Verzeichniss der Mitglieder der Herzogl. Sachsen-Gotha und Meiningischen Societät der Forst- und Jagdkunde zu Dreyssigacker : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author:
Format: small print
Language:German
Published: [S.l.] : [s.n.], 1800
Subjects:
Related Items:Issued with: 1847-dik évi augustus 30-án szabados Érsekujvárott alakult takarék pénztár alapszabályai: opac-EUL01-000895439
Issued with: A magyar zsinagóga felvilágosodott valásosság, tiszta erkölcsiség és buzgó hazafiság: opac-EUL01-000895144
Issued with: A pápai főiskolában alakult képzőtársulatnak T. Tarczy Lajos úr' ... elnökletében folyó évi nyárutó 5-kén ... a "Grif" Fogadó teremében tartandó hetedik évi dalünnepére az irodalom baráti tisztelettel meghivatnak a' Társaság által: opac-EUL01-000895417
Issued with: A' Kisfaludy-Társaság' (M. Szépirodalmi Intézet) szabályai: opac-EUL01-000895326
Issued with: A' Kisfaludy-Társaság' szabályai és személyzete: opac-EUL01-000895286
Issued with: A' Pesti Műegyesület által 1847-ik évben a' városi tánczterem épületében kiállitott művek lajstroma = Kunstwerke der Ausstellung, welche der Pesther Kunstverein im Jahre 1847 im kön. städt. Redouten-Gebäude veranstaltet hat: opac-EUL01-000895437
Issued with: A' Székesfejérvárott fölfedezett királyi sirboltról képekkel: opac-EUL01-000895584
Issued with: A' magyarhoni ágost. hitv. evangelikusok' oskolai rendszere, ... az 1846-diki aug. 15-kén 's követk. napjain tartatott egyetemes egyh. közgyülésen módosítva: opac-EUL01-000895389
Issued with: A' német mezőgazdák és erdőszök Boroszlón (Porosz-Sziléziában) tartott kilenczedik gyülésének rövid vázolata a' Magyar Gazdasági Egyesület által megbizott képviselők nevében előadta Török János, ...: opac-EUL01-000895318
Issued with: Alle Hilfe kommt von Gott Predigt, bei der Feier der Wiedergenesung ... des Durchlauchtigsten Erzherzogs Joseph, Palatins ... des Königreichs Ungarn : am Sabathe Chaje Sara, am 14. November 1846, gehalten von Leopold Löw, ...: opac-EUL01-000895338
Issued with: Alphabeth: opac-EUL01-000895127
Issued with: Amplissimos literarum fautores, imprimisque Gymnasii Evang. Soproniensis patronos gratiosissimos, pro actu declamatorio feria Pentecostes secunda die 7 Junii MDCCCXIII. ... in Auditorio Gymnasii Evang. majori instituendo humillime invitat societas latina Soproniensis: opac-EUL01-000895161
Issued with: Bévezetés a' magyar országi historiába: opac-EUL01-000895572
Issued with: Cleri iunioris Neosoliensis, in solenni ingressu, ac inauguratione sui ... episcopi Iosephi Belánszki piae exultationis cantus: opac-EUL01-000895130
Issued with: Das Doppelfest Predigt, gehalten am Pfingstfest (27. Mai 1849.) im Tempel der israelit. Reformgenossenschaft zu Pest zur Feier der Unabhängigkeitserklärung Ungarns: opac-EUL01-000895648
Issued with: Das Vermächtniss, das der hochselige Reichs-Palatin im Leben und im Sterben hinterlassen Predigt zum Gedächtnisse ... des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Joseph, Palatins und Statthalters des Königreichs Ungarn : am 6. Februar 1847 in der Synagoge zu Pápa gehalten von Leopold Lö: opac-EUL01-000895341
Issued with: Die Theilnahme treuer Unterthanen am Geburtsfeste ihres Fürsten Rede am Geburtsfeste Seiner Majestät, des Kaisers und Könings Ferdinand I. (V.) am 19. April 1843 in der Synagoge zu Gross-Kanischa, gehalten von Leopold Löw, ...: opac-EUL01-000895289
Issued with: Eger-várának düledékei között fel emeltt Meg-Váltónk' koporsó-emlékének fel-szentelésén tartatott szent beszéd mellyben imádott Mesterünk' koporsójáról a' halálra tanúságot és az igaz életre reménységet hirdetett Mahovszky József ... Nagy pénteken Aprilis 9-k: opac-EUL01-000895269
Issued with: Egy szó Döbrenteiről: opac-EUL01-000895134
Issued with: Egyházi szent ének: opac-EUL01-000895476
Issued with: Előterv a Pesten folyó év jul. 20-kán s következő napokon tartandó egyetemes és közös magyar tanitói gyülésre: opac-EUL01-000895528
Issued with: Emlékbeszéd Kemény Dénes fölött a' képviselőház' mart. 26-ki határozatából tartá april 1-én 1849.: opac-EUL01-000895601
Issued with: Fejedelmi nagyság, nemzeti közbánatra elhunyt fenséges cs. kir. főherczeg József' magyarhon tisztelve szeretett nádorának gyászünnepén szab. kir. Rév-Komárom városi evang. ref. gyülekezet' szentegyházában 1847. évi február 7. napján ... felmutatva, Nagy Mihály ... : opac-EUL01-000895467
Issued with: Forma externa spiritualium exercitiorum per v. clerum ecclesiae Hugaricae asservandorum quam privatae opinionis instar exhibet Franciscus Szaniszló ...: opac-EUL01-000895657
Issued with: Fortsetzung der lehrreichen Auszüge aus der heiligen Schrift für Freunde wahrer Menschenbildung zunächst für Christliche Religions-lehrer: opac-EUL01-000895178
Issued with: Gyász-beszéd, mellyet dicsőült fenséges főherczeg József nádor 's Magyarország' királyi helytartója' gyászünnepélye' alkalmával 1847d. év' télutó' 28kán tartott Farkasdy Károl ...: opac-EUL01-000895470
Issued with: Halotti elmélkedés, mellyet néhai ... Takó Eszther asszonynak ... Kolmár János táblabiró ur özvegye temetése alkalmával MDCCCXLIV. eszt. mártzius 7-kén a pápai reformált gyülekezet templomában tartott Tóth Ferencz ...: opac-EUL01-000895307
Issued with: Honi Irodalmi Hirdető: opac-EUL01-000895472
Issued with: Ima beteg és megholt vitézeinkért ; Beteg vitéz imája: opac-EUL01-000895650
Issued with: Javaslata az uniói alválasztmánynak, a' magyarországi két protestáns felekezet' egyesitése módjáról és eszközeiről: opac-EUL01-000895370
Issued with: Javaslati irányeszmék a tanitói egyetemes gyülésre: opac-EUL01-000895551
Issued with: Jeremiás prófétának négy aranyszabálya a valódi hazafiságról zsinagógiai beszéd, melly felséges királyunk születésnapján 1847-k évben tartatott Löv Lipót ... által: opac-EUL01-000895563
Issued with: Jesus Christus im Leiden und in der Auferstehung unser Vorbild eine dogmatisch-moralische Betrachtung, vorgetragen am hohen Osterfeste Nachmittag in der Klosterkirche der ehrwürd. Ursulinerinnen zu Pressburg, von Joseph Feger, ...: opac-EUL01-000895331
Issued with: Jesájás korunk tanítója zsinagógiai beszéd, mellyet ... legkegyelmesebb királyunk' V. Ferdinand ő felségének születésnapján aprilis 19-kén 1845 tartott Löv Leopold, ...: opac-EUL01-000895296
Issued with: Kettős ünnep egyházi beszéd, mellyet a heti ünnepkor (1849. tavaszutó 27.) honunk függetlensége megünneplésére, a pesti izraelit. reformtársulat templomában tartott Einhorn Ignác, ...: opac-EUL01-000895649
Issued with: Králow radca wiswetluje ludu nowje zákoni, 1848.: opac-EUL01-000895443
Issued with: Kázeň pri pohrebe citnaghodnegšého pána Gána Janecz, Hlawného Kostela Nitránského kapitulňika, farára Dolno-Motešického, wislúženého vice-archidiacona Hradnanského, powedená dňa 3ho Listopadu roku 1831ho skrz Adama Betták, ...: opac-EUL01-000895283
Issued with: Litaney von dem allerheiligsten Namen Jesus: opac-EUL01-000895124
Issued with: Magyarország Gazdasági Egyesületének név- 's alapitványkönyve 1847-dik évi Boldogasszonyhava 30-kán: opac-EUL01-000895407
Issued with: Mezőgazdászati tánszékek: opac-EUL01-000895487
Issued with: Második Rákóczi Ferencz szózata 1707-dik évből az igen ritka eredeti nyomatvány után: opac-EUL01-000895635
Issued with: Nagy méltóságú groff Szitnyai, és Csábrághy Kóháry Ferencz úr, császári királyi kamaras, és ... T. N. Honth vármegye örökös feö ispánnya eö-excellentiajának, kiss aszony hava 12ken 1811ben I. Sághon tartatott ... beszédje: opac-EUL01-000895154
Issued with: Neue Volkshymne: opac-EUL01-000895600
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás mellyet orvostudorrá avattatási ünnepélyekor tart Praeger Ábrahám Jan. 4. 1849.: opac-EUL01-000895624
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás mellyet orvostudorrá avattatási ünnepélyekor tart Schwartz Sámuel Jan. 4. 1849.: opac-EUL01-000895627
Issued with: Ode reverendissimi domini Antonii Korbéli, abbatis B. Mariae V. de Illda, cathedralis eccl. M. Varadin. latini ritus canonici actualis, ... dignissimi, faustam dum onomasin recoleret, honoribus consecrata nomine Archi-Gymnasii ab Ignatio Várion ...: opac-EUL01-000895185
Issued with: Orazione a S. Feliciano: opac-EUL01-000895119
Issued with: Predigt, bei Gelegenheit der Danksagung wegen des wieder erhaltenen Friedens, vorgetragen in der Wallfahrtskapelle zu Maria-Einsiedel durch J. Jakob M. Koller, ... am 2. Sept. 1849.: opac-EUL01-000895594
Issued with: Rendszabások, vagy is statútumok, mellyek Tekíntetes Nemes Weszprém vármegyének, ... Weszprém mező-városában, ... 1814-dik esztendei december hólnap' 5-dik 's több napjain tartatott közgyülése alkalmatosságával ... megállapíttattak, ... és e' folyó 1826-dik esztende: opac-EUL01-000895245
Issued with: Rendszabások, vagy is statútumok, mellyek Tekíntetes Nemes Weszprém vármegyének, ... Weszprém mező-városában, ... 1816-dik esztendei május hólnap' 28-dik 's több napjain tartatott közgyülése alkalmatosságával ... megállapíttattak, ... és e' folyó 1826-dik esztendei: opac-EUL01-000895257
Issued with: Sermones occasione solennis ... domini Joannis e comitibus Keglevich de Buzin ... in inclyti comitatus Barsiensis, supremi comitis officium die 16-ta Maji anno 1825. in oppido Aranyos-Maróth celebratae installationis dicti: opac-EUL01-000895188
Issued with: Smutní Spewohlas k Chwále towarišstwa Géžissowého od Michala Denis ...: opac-EUL01-000895217
Issued with: Systematisches Verzeichniss der in der Provinz Krain vorkommenden Land- und Süsswasser-Conchylien, mit Angabe der Fund-Orte von Ferdinand Jos. Schmidt, ...: opac-EUL01-000895434
Issued with: Székely harczi dal: opac-EUL01-000895500
Issued with: Szónoklati remeklet Ponori Thewrewk József "Utazásnaplójából": opac-EUL01-000895524
Issued with: Szózat, mellyet a megcsalatott magyar köznéphez intéz egy barátja: opac-EUL01-000895655
Issued with: Ujonc-vidito- és katonadalok: opac-EUL01-000895497
Issued with: V-d. Ferdinandhoz Budán, május 21-d. 1848.: opac-EUL01-000895441
Issued with: Zum neuen Jahr 1849 von den Einkassirern des Ofner Leichenvereins aus "Liebe des Nächsten": opac-EUL01-000895606
Issued with: Örömérzés, mellyet főtisztelendő és tudós Tóth Ferencz úrnak ... a' Helvecziai Vallástételű Dunántúli Egyházi Fő-kormányszékre lett emeltetésén ... kinyilatkoztatott Pápán Sz. Iván hava' 19-dikén 1827. Kiss Ádám, ...: opac-EUL01-000895267
Issued with: Örömünnepi dal a' nagy méltóságú Galanthai gróf Eszterházy Nep. János' az austriai cs. k. a. felségnek kamarássa', ... tiszteletére, midőn ... Weszprém vármegye fő ispánnyának Pápán majus 9-dik és 10-dikén fényessen bévezettetnék: opac-EUL01-000895159
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_042 KRNY Non-circulating  Place a Hold