Trauer- und Lob-Rede, über den tödtlichen Hintritt seiner königlichen Hoheit Caroli königlichen Prinzen zu Ungarn, und Böheim Erz-Herzogen zu Oesterreich, da seiner königlichen Hoheit Leich-Besingnuss den 3. Merzen 1761. zu Oedenburg ... gehalten worden : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:German
Published: Oedenburg : Gedruckt bey Johann Joseph Siess, 1761
Subjects:
Related Items:Issued with: A' magyar Sionnak újonan való fel épülése, a' vagyis Szent Benedek szerzetének Szent Márton hegyén örvendetes ünnepléssel meg lett vissza állítása alkalmatosságával el mondatott beszéd: opac-EUL01-000968533
Issued with: A' nemes magyar felkelő 's a' táborbul viszsza tértt megyebéli vitéz sereghez intézett örvendező 's hálaadó köszöntése, a' nemes, Vas-vármegyei, Statusok, és Rendeknek Szombathelyen Boldog Aszszony hovának 13-dik napján 1810-dik esztendöben: opac-EUL01-000968545
Issued with: A' nemes magyar hazának öröm-érzései fő-méltóságú Rudnai és Divék-újfalusi Rudnay Sándor úr erdélyi püspöknek, ... esztergomi érsekké 's országa primássává lett kineveztetésén, danlá Domaniczky Antal ... 1819-dik esztendei Kis-Aszszony hava napjaiban: opac-EUL01-000968577
Issued with: A' szombathelyi polgár tanáts azokhoz, kiknek szíve ember társaiknak szenvedésén meg indúl: opac-EUL01-000968557
Issued with: Auditores Ornatissimi! Vereor equidem coram tantis praeclaris, ac Linguae Latinae expertissimis ...: opac-EUL01-000968562
Issued with: Carmen eucharistico panegyricum quod ... principis, et Regni Hungariae palatini Pauli Eszterházi de Galántha occasione semestralis tentaminis, qua et lecta classificatio est, et eminentes publico proemio donati sunt in Regio Majore Gymnasio Soproniensi O. S. Ben. Michael Sümeghy de L: opac-EUL01-000968549
Issued with: Carmen illustrissimo, ac reverendissimo ... domino Joanni Chrysostomo Novák, Ordinis S. Benedecti, restituti post anos XV ... die inaugurationis ejus VII Kal. Maji MDCCCII.: opac-EUL01-000968530
Issued with: Carmen in festam inaugurationem illustrissimi ac reverendissimi ... domini Ioannis Chrysostomi Novák S. Montis Pannoniae archi-abbatis, ... oblatum a Georgio Ballai ... die 25. Aprilis anno MDCCCII: opac-EUL01-000968532
Issued with: Carmen quo illustrissimo, ... domino Josepho Király de Ó Gyalla ... episcopo Quinque-Ecclesiensi in solemni ad suam ecclesiam ingressu applauditur, anno M.DCCCVIII.: opac-EUL01-000968542
Issued with: Civicus senatus Sabariensis ad eos, quorum corda humanitatis moventur sensibus: opac-EUL01-000968561
Issued with: Empfindungen der Stadt Raab am Tage der feyerlichen Einführung ... Herrn Leopold von Somogyi in das Bisthum von Steinamanger Geschildert von Lorenz Hocheneger, ... den 11ten November 1806: opac-EUL01-000968538
Issued with: Epistola encyclica in funere admodum reverendi, ... viri Petri Mariae Gazzaniga, Ord. Praedicatorum in Cesarea Vindobonensi Universitate theologiae dogmaticae professoris emeriti a Conventu Vincentio in quo postremo degebat, Provinciali Ord. Praedicatorum Dominico Thronner communicata,: opac-EUL01-000968519
Issued with: Eucharisticum responsum seu grati animi testificatio religiosorum Ordinis S. Benedicti ad S. Martinum de Sacro Monte professorum: opac-EUL01-000968534
Issued with: Fö tisztelendő Nagy Jószef, szerengrádi apátúr és szombathelyi káptalan prépostyának neve napjára ajánlya a' szombathelyi polgárság: opac-EUL01-000968528
Issued with: Gratificatio solennis, & festiva, quae Theophilo abbati de Pilis ac Pásztó, in sui benedictione a quinario Agriae resurgente cistercio, exposita evolutaque est XXII. Augusti: opac-EUL01-000968531
Issued with: Jeles emlékezet mellyet a' nemes Vas-vármegyei Statusok és Rendek, ... örömmel tesznek, azon felkelő megyebeli vitéz lovas, és gyalog hazafiakrul, kik ... virtusaik által magokat meg külömboztették, ...: opac-EUL01-000968547
Issued with: Karátsonnapi beszéd melly Szombathelyen mondatott MDCCXCVII. esztendőben, Nagy Jósef, szombathelyi káptalan kanonok ... által: opac-EUL01-000968513
Issued with: Keresztény filósofus, avagy Az Urban, B. Aszszony havának 21. napján M.DCCXCII. esztendőben, ... boldogul ki-múlt tekintetes ... Pallini Inkei Boldi'sár urnak ... Szala, Vas, Somogy, és Körösd vár-megyék' elsőbb tábla birájának ditső emlékezete, mellyet ... méllysége: opac-EUL01-000968507
Issued with: Lobrede bey Gelegenheit eines fünfzigjährigen priestlichen Dank- und Jubel-Opfers, welches ... Joseph Wilt von Gottes Gnaden Bischof zu Raab im Jahre 1811. den 14. Julii in seiner hohen Cathedral-Kirche feyerlich entrichtet hat: opac-EUL01-000968555
Issued with: Lusus in caesareae regiae principis Mariae Ludovicae nuptias: opac-EUL01-000968543
Issued with: Memoria Academiae Istropolitanae seu Posoniensis, ejusque nonnullorum professorum ex documentis coaevis confecta a F. Xysto Schier eremita Augustiniano: opac-EUL01-000968506
Issued with: Méltóságos, és főtiszteletű nagy-győri püspöknek Vilt Jó'sef úrnak ötven esztendős áldozó papnak, ... Sz. Jakab' hava' tizennegyedikén 1811. esztendőben a' nagy győri püspöki főtemplomban mondatott beszéd, Jordánszky Elek, ... által: opac-EUL01-000968554
Issued with: Nagy méltóságú, és fő tisztelendő Somogyi Leopold szombathelyi püspök ... ő, nagyságának szombathelyi püspökségébe beiktatása jeles inneplésének alkalmatosságával egy árva busteusi pásztortól szereztetett öröm versek, 1806 esztendőben Sz. András hav. 10 napj: opac-EUL01-000968539
Issued with: Nagy pénteki beszéd mellyet Nagy József szombathelyi káptalan' lectora, és kánonoka mondott ... Szombathelyen MDCCXCVIII. esztendőben: opac-EUL01-000968514
Issued with: Oratio in instauratione Coetus Mariani in Gymnasio Colocensi apud Scholas Pias habita ab Ioanne Nepom. Alber ... ad diem XV. Augusti 1795.: opac-EUL01-000968512
Issued with: Oratio quam in solemnibus exequiis ... domini Joannis Szili de Fölsö-Szopor primi episcopi Sabariensis ...: opac-EUL01-000968516
Issued with: Oratio quam in solemnibus exequiis eminentissimi, ... domini Francisci S. R. J. comitis Hrzan de Harras S. R. E. presbyteri cardinalis ... et episcopi Sabariensis: opac-EUL01-000968535
Issued with: Papi érdemek, mellyeket fő tisztelendő Valdetz István ... szombathelyi káptalan' tituláris kánanokjának, ... papságának ötvenedik esztendeje' inneplésekor ... hirdetett Jugovits István ... Kis-Aszszony havának 27 napján 1793.: opac-EUL01-000968510
Issued with: Predigt am 25. Tage des Weinmonats im Jahr 1801 als dem 22. Sonntage nach Pfingsten gehalten in der hohen Metropolitankirche zu Wien bey der fünfzigjährigen Jubelfeyer der bischöflichen Einweihung seiner ... Eminenz des ... Herrn Christoph ... Grafen Migazzi ...: opac-EUL01-000968524
Issued with: Pásztori játék mellyet kárdinál gróf Harrasi Herzán Ferentz ő eminentziájának, ... szombathelyi püspök urnak, ... Sz. Iván havának 1ő napján 1804. eszt. történt halálára készített Horváth Jósef ...: opac-EUL01-000968536
Issued with: Rede, welche der ... Staabs- und Stadtpfarrer zu Mitrovitz Herr Johann Karácsonyi, als gesammte Oberoffizierte des löbl. kaiserl. königl. Peterwardeiner Infanterie-Regiments von Feldwäbel an am 11ten März 1778. am Tage vor ihrem Abmarsch in das Feld, dem hohen Amte in der Kirche de: opac-EUL01-000968509
Issued with: Sermo occasione introductionis Ordinis S. Benedicti et installationis primi post restitutionem archi-abbatis per Ladislaum e comitibus Kollonitz ... in Sacro Monte Pannoniae dictus die 25. Aprilis anno Domini 1802: opac-EUL01-000968529
Issued with: Tisztelet oszlopa, mellyet néhai ... tolnai gróf Festetics György ur ... a' cs. kir. apost. felség kamarássának ... aprilis 15-kén 1819. eszt. emelt Horváth János ..: opac-EUL01-000968574
Issued with: Trauerrede am Grabe weiland Sr. Excellenz Georgs Grafen Festetics zu Tolna ... gehalten zu Keszthely ... Herrn Johann Horváth, den 15ten April 1819.: opac-EUL01-000968571
Issued with: Öröm napi beszéd mellyet Némethy Imre első Remete Szent Pál szerzetebéli ötvenes áldozó papnak első szent miséje' meg ujjétásákor mondott Nagy Gábor … Szombathelyen a' Szent Domonkos' szerzetesek' templomában Kiss aszony' havának 24-dikén 1800-dik esztendőben: opac-EUL01-000968522
Issued with: Öröm-dal, mellyet Első Ferencz császári, 's királyi felséges urunknak születése' napján a' Szombathelyi Gymnasiumi ifjúság éneklett: opac-EUL01-000968568
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
There is no stock service after 19:30 on weekdays and on weekends in the University Library And Archives. Previously submitted requests may be picked up from the book vending machine located in the lobby, provided that the machine was designated as the pick-up point when the request was submitted and that notification of the pick-up was received.

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_059 KRNY Non-circulating  Place a Hold