Excellentissimo ac illustrissimo domino Andrea Semsey de eadem comitat. Abaujvár. supr. comiti dum a personalis praesentiae regiae locumtenentis munere ad alios illustres honores Viennam designatus, non multo post Budam revertebatur Aerarii Regii praeses futurus mense Martio anni 1809. obtulit nomine provinciae Hung. Piar. Scholarum Joannes Chrysost. Hannulik ... : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Egyveleg
Main Author:
Format: small print
Language:Latin
Published: Pestini : Typis Mathiae Trattner, 1809
Subjects:
Related Items:Issued with: A' tudományos istenességről, és istenes tudományosságról a' kegyes oskolák szent szerzőjének ünnepe napján így szóllott P. Szakátsy Vítus minorita Szegeden 27-dik August. 1827. esztendőben: opac-EUL01-000931064
Issued with: Ad eminentissimum ac celsissimum S.R.E. cardinalem S.R.I. principem Josephum e comitibus de Battyán primatem Regni Hungariae dum ecclesias Pesthienses canonice visitando Collegium Piarum Scholarum adiret mense Aprili anno 1796.: opac-EUL01-000930956
Issued with: Ad solemnes exequias illustrissimae b. Elisabethae Haller de Hallerstein: opac-EUL01-000931017
Issued with: Admodum reverendo, ac eximio patri Martino Bolla, Clericorum Regularium Scholarum Piarum per Hungariam, et Transilvaniam praeposito provinciali, exactis feliciter annis sacerdotii quinquaginta, tessera pietatis Collegii Scholarum Piarum Claudiopolitani, anno 1825. die 24. Julii oblata: opac-EUL01-000930963
Issued with: Assertiones ex universa philosophia quas ... superatis examinibus rigorosis publice propugnandas suscepit Andreas Majthényi de Kesseleökö ... anno 1806. die 27. mens. Augusti: opac-EUL01-000931050
Issued with: Az ifjusághoz óda: opac-EUL01-000930961
Issued with: Beszéd, mellyet 1819-ki esztendő' Bőjt elő havának 12-kén mint ditsőségessen uralkodó Ferencz császár, 's apostoli királyi Ő felsége' születése napján Gódin Jó'sef ... a' lévai kegyes oskolák templomában mondott: opac-EUL01-000931058
Issued with: Carmina Latina et Hungarica in solennem inaugurationem episcopi Varadinensis ... Ladislai comitis a Kollonich de Kollograd, et Zajugrotz: opac-EUL01-000930959
Issued with: Conspectus materiarum ex quibus Maximilianus de Ürmény, ... post absolutum in Gymnasio Reg. Nitriensi grammaticae tertiae cursum paternis in aedibus specimen dedit mense Julio M. DCC. LXXXVII.: opac-EUL01-000931011
Issued with: Der travestirte Koriolan Posse in einem Aufzuge ...: opac-EUL01-000931010
Issued with: Egyházi beszéd, mellyet Kementzei Templomban 1824. esztendőben Sz. Mihály havának 8-kán azon alkalmatossággal, midőn fő tisztelendő Rozman János úr, az Alsó Honthi Dunamelléki Kerületnek allesperestye, ... ötven esztendős misés pap, második új miséjét tartaná, mon: opac-EUL01-000931070
Issued with: Egyházi beszéd, mellyet Pünkösd után 12dik vasárnapon 1830. Hébeczen tartott Horváty Ferencz, ...: opac-EUL01-000931077
Issued with: Elegia, quam ad reverendum ac eximium patrem Antonium Dienes e Scholis Piis, domus Colocensis rectorem, nec non directorem local. Gymnasii scripsit Andreas Jallosits ...: opac-EUL01-000930978
Issued with: Felix novi anni auspicium excellentissimo, ... domino Alexandro Alagowich, cathedralis Ecclesiae Zagrabiensis episcopo, ... praelato suo filiali cum pietate precantur eius in Generali Seminario Pestiensi alumni: opac-EUL01-000931056
Issued with: Fő tisztelendő Bolla Márton úrnak, a' Magyar, 's Erdély országi Kegyes Oskolák' Rendje' érdemes igazgatójának neve napjára 1821. esztendőben: opac-EUL01-000930966
Issued with: Hasznos Mulatságok 1827. (17.): opac-EUL01-000931018
Issued with: Hasznos Mulatságok 1830. (Nro 22.): opac-EUL01-000931019
Issued with: Igy szóllot Rácz Jósef a Kalocsai Közép Egyházi Kerületnek al-esperestye, és Keczel helység plébánossa Szent Mihály havának 9dik napján 1821dik esztendőben Temerin várossában ... Bács vármegyében: opac-EUL01-000931059
Issued with: Illustrissimo, ac reverendissimo ... domino Francisco Miklósy ode oblata, qua consecratum ante Titopolitanum, ... Cathedralis Ecclesiae Agriensis praepositum maiorem, ... nunc raro coeli munere datum sibi antistitem inter faustae inaugurationis plausus veneratus est Clerus Magno-Varadi: opac-EUL01-000931013
Issued with: Inscriptiones, quibus Statua S. S. Trinitatis in foro Civitatis Arad est adornata: opac-EUL01-000931009
Issued with: Kisztő boustrophedonok, Hajnácskői báró Vécsey Pál barátomhoz: opac-EUL01-000931007
Issued with: Nagy tiszteletű tudós Hegedüs Aloyz a' Magyar és Erdély országi Kegyes Iskolák' fő-igazgatója mellett lévő szerzetes tanáts' nagy érdemű tagjának neve öröm ünnepére buzgó indulattal ...: opac-EUL01-000930983
Issued with: Nyári bokréta, mellyet méltóságos, ... gróf Széki Teleki József úrnak, ... tek. Szabólts vármegye fő-ispáni hívatalába rendes béülésének díszesítésére kötözött, ... Nagy-Kállóban, Kis-Asszony havának 2-dikán 1830. esztendőben Vári Ferentz, ...: opac-EUL01-000930982
Issued with: Néhai nagytiszteletű tekintetes tudós Háberle Károly úr', ... a' Magyar Királyi Egyetemben az orvosi karnál a' füvészség' rendes tanitója' 1832-diki május' utólsó éjén történt gyászos elhunytán kesergő bús tanítványi' neveikben keserg hálás tanítványa Szabó: opac-EUL01-000930986
Issued with: Oda illustrissimo domino comiti Stephano Illesházy de eadem, perpetuo in Trenchin, s. c. r. et a. m. camerario, incl. comitatus Trenchiniensis perpetuo, et supremo comiti dicata, cum die 30. Junii 1800. ... quoque Lyptoviensi Provincia auspicaretur: opac-EUL01-000930957
Issued with: Ode ad excellentissimum dom. Josephum comitem Erdődy, de Monyorókerék, ... quum in i. comitatu Nitriensi comitis supremi munus ... instituto capesseret Nitriae 15. Januarii 1798.: opac-EUL01-000930955
Issued with: Ode ad illustrissimum ... dominum Josephum e Comitibus Eszterházy de Galantha, dum inclyti Comitatus Nitriensis supremi comitis officii administrationem felix fortunatus auspicaretur, 14. Decembris anno 1795. Nitriae: opac-EUL01-000931027
Issued with: Ode honoribus spectabilis, ... domini Ladislai Vass, ... SS. theologiae doctoris, in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi rectoris emeriti, ... dum diem nominis sui recoleret, oblata Pestini 1831.: opac-EUL01-000931005
Issued with: Ode illustrissimo domino Josepho libero baroni Wenkheim, S. C. et R. A. M. camerario, et inclyti comitatus Aradiensis supremo comiti quum faustus Aradini inauguraretur anno 1825 die 27ma Junii a Mező-Beriniensi Gymnasio demisse dicata: opac-EUL01-000930968
Issued with: Ode liberae, regiae civitatis Szegediensis in amplificandis bonarum artium studiis cura et munificentia: opac-EUL01-000931016
Issued with: Ode serenissimo regio haereditario principi archiduci Austriae et regni Hungariae palatino Josepho ac serenissimae caesareae principi Alexandrae filiae potentissimi Russorum imperatoris Pauli felici hymenaeo conjunctis, ... sacrata ab Joannes Chrys. Hannulik ... mense [üres hely] April: opac-EUL01-000930954
Issued with: Ode, Carolus Austriacus aetate adolescens, virtute senex, ... monimentum Kehl singulari fortitudine superavit, anno 1797. die 9. Januarii: opac-EUL01-000931025
Issued with: Ode, qua Joanni Nep. Alber, e Scholis Piis, post superatum Calendis Augusti M. DCCC. XXVI. vitae periculum gratulatus est amicus eodem ex ordine: opac-EUL01-000930971
Issued with: Ode, quam in Communi Ditionis Karolyianae Laetitia scripsit Joannes Chrisost. Hannulik e Scholis Piis Magno Karolini: opac-EUL01-000930953
Issued with: Onomasticon honoribus spectabilis, ... domini Francisci Xav. Osvald ... SS. theologiae doctoris, in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi institutionum theologicarum, ... professoris ... oblatum Pestini 1831.: opac-EUL01-000931001
Issued with: Onomasticon reverendo ac eximio patri Michaeli Rótth, consultori et secretario Provincialis Scholarum Piarum III. kal. Octobr. 1831 oblatum: opac-EUL01-000930991
Issued with: Positiones ex physica primo semestri explanata, quas in Lyceo Regio Szegediensi Scholarum Piarum publice propugnarunt mense Martio 1799.: opac-EUL01-000931090
Issued with: Tentamen publicum ex historia Hungariae pragmatica, quod auctoritate et consensu ... domini Iosephi e comitibus Szápáry de eadem, perpetui in Muráj-Szombath et Szécsi-Szigeth, ... in Regia Academia Posoniensi mense Martio MDCCXCVII: opac-EUL01-000931094
Issued with: Zsenge mutatványok Pesten a' költészséget tanuló néhány ifjaktól: opac-EUL01-000931057
Issued with: Zum ersten März 1832.: opac-EUL01-000930974
Issued with: [Nemzeti Intézet]: opac-EUL01-000931118
Issued with: Áldozat ő nagyságának Hadai Hadaly Károly úrnak ts. kir. tanátsosnak és profeszszornak ... egészsége viszsza nyeréséért ... bémutatta ... Valkó Albert a' háladatos tanítványok nevében Pesten májusnak 26. 1826: opac-EUL01-000930967
Issued with: Öröm-dal felséges ifj. királyunk' fölgyógyulásakor: opac-EUL01-000930987
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_152 KRNY Non-circulating  Place a Hold