Paztir dobri, illiti raduvanye vuchenikov nad preselnum navuchitela ... Ivana N. Paleschaka ... na czazt kanonika ztolne czirkve zagrebechke izvishenoztjum izbudyeno, y na vekivechne zahvalnosti zpomenek od ztrani vuchenikov szvojeh ... bogoszlovczev, ... 14-ga grudna 1832 med nye bil vleznul, ochituvano po Pavlu Stóosz, ... : [collig. 32.]

Saved in:
Main Author:
Format: Small Print
Language:Croatian
Published: Vu Zagrebu : Pritizkano pri Ferenczu Suppan, 1832
Related Items:Issued with: Dienst Gesind Ordnung für die königliche Freystadt Esseck: opac-EUL01-000934441
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!