APA Citation

Štoos, P. 1. Noch Horvatzke zemlye po plachnem zahodu trojjedne domovine szuncza, iliti, Plach Horvatov zverhu szmerti najizvisheneshega y najszvetleshega gozpodina grofa Ignacza Gyulaja, kralyeztva Horvatzkoga, Dalmatinzkoga y Szlavonzkoga bana, ..: [collig. 69.]. Vu Zagrebu : Pritizkano pri Ferenczu Suppanu.

Chicago Style Citation

Štoos, Pavao 1806-1862. Noch Horvatzke Zemlye Po Plachnem Zahodu Trojjedne Domovine Szuncza, Iliti, Plach Horvatov Zverhu Szmerti Najizvisheneshega Y Najszvetleshega Gozpodina Grofa Ignacza Gyulaja, Kralyeztva Horvatzkoga, Dalmatinzkoga Y Szlavonzkoga Bana, ..: [collig. 69.]. Vu Zagrebu : Pritizkano pri Ferenczu Suppanu.

MLA Citation

Štoos, Pavao 1806-1862. Noch Horvatzke Zemlye Po Plachnem Zahodu Trojjedne Domovine Szuncza, Iliti, Plach Horvatov Zverhu Szmerti Najizvisheneshega Y Najszvetleshega Gozpodina Grofa Ignacza Gyulaja, Kralyeztva Horvatzkoga, Dalmatinzkoga Y Szlavonzkoga Bana, ..: [collig. 69.]. Vu Zagrebu : Pritizkano pri Ferenczu Suppanu.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.