Dienst Gesind Ordnung für die königliche Freystadt Esseck : [collig. 1.]

Saved in:
Alternate Titles:Miscellanea VIII.
Format: Small Print
Language:German
Published: Esseck : Gedruckt bei Martin Aloys Divald, 1824
Related Items:Issued with: A' szecskáról : kivált széna szűkében! [collig. 30a.]: opac-EUL01-000934738
Issued with: A' Faraday legújabb felfedezéséről : a' Bajor Kir. Tudományok Akadémiájának közülésére 1832. márt. 28-dikán [collig. 9.]: opac-EUL01-000934548
Issued with: Az Erdélyi Nagy-Fejedelemségbéli szélbéli katonák között ... előforduló perek, ... a' fekvő székely jószágok' megbetsűlése módja eránt állandóúl, és részszerént ideiglen az 1825-dik esztendőben julius 11-dik napján 5091. szám alatt ... kiadott császári királyi ... válasz, mellyet deákból magyarra fordított Vargyasi Szolga János, ... : [collig. 17.]: opac-EUL01-000934637
Issued with: Aecht weibliche Theilnahme an männlichen Unternehmungen, am Beyspiele ungarischer Frauen bey Gründung der Evang. Kirche in Ungarn dargestellt von Johann von Fejes bey Gelegenheit der dritten Saecular-Feyer der Reformation, und der neunten Stiftungsfeyer, der Klein-Honter öffentl. Bibliothek : [collig. 5.]: opac-EUL01-000934480
Issued with: A' falusi iskola-mesteri hivatalra készítendők' számára az egri anya-megyében alapíttatott intézetnek rövid előadása : [collig. 22.]: opac-EUL01-000934676
Issued with: Auf welche Art ist die Vermehrung der klingenden Metallmünze zu bewerkstelligen? : nach schlichten bergmännischen Ansichten beantwortet, und zunächst den Hohen ungarischen Reichs-Ständen ehrsurchtsvoll gewidmet von Joseph Aschner, ... [collig. 3.]: opac-EUL01-000934466
Issued with: Az őszi vetésről 1834dik esztendőben a' földmüvelőknek ajánlja egy gazdatiszt : [collig. 29.]: opac-EUL01-000934737
Issued with: Balaton Füred mint savanyú viz : úgy, a' mint jelenleg van, minden oldalról regényesen előadva Miskolczy Károly által [collig. 16.]: opac-EUL01-000934607
Issued with: Bože! Franca nam" poživi! : otečestvenno-narodna pěsna n'iovom" veličestvu caru i kralû Francu I. posvećena [collig. 30b.]: opac-EUL01-000934741
Issued with: Die Schlösser bei Krapina sammt einem Anhange von der dortigen Gegend in botanischer Hinsicht : [collig. 6.]: opac-EUL01-000934492
Issued with: Egynehány esküvések' példái, mellyek szerént megesküttethetik a' plébános úrak a' helységek biráit, és azoknak egyébb szolgáit, némelly velős mondásokkal : [collig. 19.]: opac-EUL01-000934659
Issued with: Felelet a' vallási edgyesűlés ideájára, és a' keresztények' uniójára szólgálló értekezésben : [collig. 23.]: opac-EUL01-000934688
Issued with: Figyelmeztetés pesti könyvárus Wigand Otto' tudományi 's mesterségi közönséges tárára : [collig. 12.]: opac-EUL01-000934568
Issued with: Intézkedés vagy is Mit kell tenni magyar hazánkban szegény adózó népünk fölsegitésére : I. füzet, Adó, tized, vontatás, katonatartás, vármegyék költségei [collig. 20.]: opac-EUL01-000934663
Issued with: Keresztény Szülők! : Apostoli Felséges Királyunk, Hazánk' legkegyelmesebb Attya' nevében, ... az Isteni gondviselés által reátok bízott kisded eránt való, ... kötelességtek' tellyesítésére intettek, ... hogy őtet a' legelső alkalmatossággal beoltatván, a' tehénhimlő által ... az emberi himlőtől oltalmazzátok meg [collig. 18.]: opac-EUL01-000934654
Issued with: Kritikai vizsgálódások a' magyarországi szőlőtermesztés gáncsai és fogyatkozásai körűl, nem különben gondolatok, mikép emeltethetnék ezen, Magyarországra nézve olly fontos földmívelési ág a' tökéletesség' magasabb fokára, 's miképp állíttathatnék vissza a' magyar bor' süllyedező hitele a' külföldön, ... = Kritische Betrachtungen über die Mängel und Gebrechen des Weinbaues in Ungarn, und Ideen, wie dieser für Ungarn so wichtige Landwirthschaftszweig auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit gebracht, und der wankende Credit des ungarischen Weines im Auslande allmählig wieder hergestellt werden könnte, ... [collig. 26.]: opac-EUL01-000934725
Issued with: Neue Erfindung, aus frischer süsser Schaf- und Küh-Milch ... Butter und Topfen, oder Käse, ... in einer bedeutend grösseren Menge und ... besserer Beschaffenheit, als man bis gegenwärtig erzwecken konnte, in einigen Minuten ohne Kraft- und Kosten-Aufwand in wenigen zu erzeugen, ... : [collig. 2.]: opac-EUL01-000934452
Issued with: Oktatás a' selyemtenyésztésben : a' magyarországi földmívelő számára [collig. 28.]: opac-EUL01-000934735
Issued with: Paztir dobri, illiti raduvanye vuchenikov nad preselnum navuchitela ... Ivana N. Paleschaka ... na czazt kanonika ztolne czirkve zagrebechke izvishenoztjum izbudyeno, y na vekivechne zahvalnosti zpomenek od ztrani vuchenikov szvojeh ... bogoszlovczev, ... 14-ga grudna 1832 med nye bil vleznul, ochituvano po Pavlu Stóosz, ... : [collig. 32.]: opac-EUL01-000934791
Issued with: Próba, vagyis Annak visgálása, és megítélése, mit ér, a' református keresztyéneket, olvasásra serkentő Csengettyű? : [collig. 24.]: opac-EUL01-000934697
Issued with: Philoxenosz : [collig. 10.]: opac-EUL01-000934559
Issued with: Rech jezika narodnoga ... gozpodinu Stephanu Osegovichu od Barlabassevca ... na dan porodni illiti 20. velikomeshnyaka 1832. : [collig. 33.]: opac-EUL01-000934796
Issued with: Rövid leírása a' Rima-Brezói Vaskészítő Egyesűletnek : [collig. 15.]: opac-EUL01-000934599
Issued with: Razglagolstvie uvenčatelno lekarno-političesko, o bolni siromaahaa lečenû, ... visokorodnog gospodina predstoâtelâ i direktora, blagorodnog gospodina dekana i celog slavnog Fakulteta Lekarnog, za doktora Medicine stepena udostoiti se, u Kralěvskom Nauukaa Sveučiliŝu Mad'arskom spisao Konstantin Peičić : o pridodatim predloženiâma raznosloviće se u većoj Sveučiliŝa palaši 8/20 Aprila 1830 : Dissertatio inauguralis medica [collig. 31.]: opac-EUL01-000934781
Issued with: Reglement für das sämmtliche resp. Personale des Königl. Freystädt. Theaters in Tyrnau : [collig. 4.]: opac-EUL01-000934470
Issued with: Svetcsano govorenje o prigodi druge mlade misse priposhtovanoga gospodina Gabre Jankovicha ... kanonika ... na Uzneshenje B. M. D. u Djakovu 1827. : [collig. 34.]: opac-EUL01-000934824
Issued with: Tachigraphia vagy is Gyors irás theoretikai 's practikai oktatása : [collig. 14.]: opac-EUL01-000934573
Issued with: Tisztválasztási terv : [collig. 21.]: opac-EUL01-000934670
Issued with: Ueber das Hüttenwesen im Schmöllnitzer Berg-Distrikt : [collig. 27.]: opac-EUL01-000934734
Issued with: Válasz Döbrentei Gábornak a Conversations-Lexicon ügyében : [collig. 13.]: opac-EUL01-000934567
Issued with: Verhandlungen in Betreff der Emancipation der Juden, im grossbritannischen Parlament 1830. : möglichst vollständig gesammelt [collig. 8.]: opac-EUL01-000934529
Issued with: Zwei Berichte über die Erscheinung eines Kreuzes in dem Pfarrsprengel von Migné, dargereicht dem Hochwürdigsten Herrn Bischof von Poitiers, und auf seinen Befehl zum Drucke befördert : aus dem Französischen übersetzt [collig. 7.]: opac-EUL01-000934513
Issued with: Értekezés a' veszprémi Fő Nemzeti Oskolárúl, vagy is azon módokrúl, mellyek ezen osztálybeli ifjúság' helyes és sükeres nevelését, és tanítását eszközlik : [collig. 25.]: opac-EUL01-000934704
Issued with: Észrevételek a' Conversations-lexikoni pörhöz gróf Dezsewffy József ellen : [collig. 11.]: opac-EUL01-000934565
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!