Rede bey Eröffnung des Jubelfestes, welche nach geendigtem ersten Bittgang in der Ofner Stadtpfarrkirche zu Mariahimmelfahrt gehalten hat Franz Xaver Klaus, ... den 26. April 1795. : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Miscellanea 2.
Main Author:
Format: small print
Language:German
Published: Ofen : Gedruckt mit Königl. Universitätsschriften, 1795
Subjects:
Related Items:Issued with: A' keszthelyi ifjusághoz intézett oskolai beszéd mellyel azt 1820. eszt. febr. 12. mint dicsőségessen uralkodó Első Ferencz királyunk' születése napján ennek tiszteletére serkentette Hatos László ...: opac-EUL01-000927455
Issued with: A' márkusótzi kápolna felszentelésekor mondatott predicatiója T. Novák Ferencz, Turnischa mezző várossa plébánussának 1819. esztendőben october hónapnak 10kén: opac-EUL01-000927469
Issued with: Az oltári szentségről (Úr'-napján) így szóllott ... Salamon Jósef Basil: opac-EUL01-000927382
Issued with: De obligationibus summo terrae principi jure divino debitis 12-a Febr. die natali suae Majestatis sacratissimae Francisci Primi dixit ad juventutem philosophicam Sabariensem Franciscus Horváth ... philos. doctor Lycei Sabariensis director anno 1820.: opac-EUL01-000927474
Issued with: Dictio illustrissimi domini comitis Antonii Amade de Várkony habita ad Status, et Ordines incliti comitatus Nitriensis anno M. DCC. LXXXX. die II. Martii congregatos: opac-EUL01-000927506
Issued with: Egyház-napi és bé-iktató beszéd, mellyel ... Nagy Gábor ... Nempthiben a' Sz. Mihál arkangyalnak neve alatt fen' álló plébánia templomban, ... T. Mészáros Pált a' nempthi plébániába maga helyett bé léptette Kis-aszszony havának 29. napján 1807. esztendőben: opac-EUL01-000927400
Issued with: Egyházi beszéd a' keresztény hazafiúságról mellyet Szent István első apostoli magyar király nemzeti ünnepén a' T. T. Kaputzinus Atyáknak Templomában 1818. esztendőben, Kis aszszony havának 23-dik napján tartott Szaniszló Ferentz, ...: opac-EUL01-000927508
Issued with: Halottas beszéd mellyben VI. Piusnak római sz. pápának ditséretét foglalta, és deák nyelven hirdette ... Brancadóró Tzézár nizibéni érsek: opac-EUL01-000927578
Issued with: Halottas beszéd mellyben a' nagy méltóságu Gálánthai gróf Eszterházy Károlynak, Fraknó vára örökös urának, az egri megye püspöki fő-pásztorának, ... Pápa városában ... ditső emlékezetét foglalta, és élő nyelvel hirdette Somogy Leopold ... Szent Ivány haván: opac-EUL01-000927339
Issued with: Halotti beszéd, mellyel ... Vaechtler Julia aszszonyságat, ... Nagy-attádi Czindery Rochus úr' [özvegyét] utólsó gyászos meg tiszteltetésének alkalmatosságával, pellérdi uradalma' templomában, ... Juranits Antal úr, ... megtisztelt Sz. György' havának 18. napján, 1809: opac-EUL01-000927426
Issued with: Királyi szíve Szent Istvánnak, magyarok első keresztény királyának, és apostolának, mellyet a' nemes magyar nemzet jeles ünneplése alkalmatosságával elő adott Bétsben, a' T. Kaputzinus Atyák Templomában, Kis-aszszony havának 22dik napján 1819. esztendőben, Vörös J: opac-EUL01-000927559
Issued with: Lobrede auf den heiligen Abten Bernhard, welche an dem Festtage desselben den 20ten August 1797. in der uralten Stiftskirche des W. E. P. P. Cistercienser zum heiligen Kreuze vorgetragen ward von P. Don Bernhard Spangler, ...: opac-EUL01-000927260
Issued with: Lobrede auf den seligen Bernhard von Offida Kapuzinerordens Layenbruder gehalten bey Gelegenheit der in besagter Ordenskirche zu Wien ... am 10. April 1796 begangenen Seligsprechungsfeyerlichkeit: opac-EUL01-000927253
Issued with: Mitsoda a' pap? meg mutattatott ... Simon Máté által midön tisztelendö Kajdacsy Mihál úr első miséjét az Istennek a' pétsi püspöki templomban bé mutatta M. DCC. XCVII.: opac-EUL01-000927284
Issued with: Mitsoda a' templom? meg-mutatta Simon Máté, ... midőn 1802-dikban a' szekszárdi új templomnak első kövét nagy innepléssel le-tenné ... Keszthelyi György pétsi kánonok úr, éppen Kristus' Menybe-menetele' napján, ...: opac-EUL01-000927381
Issued with: Predigt bey Gelegenheit der Gedächtnissfeyer des österreichischen Aufgebothes gehalten in der Metropolitankirche zu Wien am 17. April 1798.: opac-EUL01-000927337
Issued with: Predigt von dem Priesterstande, gehalten am heil. Pfingstmontage 1797 zu Marien-Hiezing nächst Schönbrun, als Jakob Joh. Nep. Kovacs, Weltpriester, und ehmahliger Pfarrer das Jubelfest seiner fünfzigjährigen Priesterwürde feyerlich begieng, von Georg Prinzhofer ...: opac-EUL01-000927306
Issued with: Predigt von dem Vertrauen auf die Fürbitte Mariens, gehalten am Festtage Ihrer glorreichen Himmelfahrt, den 15ten August 1796. zu Gross Marien-Zell in Steyermarkt, in Gegenwart der Bürger Wiens, die dahin eine feyerliche Wallfahrt unternahmen, von Georg Prinzhofer ...: opac-EUL01-000927229
Issued with: Predigt von der Wirksamkeit der Fürbitte Mariens, gehalten am Festtage Ihrer glorreichen Himmelfahrt, den 15ten August 1798 zu Gross Marien-Zell in Steyermark, in Gegenwart der Bürger Wiens, die dahin eine feyerliche Wallfahrt unternahmen, von Georg Prinzhofer ...: opac-EUL01-000927332
Issued with: Predigt von der guten Anwendung der Friedensgabe, gehalten in der Universitätskirche, am hohen Festtage des H. Leopold, Patrons v. Oesterreich, den 15ten Wintermondes 1797, von Georg Prinzhofer, ...: opac-EUL01-000927298
Issued with: Rede auf den glorreichen Geburtstag Marien Theresien der Durchlautigsten Landesfürstinn, da die königliche Akademie der Wissenschafften zu Raab diesen Tag mit jährlichem Gedächtnisse feyerlich zu begehen angelobet, gehalten den 13. May 1777. in der akademischen Kirche: opac-EUL01-000927575
Issued with: Rede bey dem Beschluss des Jubelfestes, welche nach geendigtem letzten Bittgang in der Ofner Stadtpfarrkirche zu Mariahimmelfahrt gehalten hat Franz Xaver Klaus, ... den 6. Juny 1795.: opac-EUL01-000927219
Issued with: Rede von den herrlichen Vorzügen der Gotteshäuser, und von den Pflichten gegen selbe, gesagt, da das prächtige Gotteshaus St. Nikolai auf der kleinen Seite zu Prag zur Stadt-Pfarrkirche den 3. Christmonats 1775 feyerlichst erkläret wurde, von Michael Krammer ...: opac-EUL01-000927568
Issued with: Rede über den wundervollen Blutschweiss des gnadenreichen Marien-Bildes, welches in der Raaber Domkirche verehret wird bey der besonderen Feyerlichkeit, womit am 19ten März 1797 desselben hunderjähriges Andenken begangen worden: opac-EUL01-000927318
Issued with: Rede, welche bei der Eröffnung, und Einweihung des neu- und prächtig erbauten Josephischen Krankenhauses, bei denen W. W. E. E. Elisabethinerinen zu Ofen in der Wasserstadt den 22 May 1787, ist gehalten worden: opac-EUL01-000927496
Issued with: Sanctus Ivo iurisconsultorum patronus sermone panegyrico iterum iterumque celebratus ab inclyta Facultate Iuridica in Universitate Regia Budensi: opac-EUL01-000927436
Issued with: Sermo illustrissimi domini Nicolai Skerlecz de Lomnicza, ... comitatus Zagrabiensis supremi comitis, occasione installationis suae dictus die 29. Septembris 1782.: opac-EUL01-000927479
Issued with: Szent és üdvösséges dolog a' templom-építés fejtegette a' pesti, Leopold városi új templom' felszenteltése alkalmatosságával 1817. eszt.ben jun. 15-dikén Fejér György ...: opac-EUL01-000927410
Issued with: Örömöt és hála-adást eszközlő beszéd, midőn I. Ferentznek apostoli királyunknak ... szerentsés meg koronáztatása végett T. N. Soprony vármegye hála-adó áldozatot mutatott az Istennek, mondotta Nagy János ... 1792. Szent Mihály havának 18. napján: opac-EUL01-000927448
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!