Rauttenstrauch : Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: Manuscript
Language:Latin
German
Published: 1770
Subjects:
Related Items:Issued with: A magyar helyesirás ügyében a M. Acad. Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz: opac-EUL01-000906788
Issued with: A nagyváradi bölcsőde alapszabályai = Statuten der Grosswardeiner Krippe: opac-EUL01-000906751
Issued with: A nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium évkönyvei VI. folyam, 1855-56-ki tanév: opac-EUL01-000906786
Issued with: A' nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium' évkönyvei V. folyam, 1854-55-diki tanév: opac-EUL01-000906715
Issued with: Aranytanácsok szolgálók, dajkák, szobaleányok, szakácsnék, gazdasszonyok és egyéb nőcselédek számára: opac-EUL01-000906828
Issued with: Assertiones ex universo jure naturali et ecclesiastico, quas annuente inclyta Facultate Juridica in C. R. Scientiarum Universitate Pestana pro obtinenda ex jure canonico doctoris laurea publice propugnandas suscepit Josephus Klezsó, ... die 27. Decembris MDCCCLV.: opac-EUL01-000906713
Issued with: Az esztergomi ujdon épült főtemplom felszentelve, Kisasszony hava 31-én 1856-ban egyházi beszéd: opac-EUL01-000906778
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000906653
Issued with: De quelques sanctuaires de la Palestine a propos de l'ouvrage de M. le comte de Gasparin, intitulé: Des Tables tournantes et des esprits, etc.: opac-EUL01-000906685
Issued with: Die Volksmissionen als Mittel zur Belebung des Glaubens und zur Besserung der Sittlichkeit: opac-EUL01-000906621
Issued with: Egyházi beszéd mellyet a váti sz. kuti kápolna ... innepélyes felszentelése alkalmával tartott t. Grosz Mihály ... Pünkösd után 22ik vassárnap 1856. évben: opac-EUL01-000906761
Issued with: Egyházi beszéd, melyet ... főtisztelendő Gyöngyösy Pál József urnak, a prémontrei kanonok-rend főpapjának, ... Csornán 1857. év január 1-ső napján tartott aranymiséje alkalmával mondott Szabó Imre, ...: opac-EUL01-000906799
Issued with: Egyházi énekek az egyetemi isteni szolgálathoz: opac-EUL01-000906714
Issued with: Einladung zur siebenten Hauptversammlung des ungarischen Forstvereines am 15-ten bis 18-ten Juni 1856, in Kaessmark: opac-EUL01-000906810
Issued with: Gebeth Der Mensch vor Gott seinem allmächtigem Schöpfer: opac-EUL01-000906781
Issued with: Halotti imádságok és beszédek, mellyek néhai ... Szoboszlai Pap István urnak, a' Debreczeni Reform. Egyház lelkipásztorának, a' Tiszántúli Helv. Egyházkerület superintendensének, ... végtisztességtétele' gyászünnepélyén tartattak Debreczenben augustus 16-dik napján: opac-EUL01-000906703
Issued with: Hunyadi Székely Mátyás serlege Rácz-Almáson, Fehér vármegyében Tergoveci Modrovich Ignác birtokában Ponori Thewrewk József "Utazásnaplójábul": opac-EUL01-000906800
Issued with: Hunyadi Székely Mátyás serlege Rácz-Almáson, Fehér vármegyében Tergoveczi Modrovich Ignácz birtokában Ponori Thewrewk József "Utazásnaplójábul": opac-EUL01-000906747
Issued with: Hálatisztelet Ponori Thewrewk Józseftől, ... élete hatvannegyedik és irói pályája ötvenedik évében: opac-EUL01-000906854
Issued with: Imádságok a Boldogságos Szűz Mária szeplőnélküli fogantatásának ünnepére: opac-EUL01-000906720
Issued with: Meghivás a magyar erdősz-egyletnek 1856. évi julius 15-18-ig Késmárkon tartandó VII. közgyülésére: opac-EUL01-000906804
Issued with: Nagyböjti egyházi beszédek: opac-EUL01-000906796
Issued with: Pugna ad moenia Novarae die 23 Martii 1849. carmen epicum: opac-EUL01-000906771
Issued with: Rede am Festtage des heiligen Stephanus, ersten apostolischen Königs von Ungarn, vorgetragen am 20. August 1855, durch Anton Krajner, ...: opac-EUL01-000906628
Issued with: Sonntags-Blatt Beilage zum Oesterrichischen Volksfreund No. 86.: opac-EUL01-000906866
Issued with: Szabályok egészség', illedelem', erkölcs', vallás' és más hasznos dolgok' tekintetében úri leánykáknak 's finövendékeknek életbölcseségi tanácsok, ... nagyobb kisasszonyok' használatára és minden művelteknek rövid olvasmányul kétféle versekben, Homonnai Imre tan: opac-EUL01-000906641
Issued with: Szent beszéd melyet tekintetes Pászthory János cs. kir. nyugalmazott ménesi tiszttartó és született Orszáthy Zsófia arany menyekzőjén elmondott Jakobovits Gyula ... Aradon julius 1-én 1855.: opac-EUL01-000906716
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in ... Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestinensi, superatis rigorosis examinibus approbante inclyta Facultate Theologica, pro obtinenda ss. theologiae doctoratus laurea publice defendendas suscepit Wolfgangus Maria Kohlhofer, ... die 17ma mens: opac-EUL01-000906793
Issued with: Tudósitvány a Szent-István-Társulat 1856-dik évi september 2-kán megtartott VII. közgyüléséről: opac-EUL01-000906668
Issued with: Ueber einige heilige Stätten von Palästina, aus anlass des Werkes des Herrn Grafen v. Gasparin, betitelt: Ueber des Tischrücken und die Geister etc.: opac-EUL01-000906696
Issued with: Árverezendő könyvtár jegyzéke néhai Czech János úr ... becses könyvtárának, ... melyek 1855. évi julius 16. és következő napjain Pesten elárvereztetni fognak ... = Bücher-Auction : Verzeichniss der hinterlassenen werthvollen Bibliothek weiland des Herrn Johann v. Czech: opac-EUL01-000906726
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
id opac-EUL01-000906620
institution B2
EUL01
spelling Rauttenstrauch Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
[post 1770 ante 1785]
[2] p. 10x17 cm
Haránt alakú
A cím németül, a kézirat többi része latin nyelven
Szilasy János, nagyváradi kanonok, egykori egyetemi tanár hagyományából, 1860.
kézirat
Rautenstrauch, Franz Stephan O.S.B. 1734-1785
apát bencés Braunau 18. sz. EUL10000962158 Y
EUL01
language Latin
German
format Manuscript
title Rauttenstrauch : Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
spellingShingle Rauttenstrauch : Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
Rautenstrauch, Franz Stephan (O.S.B.) (1734-1785)
apát -- bencés -- Braunau -- 18. sz.
title_sub Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
title_short Rauttenstrauch
title_full Rauttenstrauch Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
title_fullStr Rauttenstrauch Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
title_full_unstemmed Rauttenstrauch Nuper in Hungariam ... [collig. 1.]
title_auth Rauttenstrauch Nuper in Hungariam ...
title_sort rauttenstrauch nuper in hungariam
publishDate 1770
publishDateSort 1770
physical [2] p. ; 10x17 cm
callnumber-label I_71_[COLLIG
callnumber-raw I_71_[collig.1.]
Misc._8r_071
callnumber-search I_71_[collig.1.]
Misc._8r_071
topic Rautenstrauch, Franz Stephan (O.S.B.) (1734-1785)
apát -- bencés -- Braunau -- 18. sz.
topic_facet Rautenstrauch, Franz Stephan (O.S.B.) (1734-1785)
apát -- bencés -- Braunau -- 18. sz.
apát
bencés
illustrated Not Illustrated
first_indexed 2023-02-01T07:53:39Z
last_indexed 2023-02-02T05:57:56Z
recordtype opac
hierarchy_top_id opac-EUL01-000906793
opac-EUL01-000906796
opac-EUL01-000906799
opac-EUL01-000906800
opac-EUL01-000906804
opac-EUL01-000906810
opac-EUL01-000906828
opac-EUL01-000906854
opac-EUL01-000906866
opac-EUL01-000906703
opac-EUL01-000906621
opac-EUL01-000906628
opac-EUL01-000906641
opac-EUL01-000906653
opac-EUL01-000906668
opac-EUL01-000906685
opac-EUL01-000906696
opac-EUL01-000906713
opac-EUL01-000906714
opac-EUL01-000906715
opac-EUL01-000906716
opac-EUL01-000906720
opac-EUL01-000906726
opac-EUL01-000906747
opac-EUL01-000906751
opac-EUL01-000906761
opac-EUL01-000906771
opac-EUL01-000906778
opac-EUL01-000906781
opac-EUL01-000906788
opac-EUL01-000906786
hierarchy_top_title *774|Theses ex universa theologia, quas in ... Caesareo-Regia Scientiarum Universitate Pestinensi, superatis rigorosis examinibus approbante inclyta Facultate Theologica, pro obtinenda ss. theologiae doctoratus laurea publice defendendas suscepit Wolfgangus Maria Kohlhofer, ... die 17ma mens
*774|Nagyböjti egyházi beszédek
*774|Egyházi beszéd, melyet ... főtisztelendő Gyöngyösy Pál József urnak, a prémontrei kanonok-rend főpapjának, ... Csornán 1857. év január 1-ső napján tartott aranymiséje alkalmával mondott Szabó Imre, ...
*774|Hunyadi Székely Mátyás serlege Rácz-Almáson, Fehér vármegyében Tergoveci Modrovich Ignác birtokában Ponori Thewrewk József "Utazásnaplójábul"
*774|Meghivás a magyar erdősz-egyletnek 1856. évi julius 15-18-ig Késmárkon tartandó VII. közgyülésére
*774|Einladung zur siebenten Hauptversammlung des ungarischen Forstvereines am 15-ten bis 18-ten Juni 1856, in Kaessmark
*774|Aranytanácsok szolgálók, dajkák, szobaleányok, szakácsnék, gazdasszonyok és egyéb nőcselédek számára
*774|Hálatisztelet Ponori Thewrewk Józseftől, ... élete hatvannegyedik és irói pályája ötvenedik évében
*774|Sonntags-Blatt Beilage zum Oesterrichischen Volksfreund No. 86.
*774|Halotti imádságok és beszédek, mellyek néhai ... Szoboszlai Pap István urnak, a' Debreczeni Reform. Egyház lelkipásztorának, a' Tiszántúli Helv. Egyházkerület superintendensének, ... végtisztességtétele' gyászünnepélyén tartattak Debreczenben augustus 16-dik napján
*774|Die Volksmissionen als Mittel zur Belebung des Glaubens und zur Besserung der Sittlichkeit
*774|Rede am Festtage des heiligen Stephanus, ersten apostolischen Königs von Ungarn, vorgetragen am 20. August 1855, durch Anton Krajner, ...
*774|Szabályok egészség', illedelem', erkölcs', vallás' és más hasznos dolgok' tekintetében úri leánykáknak 's finövendékeknek életbölcseségi tanácsok, ... nagyobb kisasszonyok' használatára és minden művelteknek rövid olvasmányul kétféle versekben, Homonnai Imre tan
*774|Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich
*774|Tudósitvány a Szent-István-Társulat 1856-dik évi september 2-kán megtartott VII. közgyüléséről
*774|De quelques sanctuaires de la Palestine a propos de l'ouvrage de M. le comte de Gasparin, intitulé: Des Tables tournantes et des esprits, etc.
*774|Ueber einige heilige Stätten von Palästina, aus anlass des Werkes des Herrn Grafen v. Gasparin, betitelt: Ueber des Tischrücken und die Geister etc.
*774|Assertiones ex universo jure naturali et ecclesiastico, quas annuente inclyta Facultate Juridica in C. R. Scientiarum Universitate Pestana pro obtinenda ex jure canonico doctoris laurea publice propugnandas suscepit Josephus Klezsó, ... die 27. Decembris MDCCCLV.
*774|Egyházi énekek az egyetemi isteni szolgálathoz
*774|A' nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium' évkönyvei V. folyam, 1854-55-diki tanév
*774|Szent beszéd melyet tekintetes Pászthory János cs. kir. nyugalmazott ménesi tiszttartó és született Orszáthy Zsófia arany menyekzőjén elmondott Jakobovits Gyula ... Aradon julius 1-én 1855.
*774|Imádságok a Boldogságos Szűz Mária szeplőnélküli fogantatásának ünnepére
*774|Árverezendő könyvtár jegyzéke néhai Czech János úr ... becses könyvtárának, ... melyek 1855. évi julius 16. és következő napjain Pesten elárvereztetni fognak ... = Bücher-Auction : Verzeichniss der hinterlassenen werthvollen Bibliothek weiland des Herrn Johann v. Czech
*774|Hunyadi Székely Mátyás serlege Rácz-Almáson, Fehér vármegyében Tergoveczi Modrovich Ignácz birtokában Ponori Thewrewk József "Utazásnaplójábul"
*774|A nagyváradi bölcsőde alapszabályai = Statuten der Grosswardeiner Krippe
*774|Egyházi beszéd mellyet a váti sz. kuti kápolna ... innepélyes felszentelése alkalmával tartott t. Grosz Mihály ... Pünkösd után 22ik vassárnap 1856. évben
*774|Pugna ad moenia Novarae die 23 Martii 1849. carmen epicum
*774|Az esztergomi ujdon épült főtemplom felszentelve, Kisasszony hava 31-én 1856-ban egyházi beszéd
*774|Gebeth Der Mensch vor Gott seinem allmächtigem Schöpfer
*774|A magyar helyesirás ügyében a M. Acad. Nyelvtudományi Bizottmány előterjesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz
*774|A nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium évkönyvei VI. folyam, 1855-56-ki tanév
_version_ 1756693925088722946
score 13,369676
generalnotes Haránt alakú
A cím németül, a kézirat többi része latin nyelven
Szilasy János, nagyváradi kanonok, egykori egyetemi tanár hagyományából, 1860.