mellyekkel méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihál urnak, a' pannonhegyi sz. mártoni főmonostor' és a' magyarországi Koronához kapcsolt részek' főapátjának ... fényes beiktatását ünneplé a' Soproni Gymnasium Tavaszhó 18-án 1843.: opac-EUL01-000975779
Issued with: Örömszózat, mellyel méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor', és a' magyarországi Koronához tartozó részek' fő apátjának, ... beigtatását ünnepli a' pannonhegyi növendék papság Tavaszhó' 18-án: opac-EUL01-000975781
Issued with: Örömvers, mellyel méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett Pannonhegyi Fő monostor' és a' magyarországi Koronához tartozó részek' fő apátjának ... beigtatását ünnepli a' pannonhegyi növendékpapság Tavaszhó' 18-án, 1843.: opac-EUL01-000975776
Issued with: Örömének a' Szent Miklósról nevezett nagyszombati társaskáptalannak főméltóságú és főtiszteletű herczeg Kopácsy József, az esztergomi főegyház' érseke ... által 1844. január 1. végbevitt ünnepélyes beigtatására a' nagyszombati növendékpapságtól: opac-EUL01-000975789
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_087 KRNY Non-circulating  Place a Hold