Collectio monimentorum quae in memoriam Bibliothecae Apponianae custodita sunt : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Book
Language:Latin
Hungarian
German
Published: Posonii : Typis Caroli Snischek, 1827
Subjects:
Related Items:Issued with: Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici: opac-EUL01-000967196
Issued with: Beszédek, mellyek nagy méltóságú Cziráky, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úr' ... ő excellentiájának, ... gróf Gyulai Ignátz úr ... ő excellentiája, mint királyi biztos által, T. N. Fejér vármegye' fő ispányi székébe 1827-dik eszt. Szent Mihály hava 26-kán: opac-EUL01-000967210
Issued with: Carmen gratulatorium, dum anno 1814. mense Octobri confoederati imperatores urbem Budensem, et Pestiensem inviserent, oblatum: opac-EUL01-000967093
Issued with: Carmen, eminentissimo ac celsissimo Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinali presbytero, principi Alexandro Rudnay de eadem et Divék-Ujfalu, metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, ... die XVIII. Kalendis Januarii MDCCCXXVIII. divo a pontifice Leone XII. sacra purpura condecor: opac-EUL01-000967169
Issued with: Carmen, honoribus excellentissimi, ac illustrissimi domini Antonii comitis Cziráky de eadem et Dienesfalva, ... dum munus praesidis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae 2da Martii anno 1829 solenni ritu capesseret, oblatum a Ladislao Vass, ...: opac-EUL01-000967219
Issued with: Dictio qua diem anniversarium fundatae Regiae Scient. Univers. Hungaricae Pestinensis anno MDCCCXXVI Iunii XXVI die celebravit Ioannes Reisinger ... exponendo praecedentes futurasque telluris universae generatim, speciatim vero soli Hungarici mutationes: opac-EUL01-000967193
Issued with: Dissertatio de antiquioribus Hungariae scholis et academiis quae interciderunt, statu item scholarum ac studiorum a Mohacsiana clade usque erectam Tyrnaviae Universitatem, ad iubulaearem solemnitatem instauratae a. MDCCLXXX. Scientiarum Universitatis Hungaricae nunc Pesthini florentis,: opac-EUL01-000967190
Issued with: Elegia, quam excellentissimo ... domino comiti Antonio Cziráky de eadem et Dienesfalva, ... dum praesidium R. Scientarium Universitatis Pestanae capesseret devotissimi offerunt theologiae in eadem universitate auditores: opac-EUL01-000967218
Issued with: Epicedion excellentissimo ... domino Leopoldo Somogy de Perlak, episcopo Sabariensi die 20-a Februarii 1822 pie denato, occasione sacrarum exequiarum pro eodem, die 21-a Maji anni ejusdem celebratarum a quodam almi episcopii Sabariensis sacerdote seculari editum: opac-EUL01-000967165
Issued with: Epithalamium serenissimo caesareo, Hungariae, et Bohemiae ... haereditario principi, ... Regni Hungariae palatino, ... domino Josepho dum post initas, cum regnante principe Hermine ab Anhalt, Bern-Burg, Schaum-Burg secundas nupitas anno 1815. celebraret: opac-EUL01-000967092
Issued with: Freuden- Gesang zur Feyer der beglückenden Anwesenheit unseres allergnädigsten Landesvaters, Franz des Ersten, und unserer allergnädigsten Landesmutter, Caroline Auguste, ... in der Synagoge am Monat September 1820. abgehalten wurde: opac-EUL01-000967096
Issued with: Főméltóságú kegyelmes Schwarzenberg Ernest ő hertzegségének a' győri püspökségbe lett iktatására irta Horvát András ...: opac-EUL01-000967101
Issued with: Halottas beszéd mellyel néhai nagy méltóságu, ... Perlaki Somogyi Leopold Márton úr', szombathelyi püspök', ... ő excellentiája' halhatatlan érdemeit a' Szombathelyi Püspöki Templomban 1822. esztendőben Pünkösd havának 21. napján hirdette Mészáros József, ...: opac-EUL01-000967242
Issued with: Halotti beszéd, mellyet felséges és fő-tisztelendő Károly Ambrósiusnak, ... austriai fő-hertzegnek, esztergomi érseknek, ... dítső emlékezetére midőn Posonyban a' Szent Márton' templomában ... gyászos szertartással tiszteltetnék, 1809-dik esztendei karácsony-havának: opac-EUL01-000967243
Issued with: Hermesz: opac-EUL01-000967120
Issued with: Hymenaeon felici augustorum conjugio ... Regni Hungariae palatini Josephi et ... Herminae ... nuper solenniter celebrato sacrum: opac-EUL01-000967091
Issued with: Hála'dás oltára mellyet tekéntetes és nagy tudományú Gyúrján István úrnak, mind a' két törvény doktorának, és ... a' politikai tudományok ... oktatójának valamint Szlemenits Pál úrnak, mind a' két törvény doktorának és ... a' honnyi törvény ... taníttójána: opac-EUL01-000967089
Issued with: Kesergés a' fő méltóságú, és fő tisztelendő Perlaki Somogy Leopold' szombathelyi püspök', ... 1822-dik februarius 20-kán történt halálán: opac-EUL01-000967161
Issued with: Moliminum Arcis Strigoniensis inscriptiones MDCCCXXIV. inscriptio Coronae seu Loricae, Capellae Bakátsianae: ..: opac-EUL01-000967178
Issued with: Mármaros ünnepe november 19kén 1832.: opac-EUL01-000967234
Issued with: Nagy méltóságu Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úrnak ... midőn a' magyar királyi tudományi mindenségnek fő igazgatásába MDCCCXXIX. Böjt más havának 2dik napján béiktattatnék, ajánlja Szalay Imre, ...: opac-EUL01-000967214
Issued with: Nagy méltóságu Marosnémethi és Nádaskai gróf Gyulai Ignátz urhoz, ... horváth, dalmát, és tót országok' bánjához, ... midőn nagy méltóságu Cziráky, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal urat, ... t. n. Fejér vármegye' fő ispányi hivatalába mint királyi biztos b: opac-EUL01-000967215
Issued with: Néhai nagy méltóságú és fő tiszteletű Perlaki Somogy Leopold urnak, szombathelyi megyés püspöknek ... emlékezete 1822-ben május 21-kén tartott gyász ünnepének alkalmával: opac-EUL01-000967133
Issued with: Ode Leopoldo II Hungariae Regi dicata, quum inclitus comitatus Szathmariensis regiae inaugurationis sollemnia publico cultu celebraret Magno Karolini die 14. Decembris anno MDCCXC.: opac-EUL01-000967109
Issued with: Ode dem Hochedelgebornen Fräulein Christina Horváth v. Szent György bey Gelegenheit Ihrer feyerlicher Vermählung mit dem Hochedelgebornen Herrn Ernest Kiss v. Elemér und Itebe am 16ten May 1826 geweihet von Anton Leszer ...: opac-EUL01-000967068
Issued with: Ode honoribus celsissimi ac reverendissimi domini Ernesti S. R. I. principis in Schwarzenberg ... episcopi Jaurinensis, dum solenni ritu inauguraretur dicata ab A. Gymnasio R. Jaurinensi Ord. S. Benedicti anno MDCCCXIX. die 24. Martii: opac-EUL01-000967098
Issued with: Ode in solennem excellentissimi domini comitis Antonii Cziráky de eadem, et Dienesfalva, ... qua Regiae Scientiarum Universitatis Pestanae praesidis inaugurationem die 2-da Martii MDCCCXXIX.: opac-EUL01-000967216
Issued with: Oratio, qua viro excellentissimo ... Iosepho de Ürmény ... Regiae Literarum Universitatis Ungaricae praesidi ... VI. id. Iun. MDCCCXXV vita pie functo, iustis exequiarum solennibus a Regia Literarum Universitate Ungarica rite persolutis, parentavit Ludovicus Schedius, ...: opac-EUL01-000967201
Issued with: Orationes ea occasione dictae, qua institutum Scholarum Piarum in Regium Archi-Gymnasium Budense sollenniter introductum est die 18. Octobris 1832: opac-EUL01-000967179
Issued with: Pesten, az 1824-dik esztendőbéli karácson-havának 20-dik napjára, 's a' száz esztendős ünnepre készűlt örvendező, és jót-kivánó, szabad elegyes versek: opac-EUL01-000967104
Issued with: Plausus celsissimo ac reverendissimo ... domino principi Alexandro a Rudna et Divék-Újfalu, archiepiscopo Strigoniensi, ... dum in castro suo Strigoniensi primum novae basilicae metropolitanae lapidem, die 23. Aprilis 1822. festo Sancti Adalberti episcopi et martyris, solemni ritu imp: opac-EUL01-000967174
Issued with: Polgári beszéd, mellyet Tekintetes Ns. Szathmár vármegyének Mindszent hava' 1ső napján, 1827-dik esztendőben az országgyűlési követek' meg-érkezésekor tartatott közönséges gyűlésében elmondott Kölcsei Kende 'Sigmond ...: opac-EUL01-000967235
Issued with: Ramocsai Markos Pál tábla biró úrnak, ... beszéde, mellyet, ... Báts Bodrogh vármegyének 1832-ik esztendei Mind szent hava 30-án tartott tiszt ujitó széke alkalmával, a' Vármegyeháza nagy palotájában elmondott: opac-EUL01-000967232
Issued with: Rede an Herrn v. Hinka und Fräulein v. Sommerer, als dieselben am 15. Oktober 1806. in der Metropolitan. Kirche zu St. Stephan in Wien von Johann Peter Selos getraut wurden: opac-EUL01-000967241
Issued with: Rede zum siebzigsten in öffentlicher Sitzung gefeyerten Jahrestag der K. Akademie der Wissenschaften: opac-EUL01-000967183
Issued with: Rede zum zwei und siebzigsten in öffentlicher Sitzung gefeierten Jahrestag der K. Akademie der Wissenschaften, am 28. März 1831 gehalten von Schelling, ...: opac-EUL01-000967185
Issued with: Sermo ad inclytos Status et Ordines comitatus Strigoniensis post obitum Caroli Ambrosii ... Hungariae et Bohemiae regii haereditarii principis, archi-ducis Austriae, Regni Hungariae primatis, ... ab officii supremi comitis administratore: opac-EUL01-000967229
Issued with: Sermo de morali educatione quem peracta divini spiritus invocatione in Palatio Majore Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae ad senatum populumque academicum nonis Novembris MDCCCXXVII. pro scholarum praeludiis dixit Emericus Szalay ...: opac-EUL01-000967203
Issued with: Sermo occasione natalis diei augustissimi imperatoris et regis apostolici Francisci I. ab Hieronymo Peltzmann O. S. B. ... pridie idus Februarii MDCCCXIX.: opac-EUL01-000967237
Issued with: Status praesens Regiae Literarum Universitatis Ungaricae, quae Pesthini est, spectata conditione tum virorum, et rei literariae disciplinaeque regendae, et doctrinarum partibus iuventuti tradendis vacant, tum institutorum ac museorum, quae eruditionis adminicula praebent: opac-EUL01-000967198
Issued with: Tekíntetes és tudós Felső őri Cseresnyés Sándor úrhoz neve napján ez időben a' nagyságos Somssich familia nagy-érdemű doctorához Somogyban, - mint a' Musák mindenkori kedveltjökhöz - és kedvelőjökhöz, barátsága zálogául N. N. mellyet ... közre bocsát Várady I: opac-EUL01-000967119
Issued with: Vers-koszorú, mellyet nagy méltóságú Cziráki és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úrnak, ... midőn a' magyar királyi tudományok egyeteme fő kormányzójának ... kineveztetnék, 's hivatalába Böjtmás hava 2-dik napján pompásan bévezettetnék, nyújtott a' bölcselkedé: opac-EUL01-000967212
Issued with: Veszprémi nemes Simoga Györgynek szabad elegyes versei Zirczrül, és vidékjéről: opac-EUL01-000967105
Issued with: Öröm-dal, mellyel fő méltóságú Cziráki, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ő excellentziájának ... a' Pesti Királyi Tudományok' Egyetemében fő kormányú méltóságába való beiktatását tisztelik az isteni tudományoknak ugyan azon egyetemnél halgatóji: opac-EUL01-000967220
Issued with: Öröm-dall mellyet méltóságos, és fő-tiszteletű Juranics Antal urnak, a' győri egyházi megye fő-pásztorának, ... díszes neve' ünnepén mély tisztelettel szentelt Jósa Rudolf, ... Győrött Sz. Iván havának 13. napján 1826.: opac-EUL01-000967160
Issued with: Öröm-koszorú, mellyet nagy méltóságú Cziráki, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úr' ... ő excellentiájának a' M. K. Pesti Tudományok Egyeteme' elöl-ülő hivataljába 1829-dik eszt. Bőjtmás-hava 2-dikán történt fényes béiktatása alkalmatosságával ... ajánlot: opac-EUL01-000967222
Issued with: Öröm-ünnep mellyet nagy méltóságú Cziráki, és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal úr ő excellentziája ... a' magyar királyi universzitás elől-ülői székébe fényes pompával lett bé iktattatása alkalmatosságával a' törvényeknek II-dik esztendőbeli halgatóji emlé: opac-EUL01-000967211
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_045 KRNY Non-circulating  Place a Hold