APA Citation

Dinekov, P. N. (. (., & Angelov, B. S. (. (. (1983). Konstantin-Kiril Filosof: B"lgarski i slavânski p"rvoučitel : Sbornik statii. Sofiâ : Nauka i izkustvo.

Chicago Style Citation

Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (összeáll.), and Bon'o Stoânov (1915-1989) (összeáll.) Angelov. Konstantin-Kiril Filosof: B"lgarski I Slavânski P"rvoučitel : Sbornik Statii. Sofiâ : Nauka i izkustvo, 1983.

MLA Citation

Dinekov, Pet"r Nikolov (1910-1992) (összeáll.), and Bon'o Stoânov (1915-1989) (összeáll.) Angelov. Konstantin-Kiril Filosof: B"lgarski I Slavânski P"rvoučitel : Sbornik Statii. Sofiâ : Nauka i izkustvo, 1983.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.