A' haza öröm innepe az 1818-dik esztendőnek Szent-Mihály-hava' 9-dik napján Tek. Gömör, és Kis Honth t. e. vármegyében tartatott tisztválasztószék' alkalmatosságával midőn annak tartására ... Vásáros-Naményi L. báró Eötvös Ignátz cs. k. kamarás, ... a' legkegyessebb indúlattal jelent meg ... Markusfalvi Máriássi István úr pedig ... első al-ispányi székben megerősíttetett : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Miskólczon : Szigethy Mihály' betűivel, 1818
Subjects:
Related Items:Issued with: A' kesergő özvegy: opac-EUL01-000916778
Issued with: A' nemes szívű magyarokhoz a' Pesti Nemzeti Teátrom' ügyében: opac-EUL01-000916762
Issued with: A' szombathelyi Hymen: opac-EUL01-000916921
Issued with: Az MDCCCXII esztendő' augusztus hava' 31-dikének fényes emlékezetére, mellyen a' felséges apostoli királ ... Dréta Antal, Pásztó és pilisi apát urban, a' Zirtzi Szerzetnek fő kormányját ujonan magyar ágra szállította: opac-EUL01-000916924
Issued with: Az ifjú tudósok gyűlése Pesten 1813 egy drammatizált beszélgetés vitézi versekben egymást váltva 14 lantos ódával egy folyó beszéddel: opac-EUL01-000916974
Issued with: Az isteni kötél emberek' kezében lerajzolta, ... Kis János sopronyi prédikátor urnak a' Dunán-túl lévő aug. vallást tartók' superintendensévé Győrben 1812-dik eszt. junius' 23-dikán lett választatásának alkalmatosságával Barla Mihály ...: opac-EUL01-000916937
Issued with: Az örömre buzdító kegyes múzsa, ... midőn főtisztelendő tudós Kis János úr, a' Sopr. Ev. Gyülekezet' hív lelki tanítója ... a' tiszteltt kerületnek superintendensi székébe, ... Győr' városában 1812. eszt. jun. 23 napján tartatott egyházi közgyűlés' alkalmatoss: opac-EUL01-000916918
Issued with: Az úrnak tekintetes, nemes ... és vitézlő Klobusitzky János úrnak, ... méltóságos született báró Meskó Éva, kis-aszszony ő nagyságával lett egyben párosodásának alkalmatosságával ... beszélgetéseik, és ... jó kívánságaik a' túl megneveztetteknek Kis-aszszon: opac-EUL01-000916671
Issued with: Egésség' regulái készítette Zsóldos János orvos doctor, ... : mostan pedig ... versekbe foglalta, és mint ... az apróbb tanúló gyermekek' számára megrendelt oskolai kézi könyvet, tulajdon költségén kinyomtattatta Zsóldos Jákob ...: opac-EUL01-000916817
Issued with: Elegia kedves emlékezetű Hermine császári királyi herczeg aszszonyunk hamvai felett a' nagy méltóságu Aszszony-Egyesülethez: opac-EUL01-000916945
Issued with: Elegiacum mellyett nagy méltóságú, ... Klobusitzki Klobusitzky Péter úrnak Szatthmár megyéje püspöke, ... ditső neve-napjára alázatosan ajánlott Hirsch Ignátz ... Szent Ivány havának 29-kén 1812. eszt.: opac-EUL01-000916526
Issued with: Emlékezet-oszlop, mellyet ... Cházár András urnak, tek. Gömör és több más vármegyék' fő tábla birájának tiszteletére hetvenedik nyarán, Jakab havának 5dik ... születésé napján emelt ... Magda Pal, ...: opac-EUL01-000916657
Issued with: Epitaphium: opac-EUL01-000917053
Issued with: Epodusok: opac-EUL01-000916790
Issued with: Fő tisztelendő Sinkai Jó'sef úrnak a' tekintetes weszprémi káptalan ... érdemes tagjának, midőn Böjt más havának 19-dik napján 1814-dikben neve öröm ünnepét üllené buzgó szeretetének zálogáúl szenteli a' weszprémi nevendék papság: opac-EUL01-000916522
Issued with: Költemények: opac-EUL01-000916851
Issued with: Menyegzői versek frantzia császár' ... Első Nápoleon ő felségének ... austriai fő hertzeg aszszony Luisa ő felségével való házasságára: opac-EUL01-000917022
Issued with: Méltóságos Székhely'i Majláth György úr, ... M. Theresia kis aszonyának, ... Benitzai, és Mitsini tekéntetes nemes Benitzki Ádám urfival lett rendes egybe párosodásokot Pesten, Kaszálnak honapnak XIII napján, ...: opac-EUL01-000916643
Issued with: Méltóságos cs. kir. kamarás, ... T. N. Bihar vármegyének főispáni administrátora gróf Kis Rhédei Rhédei Lajos úr ... neve napjának megülésére: opac-EUL01-000916524
Issued with: Nagy méltóságú királyi kamarás, ... tekintetes Gömör és Kis Honth törvényesenn egygyesűltt vármegye' feő-ispányi helytartó Vásáros-naményi liber báró Eötvös Ignátz úr' eő excellentiájának ... midőn a' fennt tiszteltt megye' székét építette ... Ardai Jank: opac-EUL01-000765377
Issued with: Nagy tiszteletű Dréta Antal urhoz a' Zirczi Apátság' ... előljárójához, a' hazai literatúra' hathatós Maecenászához Antal' napján MDCCCXII.: opac-EUL01-000916882
Issued with: Néhai tekintetes, nemzetes Etsegi Konyha Juliána aszszony, ... Füleki Pápay Farkas úr özvegye felett, Gömör-Panyiton Szent-György havának 12dik napján 1815 esztendőben, ... Sajben István által el-mondatott halotti versek: opac-EUL01-000917012
Issued with: Néhai tisztelendő tudós ... Szakonyi József urnak, a' Dobronyi Evangyélika Eklésia ... lelki-tanítójának, a' Weszprémi Felső Egyházi megye' ... fő seniorának ... végső bútsúzása, mellyet 1811. eszt. Sept. 17. napján, ... elő szóval előadott Bellicz Jónas ...: opac-EUL01-000916977
Issued with: Próbatétel az ékes szóllás gyakorlásaiból a' kir. universzitásnál 1812. ... méltóságos Petrovich József úrnak tiszteletére: opac-EUL01-000916996
Issued with: Szomorú dal méltóságos Gyoroki Edlspacher Zsigmond úr tsászári királyi tanátsos, ... Arad vármegye' első al-ispánnyánk Kis Aszszony hav. 24kén 1812 történt halálára: opac-EUL01-000916879
Issued with: Tekéntetes nemzetes Rátkai, és Salamonfai Barthodeiszky Pál urnak, T. N. Soprony vármegye tábla birájának: opac-EUL01-000916604
Issued with: Tiszta magyar ízléssel, válogatott kötött beszéddel békési menyegző innepe napjára készült ... lakadalmi tisztességtétele, ... báró Rudnyánszki Sándor úrfinak ... Fyáth Lázár urnak Anna kisaszonykájával tett egybe párosodásoknak, öröm napján, kézre ment, é: opac-EUL01-000916635
Issued with: Titus Amália' ligetében [méltóságos Felső és Alsó surányi gróf Sigrai József császári királyi kamarás, és hitesének ... Megyefai Jeszenszky Amália' ő nagyságjoknak, midőn december XI-kén 1816-dik esztendőben Titus fiok született, áldozza a' szerző]: opac-EUL01-000916716
Issued with: Verses mesék: opac-EUL01-000916831
Issued with: Zsigmondfy Petronilla tekintetes aszszony' tekintetes, ... Fáy János úr' ... igen ifjantan elhúnytt, élete legkedvesebb élete'-párjának, örök emlékezetre méltó sír-halmi oszlopa, mellyet felemelt Sz. Mihály-hava' 17-dikén 1814-ben ... Berei Farkas András: opac-EUL01-000916581
Issued with: Érzékeny rajzolatok a' Szathmár' vidékénn uralkodott 1817-dik esztendei szörnyű nagy éhségről, Bagdány Mihály ... által: opac-EUL01-000917060
Issued with: Óda, a' melly fő tisztelendő, ... báró Négyesi Szepessy Ignátz úrnak, az egri fő káptalan tagjának, ... midőn Szent Jakab havának útolsó napján nevének ünnepét ülné, Cseremiszky Miklós ... által bényujtatik: opac-EUL01-000916542
Issued with: Óda, a' mellyet tudós Ungvárnémeti Tóth László úrnak, midőn Juniusnak 27-kén 1818. esztendőben nevének ünnepét ülné barátság béllyegéül felajánla egy barátja: opac-EUL01-000916894
Issued with: Örvendező versek mellyeket fő tiszteletű, ... Tóth Pápai Jó'sef úrnak superintendensi hivatalába, a' helvétziai vallástételt tartó túl a' dunai ... Superintendentzia által ... 1814-dik esztendőben Június 30-dikán, Rév Komáromban lett bé állitása' innepére készit: opac-EUL01-000916615
Issued with: Örömnek jele, mellyet tekintetes, nemes ... Mólnár Sándor úrnak, ... több T. N. vármegyék' tábla-bírájának, ... a' szent keresztségben vett neve' napjának szerentsés elérése' alkalmatosságával Mártzius' 18-dikán 1816-dik esztendőben, ... bémutatott Diós-Győrben: opac-EUL01-000916516
Issued with: Újesztendei ajándék, mellyet a' növendék ifjúságnak hasznára írt Gedeon László ...: opac-EUL01-000916664
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_086 KRNY Non-circulating  Place a Hold