Elegie auf den frühzeitigen Tod der Frau Johanna Wilhelmine Rumi, gebornen Mitterer : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:German
Published: Leutschau : Gedruckt bey Joseph Karl Mayer, 1808
Subjects:
Related Items:Issued with: 1847-dik évi augustus 30-án szabados Érsekujvárott alakult takarék pénztár alapszabályai: opac-EUL01-000894092
Issued with: A' Magyar Királyi Egyetem' szentegyházában lelki gyakorlatok alatti énekek: opac-EUL01-000894058
Issued with: A' Magyar Nemzeti Museum: opac-EUL01-000894449
Issued with: A' Pesti Műegyesület részvényeseinek névsora: opac-EUL01-000894035
Issued with: Amplissimos literarum fautores, imprimisque Gymnasii Evang. Soproniensis patronos gratiosissimos, pro actu declamatorio feria Pentecostes secunda die 7 Junii MDCCCXIII. ... in Auditorio Gymnasii Evang. majori instituendo humillime invitat societas latina Soproniensis: opac-EUL01-000893951
Issued with: Asserta ex universa theologia quae superatis examinibus rigorosis annuente inclyta Facultate Theologica Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae pro consequendo doctoris ss. theologiae gradu academico publice defendenda suscepit Franciscus Király, ... die [üres hely] mensis [üres: opac-EUL01-000895045
Issued with: Az egyház' hivatása uj alkotmányunk irányában Szent István király ünnepén a' Budai Főtemplomban fejtegette Szabó Imre, ...: opac-EUL01-000895034
Issued with: Az igaz katholikus keresztény anyaszentegyháza küzdelmeiben Pünkösd ünnepén 1848. a' sz.-fejérvári főtemplomban hirdette Farkas Imre, ...: opac-EUL01-000894464
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000894040
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000894038
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000894037
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000894039
Issued with: Budán, az Országház teremében felséges császári, magyar- 's csehországi királyi örökös herczeg 's austriai főherczeg István magyar királyi helytartó ő fensége diszebéde alkalmával, a' Nemzeti Szinház zenekara által, Erkel F., ... vezérlete alatt eléadandó zenem: opac-EUL01-000894124
Issued with: Chlorosis dissertatio inauguralis, quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis et directoris, ... pro doctoris medicinae gradu in ... Universitate Hungarica rite ac legitime consequendo, publicae disquisitioni submittit Henricus Glück ... : theses adnexae defendentur in pal: opac-EUL01-000894641
Issued with: Dissertatio inauguralis de aneurysmate, quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis et directoris ... pro doctoris medicinae laurea rite et legitime obtinenda in ... Regia Scientiarum Universitate Hungarica publicae eruditorum submittit disquisitioni Joannes Gaál, ... these: opac-EUL01-000894195
Issued with: Dissertatio inauguralis medica de haemorrhoidibus, quam annuente inclyta Facultate Medica in ... Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro doctoris medicinae laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis jure et legitime obtinendis publicae eruditorum disquisitioni submittit: opac-EUL01-000894262
Issued with: Dissertatio inauguralis medica, sistens arthritidem, quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis, directoris, ... pro doctoris medicinae gradu, summisque in medicina honoribus, juribus ac privilegiis rite et legitime obtinendis, in ... Regia Scient. Universitate Pestiensi er: opac-EUL01-000894181
Issued with: Egy pár szó a' Magyar Tudós Társaság ügyében: opac-EUL01-000894454
Issued with: Egyházi szózat mellyet szabadalmas Érsekújvár városának népéhez, a' nemzet saját kormánnyal megajándékoztatása városi örömünnepén martius hó 30-án 1848 évben emelt Csernák József ...: opac-EUL01-000894393
Issued with: Elogio storico-funebre di Giuseppe Antonio Giovanni arciduca d' Austria, capo militare palatino luogotenente capitano generale d' Ungheria, ...: opac-EUL01-000894132
Issued with: Emlékszavak néhai idősb Schedius Lajos Ján. halotti tiszteletére a Pesti Prot. Evang. Tanoda által tartatott gyászünnepély alkalmával az 1847-ik évi december 20-kán: opac-EUL01-000895080
Issued with: Erkölcsi képcsarnok iskolai naptár: opac-EUL01-000894068
Issued with: Heilmethode gegen die Hundswuth (Hydrophobie) bei Menschen und Thieren, so wie auch gegen den Biss giftiger Schlangen, ...: opac-EUL01-000894016
Issued with: Honi Irodalmi Hirdető: opac-EUL01-000894386
Issued with: Hydrophobia dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis ac directoris, ... domini decani, ... pro doctoris laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite ac legitime consequendis in ... Universitate Hungariae conscripsit Joannes Nep: opac-EUL01-000895077
Issued with: Három: opac-EUL01-000894493
Issued with: Imádságok jubilaeum alkalmával elmondandók 1847-ben a' kijelent három szentegyházban: opac-EUL01-000894100
Issued with: Javaslat az álladalmi közegésségi és orvosi ügy rendezésérül hazánkban az orvosi kar választmánya tervezete szerint fogalmazta Kovács Sebestény Endre: opac-EUL01-000894582
Issued with: Javaslati irányeszmék a tanitói egyetemes gyülésre: opac-EUL01-000894405
Issued with: Jegyzőkönyve a' Tiszavölgyi társulat sz. k. Pest városában 1847-ik évi mártzius 21-én 's következő napjain tartott 3-ik nagygyülésének: opac-EUL01-000894233
Issued with: Kardal "Ki mint vet, úgy arat." czimü dramaból: opac-EUL01-000893977
Issued with: Kritische Beleuchtung der Juden-Emancipationsfrage von Ludwig John: opac-EUL01-000894527
Issued with: Kurze Uebersicht der öffentlichen Prüfungen in den Mädchenschulen der evangelischen Gemeinde zu Pressburg, zu welchen Väter, Mütter und alle Jugendfreunde am Schlusse des im Schuljahrs 1822/3 ergebenst eingeladen werden: opac-EUL01-000893952
Issued with: Meghivás [az éjjeli] biztossági ülésre [Marti 28-án] 184[8.] [estvélyi 6] órától [reggelig] [Elnök Szillasy János] úr: opac-EUL01-000895022
Issued with: Meghivás [az éjjeli] biztossági ülésre [Martius 23-án] 184[8.] [6] órától [este reggelig] [Szilassy János Elnök] úr: opac-EUL01-000895016
Issued with: Missions-Notizen aus dem heiligen Lande: opac-EUL01-000894210
Issued with: Méltóságos, és fő tisztelendő Sztankovits K. János urnak, a' győri egyházi megye' püspökének, ... tiszteletére midőn MDCCCXXXVIII. évben Mindszent hó' 28-kán fő pásztori székét ünnepélyesen elfoglalá: opac-EUL01-000893954
Issued with: Mérték-L-etlen mérték-T-elenségünk, tiz pengő garajczárért üstben még özön viz előtti időkben irta, s 15-ik martius előestején végezte Kaszál Pál, ...: opac-EUL01-000894445
Issued with: Ne bántsd a' papot!: opac-EUL01-000894180
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a Magyar Tanegyetemi orvoskar igazgató beleegyezésivel, decani elnöklet alatt, a tanárok jelenlétiben, orvos tudorrá avattatásakor tartott Bódy Jósef Pesten a T. Egyetem teremében 1848 nyárelő 3-ik napján: opac-EUL01-000894660
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a Magyar Tanegyetemi orvoskar igazgató beleegyezésivel, decani elnöklet alatt, a tanárok jelenlétiben, orvos tudorrá avattatásakor tartott Galgóczy Gábor Pesten a T. Egyetem teremében 1848 nyárelő 3-ik napján: opac-EUL01-000894647
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decani elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében, orvos-tudorrá avattatásakor tartott Gyuracskay János Pesten a T. egyetem teremében 1848. nyárelő 6-ik napján: opac-EUL01-000894685
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Hammerschmid Jósef Pesten a T. egyetem termében 1848. nyárelő [üres hely] napján: opac-EUL01-000894714
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Helle János Pesten a T. Egyetem termében 1848. nyárelő 10-dik napján: opac-EUL01-000894665
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Hoffer Mátyás Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárelő [üres hely]-dik napján: opac-EUL01-000894755
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Kornhoffer Lajos Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárhó [üres hely]dik napján: opac-EUL01-000894786
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Löwenfeld Dániel Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárhó [üres hely]dik napján: opac-EUL01-000894792
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Mandello Vilmos Pesten a T. egyetem termében 1848. nyárelő [üres hely]-dik napján: opac-EUL01-000894731
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Nettel Rafael Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárelő 5-dik napján: opac-EUL01-000894799
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárelő [üres hely]-dik napján: opac-EUL01-000894851
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Pete Zsigmond Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárhó 17-ik napján: opac-EUL01-000894763
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Pretsch Alajos Pesten a T. Egyetem termében 1848. nyárelő 17-ik napján: opac-EUL01-000894672
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Schavniczky Endre Pesten a T. egyetem termében 1848. nyárelő 30-án: opac-EUL01-000894700
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Terlik Alajos Pesten a' T. Egyetem termében: opac-EUL01-000894808
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében orvostudorrá avattatásakor tartott Tóth Jósef Pesten a T. Egyetem termében 1848. nyárelő: opac-EUL01-000894675
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet a' Magyar Tanegyetemi orvoskar-igazgató beleegyezésével, decáni elnöklet alatt, a' tanárok jelenlétében, orvostudorrá avattattásakor tartott Madarász Rezső Pesten a T. egyetem termében 1848. nyárelő 19-ik napján: opac-EUL01-000894696
Issued with: Nyilvános orvosi vitatkozás, mellyet orvostudorrá avattatása ünnepélye alkalmával tartand Dulka Károly Pesten a' T. Egyetem termében 1848. nyárhó 24-dik napján: opac-EUL01-000894867
Issued with: Oratio inauguralis, in Collegio Ref. Debrecinensi, die 27-a Augusti, anni 1847, dum officiales novi, senior et contrascriba, solito more, muneri suo initiarentur, habita per Josephum Péczely, ...: opac-EUL01-000894216
Issued with: Orvosi értekezés a szoptató anyák betegségeiről orvos tudorrá avattatása ünnepélyére írta Dubovszky Károly, ...: opac-EUL01-000894249
Issued with: Orvosi értekezés fövény- és köszvényről közrebocsátá Kempner Jósef, ...: opac-EUL01-000895054
Issued with: Pesti forradalom martius 15-19.: opac-EUL01-000894515
Issued with: Publica disputatio medica quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis ac directoris, ... pro doctoris laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite ac legitime consequendis in ... Universitate Hungarica ex thesibus adnexis subit Timotheus Kovacsevics Pesthini in: opac-EUL01-000894626
Issued with: Publica disputatio medica, quam consensu d. directoris Facultatis Medicae sub praesidio d. decani ... in Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro doctoris medicinae gradu legitime consequendo instituit Adolphus Lavetzky in Palatio Universitatis Pestinae die [üres hely] mensis Julii: opac-EUL01-000894617
Issued with: Publica disputatio medica, quam consensu d. directoris Facultatis Medicae sub praesidio d. decani ... in Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro doctoris medicinae gradu legitime consequendo instituit Hilarion Angelkovics, ... in Palatio Universitatis Pestanae die mensis Junii anno: opac-EUL01-000894622
Issued with: Publica disputatio medica, quam consensu d. directoris Facultatis Medicae sub praesidio d. decani ... in Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro doctoris medicinae gradu legitime consequendo subit. Carolus Atzinger in Palatio Universitatis Pestanae die 23 mensis Junii anno 1848.: opac-EUL01-000894623
Issued with: Supplementum reflexionum clerus Hungariae in sphaera ecclesiastico-politica-litteraria: opac-EUL01-000895085
Issued with: Szózat a' magyar clerushoz: opac-EUL01-000894509
Issued with: Szózat az egyházi reform ügyében: opac-EUL01-000894881
Issued with: Theses ex universa theologia quas superatis rigorosis examinibus annuente i. Facultate Theologica in Regia Scient. Universitate Hungarica pro consequendo doctoris ss. theologiae gradu academico publicae eruditorum disquisitioni submisit Joannes Chrys. Bertha, ... mense Aprili 1848.: opac-EUL01-000895038
Issued with: Theses ex universa theologia, quas adprobante illustrissimo domino episcopo directore studii theologici et praeside i. Facultatis Theologicae, annuente item eadem facultate Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae pro consequendo gradu doctoris ss. theologiae publice defendendas susc: opac-EUL01-000894190
Issued with: Tájékoztató eszmék a kórboncztan küszöbén orvostudori vitatkozás ünnepélyére irta Szabó Ferencz: opac-EUL01-000894599
Issued with: Törvényjavaslat a magyar királyi egyetemről: opac-EUL01-000894535
Issued with: Vallás és szabadság Sz. István nemzeti ünnepén Bécsben a' Kapuczinus Atyák' Templomában 1848 Kisasszony hava' 20kán fejtegette Hoványi Ferencz, ...: opac-EUL01-000895032
Issued with: Verein zur Erhaltung des allgemeinen unentgeltlichen Kinderspitales zum heiligen Joseph und der Dr. Biehler'schen Kindsfrauen-Bildungs-Anstalt in Wien, nach dem Personalstande mit 1. Juni 1846: opac-EUL01-000894036
Issued with: Verzeichniss derjenigen des Ofner Leichen-Vereins, welche im Jahre 1847 verstorben sind, und für welche aus der Vereins-Cassa der bestimmte Betrag ausgezahlt worden: opac-EUL01-000894179
Issued with: Értekezés a' műtétes helyesnövesztésről orvos tudorrá iktatási ünnepélyére irta Blaskovich Eduárd: opac-EUL01-000895050
Issued with: Őszinte szózat a' néphez, mellyet franczia eredeti után átdolgozva 's hazánk jelen viszonyaira alkalmazva közrebocsátott Udvardy Ignácz: opac-EUL01-000894520
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_041 KRNY Non-circulating  Place a Hold