Papagénó Bodzafurullya egy hevenyjében penderitett szatira vitézi versekben : [collig. 1.] felelet gyanánt a' rhythmusok vagy is cadentziás versek a' minapi védelmezőjének

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Új Holmi I.
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Pesten : Trattner Mátyás betűivel, 1810
Subjects:
Related Items:Issued with: A' feddhetetlen tisztviselő, avvagy néhai nagyságos 's tekíntetes Vizeki Tallián Antal úrnak, királyi tanácsosnak ... jeles érdemei, mellyeket az ő gyászünnepénn, Ádándonn ... Somogy vármegyében Böjtmás havának 10-dik napjánn 1821-dik esztendőben hirdetett Horváth: opac-EUL01-000964552
Issued with: Ad X. Kalendas Junias M. D. CCCXXIV. queis in administratorem officii supremi comitis comitatus Varasdinensis solenniter introductus est ... dominus comes Georgius Erdödy de Monyorókerék, ...: opac-EUL01-000964511
Issued with: Adumbratio illustrium, gloriaeque nationali propriorum gestorum beneficio artis, ...: opac-EUL01-000964446
Issued with: Alexio Ágoston chirurgiae doctori et in Regia Scientiarum Universitate Hungarica artis obstetriciae et ophthalmoiatriae publico ordinario professori Regni Hungariae oculistae XV. Kalend. Novembris anno Christi M.DCCC.IX. porrecto exequias solvit Michael Lenhossék ...: opac-EUL01-000964516
Issued with: Allocutio illustrissimi, ac reverendissimi ... domini Josephi Vurum, miseratione divina episcopi Alba-Regalensis, ... dum ad episcopatum Magno-Varadinensem capessendum profecturus ultimum valediceret; responsa item nomine v. capituli, consistorii, cleri dioecesani, et II. SS. & OO. incl: opac-EUL01-000964485
Issued with: Az 1824 november 9-kén Szomtbathelyen tartatott ujító szék alkalmával választott t. n. Vas vármegye' t. tiszti karának tiszteletére: opac-EUL01-000964430
Issued with: Beszéd a' magyar nyelv ügyében a' Kir. Universzitás előtt nagyszámú tekíntetes nemes hazafiak gyülekezetében, mondotta Czinke Ferentz ... midőn új tísztébe iktatódnék 4. Aprilis 1808.: opac-EUL01-000964379
Issued with: Beszéd a' magyar nyelv ügyében a' Kir. Universzitás előtt nagyszámú tekíntetes nemes hazafiak gyülekezetében, mondotta Czinke Ferentz ... midőn új tísztébe iktatódnék 4. Aprilis 1808.: opac-EUL01-000964381
Issued with: Beszéd, mellyet császári királyi kintstári tanátsos báró Podmanitzky Károly, a' Dunántúli Evangelica Ecclésiák főinspectora, beiktatásakor, az öszvegyűlt districtualis Convent előtt tartott, Sopronyban Augustus' 16-dikán 1826. és a' districtualis Convent' köz kiván: opac-EUL01-000964489
Issued with: Carmen celsissimo ac reverendissimo ... domino principi Alexandro a Rudna et Divék-Ujfalu, ... metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, ... archi-praesuli suo benignissimo dum sacrum nominis sui diem recoleret, a presbyterio Strigoniensi pia mente oblatum XV. Kalendas Apr: opac-EUL01-000964389
Issued with: Carmen reverendissimo domino Andreae Bőle, venerabilis capituli Sabariensis de Castroferreo praeposito majori, ultima die 1821 solenniter installato: opac-EUL01-000964385
Issued with: Dictiones occasione solennis ... domini comitis Georgii Erdödy de Monyorókerék ... in civitatem Varasdiensem 23. May 1824 introductionis, et festivae in officium supremi comitis administratoris inclyti comitatus Varasdinensis 24. mensis et anni ejusdem inaugurationis pronunciatae: opac-EUL01-000964493
Issued with: Ditsőítése azon napnak midőn ... Gurahontzi Remekházi Rémold Károly, és fiai, Iff. Remekházi Károly úgy Jo'sef öttse; érdemeket nyertt gurahontzi birtokába az 1821dik esztendő junius 4-5-6 napjaiban, törvényesen bé iktattattnék: opac-EUL01-000964423
Issued with: Elegia honoribus admodum reverendi ac eximii patris Martini Bolla, dum piis omnium desideriis, et consentientibus suffragiis in capitulo anni 1826 die 24ta Sept. praepositus provincialis Scholarum Piarum eligeretur dicata Vacii: opac-EUL01-000964428
Issued with: Felséges tsászári és királyi himen: opac-EUL01-000964382
Issued with: Freuden Gedicht zum hohen Vermählungsfeste seiner hochgräflichen Gnaden des Guthsherrn von Gyula Grafen Franz von Wenckheim mit hochedelgebornen Fräulein Babette Gräfin von Pálfy, allerunterthänigst gewidmet von Anton Kempf: opac-EUL01-000964400
Issued with: Gratitudinis ac subiectionis filialis monimentum, honoribus ... domini Ladislai Köszeghy de Remete, almae dioecesis Csanadiensis episcopi, ... cum auspicio anni MDCCCXVIII. oblatum per Franciscum Mischel, ...: opac-EUL01-000964440
Issued with: Himnus zur hohen Vermählungsfeyer des wohlgebohrnen Fräuleins Nanette Schey mit dem wohlgebohrnen Herrn Salamon Rosenberg aus Freundschaft gewidmet von ihren Cousin, Fritz Schey: opac-EUL01-000964398
Issued with: Illustrissime, ac reverendisseme Domine Archi-Episcope, Domine mihi gratiosissime!: opac-EUL01-000964467
Issued with: Ioannam Róth de Királyfalva Iosephi S. R. I. comitis Teleki de Szék sacrae regni Hungariae coronae custodis viduam coniugis dignintate ac propriis virtutibus excellentissimam III. ante Idus Octobr. anno MDCCCXIII rebus humanis ereptam luget Collegii Evang. Eperiesiensis nomine Sigism: opac-EUL01-000964560
Issued with: Keresztyén elmélkedés, mellybenn az ország-gyűlésenn jelenlévő helv. vallástételt követő rendeknek... első Ferentznek szerentsés meg gyógyulásánn való jobbágyi örömét... elő adta... Szoboszlai Pap István...: opac-EUL01-000964475
Issued with: Két magyar beszédek, mellyek azon emlék-oszlop mellett, mellyet ... az 1809. eszt. június 14. napján a' győri ütközetben elesett, és megsebesíttetett zempléni nemes vitézeknek 's az egész felkőlt nemes seregnek örök emlékezetére felállították, és 1821. eszt. august: opac-EUL01-000964437
Issued with: Méltóságos buzini gróf Keglevich Gábor úr, ... Csongrád vármegye fő ispányi hivatal helytartója', ő nagyságának, 1825-dik esztendei Sz. Iván hava' 13-dik napján Szeghvár helységben, helytartói hivatala elfoglalása alkalmával mondott beszédek: opac-EUL01-000964512
Issued with: Nagy méltóságú Revisnyei gróf Reviczky Ádám úrnak, ... Borsod vármegye' fő-ispánjának, ... az 1828-dik esztendőbeli Szent-Iván-hava' 9-dik napján Miskólcz városában ... tartatott köz' gyűlésben, fő-ispáni székében és méltóságában; ... fő tisztelendő Fels: opac-EUL01-000964490
Issued with: Ode admodum reverendo, ac eximio patri Martino Bolla, clericorum regularium Scholarum Piarum per Hungariam, et Transilvaniam praeposito provinciali, dum 21. Augusti 1825. sacerdotii annum quinquagesimum celebraret, a Gymnasio Pesthiensi oblata: opac-EUL01-000964429
Issued with: Ode altis honoribus excellentissimi ... domini, Stephani Végh, ... I. comitatus de Baranya supremi comitis, ... magni nominis sui diem (20. Aug. 1820.) gloriose recolentis, per Joannem Gyöngyössy de Pettény ... demisse dicata: opac-EUL01-000964416
Issued with: Praecepta Salomonis ad juventutem in versus rhythmicos redegit, et melodiam aptavit director localis Majoris Gymnasii R. Schemniciensis Scholarum Piarum: opac-EUL01-000964422
Issued with: Prosphoneticon excellentissimo ac illustrissimo domino comiti Paulo Festetics de Tolna, Camerae Regiae Hungarico-Aulicae vice-presidi oblatum, cum is bona regia lustraret: opac-EUL01-000964426
Issued with: Sermo magistri Josephi Kussevich S. C. et R. A. Majestatis consiliarii, ... in comitiali sessione 27. Februarii 1826. pronunciatus: opac-EUL01-000964473
Issued with: Sermones, occasione districtualis congregationis, in aedibus parochiae Némethy, VII. nonas Novembris anni 1832 celebratae dicti, dum ... dominus Antonius Palsovics, ... insignis Collegiatae Ecclesiae Tirnaviensis, ... dominum Antonium Tersztyánszky, parochum Némethyensem, ... in offi: opac-EUL01-000964433
Issued with: Tisztelet koszorú, mellyet fő méltóságú ... Rudnai és Divék-Ujfalui Rudnay Sándor herczegnek, esztergami érseknek ... midőn érseki, és fő-ispányi székébe iktattatnék ... tiszteletül ajánlott a' kegyes oskolák rendje, Pünkösd havának 16-dik napján 1820.: opac-EUL01-000964386
Issued with: Tisztelet oszlopa, mellyet néhai ... tolnai gróf Festetics György ur ... a' cs. kir. apost. felség kamarássának ... aprilis 15-kén 1819. eszt. emelt Horváth János ..: opac-EUL01-000964561
Issued with: Tisztelet oszlopa, mellyet néhai ... tolnai gróf Festetics György ur ... a' cs. kir. apost. felség kamarássának ... aprilis 15-kén 1819. eszt. emelt Horváth János ..: opac-EUL01-000964547
Issued with: Zur ersten Säcular-Feyer des hohen Königlich-Ungarischen Statthalterey-Rathes, als der obersten Landes-Regierungsstelle des gesammten Königreichs Ungarn 1824, 21. März - 21. April: opac-EUL01-000964418
Issued with: Óda Szent Királyi László úrnak, T. N. Pest, Pilis és 'Solt ... vármegyék' ... első al-ispánnyának ... tiszteletére, a' midőn ezen hivatalából a' T. Királyi Táblára palatinális itélő mesternek általvitetett: opac-EUL01-000964439
Issued with: Öröm dal mellyel fő méltóságú ... Rudnai, és Divék-Újfalusi Rudnay Sándor ő hertzegségének, Magyar ország' primássának, ... Esztergam fő egyházi megye' érsekjének, ... ditső neve ünnepi alkalmatosságával mint kegyelmes attyoknak fiúi háladatossággal hódoltak: opac-EUL01-000964392
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._4r_021 KRNY Non-circulating  Place a Hold