Szükségben segítő könyvecske, az az mutató tábla, az úgy nevezett topp-tarok játéknak külömbféle nemeiben való nyerességet, vagy veszteséget hiba nélkül jelenti 42 kártyával ... : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Kassán : Füskúti Landerer Ferentz betűivel, 1817
Subjects:
Related Items:Issued with: "Boldogságos Szűz Anya, ...": opac-EUL01-000896704
Issued with: "Hogy legyen Hébeczről némi szent emléked, ...": opac-EUL01-000896703
Issued with: A bizalom főtisztelendő Csomák Manó nagyváradi ... székesegyházi kanonok, papnöveldei igazgató, s szentszéki ülnök úrnak kanonoki székébe igtatása ünnepélyére irta Lázár Miklós: opac-EUL01-000896768
Issued with: A bölcsőde I.: opac-EUL01-000896756
Issued with: A bölcsőde II.: opac-EUL01-000896757
Issued with: A hittan hű kezelője főtisztelendő és tudós Rácsek János úrnak, ... n.-váradi kanonoki székébe igtatása ünnepélyére irta Lázár Miklós: opac-EUL01-000896770
Issued with: A jó pásztor főtisztelendő Harcsarik György, n.váradi ... székesegyházi kanonok és szentszéki ülnök úrnak kanonoki székébe igtatása ünnepélyére irta Lázár Miklós: opac-EUL01-000896767
Issued with: A költő főtisztelendő Huzly Károl úrnak, Szent Lászlóról czimzett nagyváradi prépostnak, székesegyházi kanonoknak, szentszéki ülnöknek, préposti székébe igtatása ünnepélyére irta Lázár Miklós: opac-EUL01-000896766
Issued with: A pesti nagy-gymnasiumban használatra elfogadott elemi tiszta mennyiségtani műszók sorozata: opac-EUL01-000896706
Issued with: A szilárdság főtisztelendő Schwarczl Ferencz nagyváradi ... székesegyházi kanonok, czimzetes apát és szentszéki ülnök úrnak tiszteletére: opac-EUL01-000896765
Issued with: A' Magyar Nemzeti Muzeumban létező Nemzeti Képcsarnok ünnepélyes megnyitása 1851. september 8.: opac-EUL01-000896714
Issued with: A' Nemzeti Képcsarnokot Alakitó Egyesület évkönyve 1845-1851-re (I-VII-dik év): opac-EUL01-000896717
Issued with: A' Székesfejérvárott fölfedezett királyi sirboltról képekkel: opac-EUL01-000896694
Issued with: A' keresztény katholika anyaszentegyház' csalhatlansága hite' minden titkaiban, nevezetesen az oltáriszentségrőli hitében népszerűleg megmutatva egy úrnapi szent beszédben június' 10-kén 1841 ...rnf... L. által: opac-EUL01-000896687
Issued with: A' nagyváradi nyolcz osztályu gymnasium' évkönyvei II. folyam, 1851-52-ki tanév: opac-EUL01-000896782
Issued with: A' nemzetek' semlegességi viszonyai előadta a' Magyar Academia' ülésében 1851. Junius' 28. Pauler Tivadar, ..: opac-EUL01-000896731
Issued with: Anrede bei der Fahnenweihe des k. k. Graf Schlik Huszáren-Regiments Nro. 4. gehalten zu Pardubitz am 19. Oktober 1850.: opac-EUL01-000896702
Issued with: Az Első Magyar Festészeti Akademiát Gyámolitó Társulat évkönyve I. füzet, 1846-1851: opac-EUL01-000896722
Issued with: Breves notitiae de sacris exercitiis et missionibus popularibus quas indigentiis aevi adcommodate exhibet Josephus Szabó, ...: opac-EUL01-000896784
Issued with: Des Bürgers Dank Fest-Gedicht bei Gelegenheit der glücklichen Abwendung des Attentates am 18. Februar 1853 Mittags um 1 Uhr: opac-EUL01-000897846
Issued with: Die Crèche (Säuglingsbewahranstalt) I.: opac-EUL01-000896758
Issued with: Die Feier des heiligen Frohnleichnamsfestes in der königlichen Freistadt Ofen, im Jahre 1852.: opac-EUL01-000896734
Issued with: Die Gründung der ersten Crèche: opac-EUL01-000896755
Issued with: Die Sonntagsfeier Rede, gehalten in der Plenarversammlung des Central-Severinus-Vereines am 26. April 1852 von Dr. Anton Gruscha, ...: opac-EUL01-000896749
Issued with: Dissertatio de Sodalitate Beatae Mariae Virginis, conscripta a p. Martino Bolla, ...: opac-EUL01-000896680
Issued with: Egyházi beszéd mellyet Girk György, ... pécsi megyés püspök ... püspöki székének elfogalásakor a keresztény katholikus hivekhez mondott junius 1-én 1853.: opac-EUL01-000897877
Issued with: Első évi jelentés az első pesti bölcsődéről: opac-EUL01-000896753
Issued with: Előfizetési hirdetés illy czimü folyóiratra: "Családi Lapok", tudományos és szépirodalmi folyóirat, a vallás-erkölcsi müveltség és katholikus hitélet emelésére: opac-EUL01-000897838
Issued with: Embertan ifjak használatára, vezérfényül ön s mások nevelésében: opac-EUL01-000896721
Issued with: Erster Jahres-Bericht über die in Pest gegründete Säuglings-Bewahr-Anstalt (Crèche): opac-EUL01-000896754
Issued with: Halotti beszéd mellyet ... Cziráki és Dénesfalvai gróf Cziráky Antal, ... cs. kir. kamarás, ... temetése alkalmával mondott Fekete János ... Kenyeriben, Martius hó 2-án, 1852-ik évben: opac-EUL01-000896736
Issued with: Harmad évi joghallgatókhoz bútsú dal: opac-EUL01-000896686
Issued with: Homokszem népszerű egyházi beszédben az endrődi harmadik oskola' alapjába: opac-EUL01-000896693
Issued with: Hódolat méltóságos Roskoványi Ágoston úr váczi püspök beigtatásának ünnepére: opac-EUL01-000896710
Issued with: In nomine Domini! ordo diurnus in exercitiis spiritualis observandus: opac-EUL01-000896695
Issued with: In nomine Domini! ordo diurnus in sacris exercitiis observandus: opac-EUL01-000896696
Issued with: Irodalmi mutatványok, mellyek a magyar nyelvészet s irodalom néhány hallgatótól a pesti kir. egyetemnél 1850-ik julius 18-kán ... az egyetemi nagy teremében ... előadattatni fognak, mire a nemzeti irodalom barátjait illő tisztelettel meghivja Machik József, ...: opac-EUL01-000896705
Issued with: Irodalmi mutatványok, mellyek a magyar nyelvészet s irodalom néhány hallgatótól a pesti kir. egyetemnél 1851-dik évi julius 11-kén ... a második emeleti nagy teremben előadatni fognak, mire a nemzeti irodalom barátjait illő tisztelettel meghivja Machik József, ...: opac-EUL01-000896719
Issued with: Isten hozott! főtisztelendő és tudós Szilasy János úrnak, nagyváradi ... székesegyházi kanonoknak, ... kanonoki székébe igtatása ünnepélyére irta Lázár Miklós: opac-EUL01-000896771
Issued with: Jegyzéke az 1852-diki május 2-án megnyitott virág és kerti termény-kiállitásra beküldött tárgyaknak a beküldők neveikkel: opac-EUL01-000896744
Issued with: Kritika és pártszellem: opac-EUL01-000896741
Issued with: Lelkismeret tüköre, az Isten és anyaszentegyház parancsolatainak világánál: opac-EUL01-000896701
Issued with: Magyar életképek 1843-ból rajzolva egy zalamegyei adózótul: opac-EUL01-000896688
Issued with: Májusi dal: opac-EUL01-000896750
Issued with: Nagy tiszteletü 's tudós Szilasy János urnak, ... a' Pesti K. Tudományos Egyetemhez kinevezett lelki pásztorkodási tudománytanítónak az új hivatalhoz bő áldomásokat az egekből: opac-EUL01-000896685
Issued with: Népdal Ferencz József ő császári királyi fölségének, IX. Pius pápa ő szentségének és a' bibornoki méltóságra emelt Nagy-kéri Scitovszky K. János herczeg primás és érsek, ... ő eminentiájának legmélyebb tiszteletére, midőn ez, a' bibornoki diszjelek átvétele: opac-EUL01-000897855
Issued with: Programm 1851. oct. 23.: opac-EUL01-000896725
Issued with: Reconnaissance a Sa Majesté Madame l'archiduchesse Marie Louise, duchesse de Parme ...: opac-EUL01-000896691
Issued with: Sermo per Georgium Girk ... episcopum Quinque-Ecclesiensem ... occasione canonicae suae in sedem episcopalem introductionis die 1. Junii 1853 ad clerum dioecesanum habitus: opac-EUL01-000898070
Issued with: Sok boldog uj esztendőt kiván méltóságos és főtisztelendő Szaniszló Ferencz nagyváradi ... megyés püspök úr ő nagyságának Lázár Miklós: opac-EUL01-000896760
Issued with: Statistische Bemerkungen aus dem Sanitäts-Berichte für die Stadt Pest vom Jahre 1852.: opac-EUL01-000896751
Issued with: Számolási feladványok elemi tanodák' használatára négy feladvány-táblával Szabóky Adolftól: opac-EUL01-000896732
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in caesareo regia antiquissima ac celeberrima Scientiarum Universitate Vindobonensi pro obtinendo doctoris in ss. theologia gradu academico publice defendendas suscepit Carolus Rimely, ... die 28. Octobris 1852.: opac-EUL01-000896752
Issued with: Történeti vázlatok Dalmátiának hazánkhozi viszonyairól székfoglaló értekezésül 1848. évben irta ifj. Palugyay Imre ...: opac-EUL01-000896729
Issued with: Vészdalnok a' nagyváradi árvízkárosultak' felsegéllésére, a' Nagyváradi Jogászkar' közremunkálásával szerk. Seress János, Vargics Imre: opac-EUL01-000896737
Issued with: Was steht höher als die Liebe?: opac-EUL01-000897864
Issued with: Zur Enthüllungsfeier des Monumentes zu Ehren der am 21. Mai 1849 gefallenen Helden Festgedicht von Josef Goutta, ...: opac-EUL01-000896738
Issued with: Értekezés a' zálogról: opac-EUL01-000896684
Issued with: Örömhangok mellyeket főtisztelendő Györffy László, ... nagypréposti székbe iktatása ünnepén zengtek a nagyváradi ... növendékpapok: opac-EUL01-000896764
Issued with: Üdvhangok: opac-EUL01-000896711
Issued with: Üdvözlet ő császári királyi apostoli felsége I. Ferencz József ausztriai császár és magyar királynak Nagyváradra folyó 1852. évi juniushó 18-dik napján lett szerencsés megérkezésére: opac-EUL01-000896735
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!
There is no stock service after 19:30 on weekdays and on weekends in the University Library And Archives. Previously submitted requests may be picked up from the book vending machine located in the lobby, provided that the machine was designated as the pick-up point when the request was submitted and that notification of the pick-up was received.

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_046 KRNY Non-circulating  Place a Hold