Ueber die Stellung des Katholiken zur Literatur : Vortrag gehalten am 5. September 1853 in der Plenarversammlung des Severinus-Vereines [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:German
Published: Wien : Gedruckt bei A. Pichler's Witwe & Sohn, 1853
Subjects:
Related Items:Issued with: A' Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat 1853-ik évi aug. 27-én tartott közgyülésének jegyzőkönyve: opac-EUL01-000898249
Issued with: A' Pestbudai Hangászegyesületi Zenede növendékeinek érdemsorzata 1853/4-diki tanévben = Verdienstreihe der Zöglinge des Pesth-Ofner Musikverein-Conservatoriums im Schulkurse des J. 1853/4.: opac-EUL01-000898298
Issued with: A' nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium' évkönyvei III. folyam, 1852-53-ki tanév: opac-EUL01-000898214
Issued with: A' nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium' évkönyvei IV. folyam, 1853-54-ki tanév: opac-EUL01-000898317
Issued with: Az új kölcsönről: opac-EUL01-000898331
Issued with: Beléptijegy Ő császári királyi apostoli Felségét kisérő gözhajóra, ...: opac-EUL01-000898227
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000898216
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000898217
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000898218
Issued with: Búcsúzó-beszéd, mellyet Bedcsula Tamás ... kalocsai kanonok és plébános, híveitöli elválása alkalmával a' kalocsai plébánia-templomban, 1853-ik évi junius hó 12-ik napján, ... végső szózatul tartott: opac-EUL01-000898202
Issued with: Croatiens Wiedergeburt von Ljudevit Gaj gedichtet im März 1833.: opac-EUL01-000898199
Issued with: Cèrkveno govorenje koje je Gjuro Girk naučitelj s. Bogoslovie, iz božje, i apoštolskog stola milosti Pečuski biskup, s' prigodom nastupljenja svoga na biskupsku stolicu dana 1. miseca juna 1853. na kèrštjano-katholike Virne upravio: opac-EUL01-000898187
Issued with: Einladung zur 5. Haupt-Versammlung des ungarischen Forst-Vereins in Fünfkirchen: opac-EUL01-000898293
Issued with: Emlény a Miasszonyunkról nevezett Pécsi Nőkolostor templomának toronykeresztje ünnepélyes föltevésére, 1853-diki november 1-jén: opac-EUL01-000898306
Issued with: Felhivás a magyar erdőszegylet Pécsett tartandó 5-ik közgyülésére: opac-EUL01-000898282
Issued with: Gyászdal, t. Puskás Imre, veszprém-megyei papnövendék, a Pesti Egyetemes Papnöveldében I. évi hittanuló, ... hamvai fölött elhunyt 1854. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ... életének 20. évében: opac-EUL01-000898353
Issued with: Hof-Ansage Sonntag, den 23. April 1854, nachmittags um 4 Uhr, findet der öffentliche Einzug Ihrer königlichen Hoheit der durchlauchtigsten Braut Seiner k. k. apostol. Majestät, Prinzessin Elisabeth in Bayern, in die k. k. Hofburg Statt.: opac-EUL01-000898375
Issued with: Isten és fejedelem iránti kötelességek, melyekről a' császári királyi varsói herczeg 37-ik számú magyar gyalog sorezred 5-ik sereg- 's tartalékcsapatbeli uj zászlójának ... Szaniszló Ferencz úr nagyváradi latin szertartású püspök, ... által a' várad-olaszi széke: opac-EUL01-000898259
Issued with: Jegyzéke azon kegyes adományoknak, mellyek ő cs. kir. apostoli felsége legmagasabb egybekelése alkalmából a ... szegények számára befolytak = Verzeichniss derjenigen milden Gaben, welche aus Anlass der Allerhöchsten Vermählung Sr. k. k. apostolischen Majestät mittelst der v: opac-EUL01-000898269
Issued with: Kirchliche Rede, welche Georg Girk ... Bischof von Fünfkirchen, bei Gelegenheit der Besitznahme seines Bischöflichen Stuhles den 1. Juni 1853 an die christkatholischen Gläubigen gerichtet hat: opac-EUL01-000898120
Issued with: Könyv-jegyzéke a Cs. K. M. Egyetemi Könyvnyomdának = Bücher-Verzeichniss der k. k. ungar. Universitäts-Buchdruckerei: opac-EUL01-000898299
Issued with: Missions-Notizen aus dem heiligen Lande: opac-EUL01-000898212
Issued with: Népdal Ferencz József ő császári királyi fölségének, IX. Pius pápa ő szentségének és a' bibornoki méltóságra emelt Nagy-kéri Scitovszky K. János herczeg primás és érsek, ... ő eminentiájának legmélyebb tiszteletére, midőn ez, a' bibornoki diszjelek átvétele: opac-EUL01-000898223
Issued with: Oesterreich und sein Kaiser zur Erinnerung des 18. Februars 1853 und zur freudigen Genesung Sr. k. k. apostolischen Majestät Kaiser Franz Josef: opac-EUL01-000898233
Issued with: Oratio ad Christum ex ipsis verbis morientis Christi: opac-EUL01-000898316
Issued with: Sziváldozat, ... nagykéri Scitovszky Ker. János ő eminentiájának, ... esztergomi érseknek, midőn ... IX. Pius pápa által a bibornoki kalappal földiszesíttetett, ... gyermeki hódolattal tisztelkednek a pesti Angolkisasszonyok s alázatos növendékeik: opac-EUL01-000898239
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in ... Caesareo Regia Scientiarum Universitate Hungarica, superatis rigorosis examinibus adprobante inclyta Facultate Theologica, pro obtinenda ss. theologiae doctoratus laurea publice defendendas suscepit Josephus Bende ... in palatio majori Regiae Un: opac-EUL01-000898211
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in Caesareo-Regia Scientiarum Universitate superatis rigorosis examinibus pro obtinendo doctoratus in ss. theologia gradu adprobante inc. Facultate Theologica publice defendendas suscepit Joannes Bapt. Nogáll, ... in palatio majore Universitatis, die: opac-EUL01-000898206
Issued with: Tudósitása a Magyar Erdőszegylet f.évi jun. 22-től ... 25-ig Beszterczebányán tartott negyedik közgyülésének, ...: opac-EUL01-000898297
Issued with: Uj néphymnus Ő cs. kir. Apostoli Felsége 1854. márt. 27-kén kelt legfelsőbb kézirata által hitlesnek nyilvánított szöveg magyar forditásban: opac-EUL01-000898334
Issued with: Volkshymne durch Allerhöchstes Handbillet Seiner k. k. Apostolischen Majestät vom 27. März 1854 als authentisch erkläter Text: opac-EUL01-000898337
Issued with: Örömdal ausztriai császár és magyar király I. Ferencz József ő fölségének Erzsébet Amália bajor királyi herczegnő ő fönségéveli boldog egybekelése ünnepére April 24. 1854.: opac-EUL01-000898365
Issued with: Österreichs-Freuden-Tag zur Vermählung Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. mit Ihrer königlichen Hoheit Herzogin Elisabeth von Bayern, am 24. April 1854. Österreichs Söhnen und Töchtern gewidmet: opac-EUL01-000898360
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_047 KRNY Non-circulating  Place a Hold