Concio ad Festum Adami et Evae a P. Schluderpacher : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: Manuscript
Language:Hungarian
Latin
Published: 1700
Subjects:
Related Items:Issued with: A' Kisfaludy-Társaság (Magyar Szépirodalmi Intézet) által 1846-ben febr. 8-kán kihirdetett jutalomkérdések: opac-EUL01-000893070
Issued with: A' Magyar Királyi Tudományos Egyetem újonnani alakitásának évfordulati napját 1846-ik évi junius hó 25-kén ünnepelni fogja az Egyetemi Templomban reggeli 9 órakor énekes szent misével, melly után az Egyetem' ez idei rectora 10 órakor a' nagyobb teremben nyilvános szóno: opac-EUL01-000892938
Issued with: A' Nemzeti Képcsarnokot Alakitó Egyesület alapszabályai az egyesület által Pesten, 1845-ki martius 19-én, tartatott tanácskozási ülés helybenhagyása szerint: opac-EUL01-000892453
Issued with: A' jelen állás' követelése e'? Üdő 's körülmény-parancsolta szükség e'? : Az Egyházi Rend' birói kiváltságának tervbe hozott megsemmittése?: opac-EUL01-000892525
Issued with: A' nő, élet-, kórtani 's orvos-rendőri tekintetben: opac-EUL01-000892830
Issued with: A' székes-fejérvári Első Magyar Kölcsönös Életbiztosító Intézet alapszabályai: opac-EUL01-000893077
Issued with: Alle Hilfe kommt von Gott Predigt, bei der Feier der Wiedergenesung ... des Durchlauchtigsten Erzherzogs Joseph, Palatins ... des Königreichs Ungarn : am Sabathe Chaje Sara, am 14. November 1846, gehalten von Leopold Löw, ...: opac-EUL01-000892949
Issued with: Assertiones ex universa theologia, quas superatis rigorosis examinibus in ... R. Scientiarum Universitate Hungarica ad lauream doctoris ss. theologiae rite consequendam palam propugnandas suscepit Joannes Nep. Pollák ... mense Julio 1846.: opac-EUL01-000892652
Issued with: Az alkalmazott vegytan történeti vázlata: opac-EUL01-000892853
Issued with: Dissertatio inauguralis medica de morbo Brigthii in clinico observato quam consensu et auctoritate magnifici domini praesidis et directoris spectabilis domini decani, ... pro doctoris medicinae laurea rite ac legitime obtinenda in R. S. Universitate Pestana publicae eruditorum disquisit: opac-EUL01-000892697
Issued with: Drága-Vilma szónyomozási játék Erdély helyneveivel: opac-EUL01-000892429
Issued with: Défense de la méthode d'enseignement suivie dans les écoles catholiques: opac-EUL01-000892370
Issued with: Dürer Albert 1510-iki mestermüve Pozsonyban, mellyet eddig sem kül- sem belföldi irók nem emlitének: opac-EUL01-000892435
Issued with: Egyházi beszéd, melly azon alkalommal, midőn ... Verestóy Imre, a' B. Szűz Mária szolgáinak rendén lévő provinciae pater, jelenlegi definitor, félszázados papságának másod zsenge áldozatát 1844-iki november' 5-ikén, ünnepélyes hálaadásúl az Úrnak bemutatná, ...: opac-EUL01-000892499
Issued with: Emlékezettan mnemotechnica : Reventlow rendszere után magyar nyelvre alkalmazta Gyurits Antal: opac-EUL01-000893076
Issued with: Generalia de haemorrhagiis dissertatio inauguralis medica, quam ab inclyta Facultate Medica Pestiensi approbatam pro doctoris medicinae laurea obtinenda publicae eruditorum disquisitioni submittit Ljubomir Radivojevics, ... : theses adnexae defendentur in palatio universitatis minori, m: opac-EUL01-000892704
Issued with: Honi Literaturai-Hirdető: opac-EUL01-000892444
Issued with: Jelentés a' szabad királyi Pestbelvárosban magányegylet őrködése alatt létező kisdedóvó-intézetnek keletkezéséről és jelen állapotjáról: opac-EUL01-000892461
Issued with: Kardal "Örüljünk az életnek" czímű dramabol: opac-EUL01-000892900
Issued with: Keresztesi József 1799-iki magyar nyelvtudományi müvének felfödözése 's megismertetése I. Mátyás király óta jelenkorunkig készült és megtudhatott magyar nyelvtanok és némi nyelvészeti munkák előbocsátott följegyzése 's itt-ott szemléjével együtt: opac-EUL01-000892438
Issued with: Magyarkák 1845-ből: opac-EUL01-000892486
Issued with: Missions-Notizen aus dem heiligen Lande: opac-EUL01-000892863
Issued with: Második András Arany bullája melly 1222-dik esztendőben költ: opac-EUL01-000892326
Issued with: Népszerű értekezés gabonatermesztő jobbágyainkhoz ... tekintetes nemes Esztergom vármegye' ... közgyülési határozatánál fogva a' nép' fölvilágosítására: opac-EUL01-000892926
Issued with: Orvosi értekezés a' vizrol mellyet orvos tanárrá lettekor közre bocsátott Csernyei Jósef: opac-EUL01-000892803
Issued with: Rede seiner Excellenz des Herrn Georg Haulik von Várallya Agramer Bischofes, ... gehalten bei Gelegenheit der feierlichen Eröffnung des frommen Institutes der Barmherzigen-Schwestern zu Agram am 15. April 1846.: opac-EUL01-000893016
Issued with: Sz. kir. Debreczen városában létező kath. lelkészi szentegyház felkenettetése- s felszenteltetésének első százados örömünnepét szónokolta Czambert János evang. ... kanonok, ... Szent Háromság vasárnapján Debreczenben, nyárelő 7-én, 1846.: opac-EUL01-000892888
Issued with: Szent István első és apostoli magyar király mint népe szent hite- 's nemzetiségének megalapítója hirdette Bécsben, a' T. T. Kapuczinus Atyák' sz. egyházában augustus-hó 24-kén 1845-ben Sámuel Alajos, ...: opac-EUL01-000892473
Issued with: Theses ex universa theologia quas superatis rigorosis examinibus annuente inclyta Facultate Theologica in Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro consequendo doctoris ss. theologiae gradu academico publice defendendas suscepit Joannes Matuska, ... die 13. mensis Maji anno 1846.: opac-EUL01-000892636
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in ... Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro consequenda ss. theologiae doctoratus laurea palam propugnandas suscepit Emericus Sörös ... die 4-a Nov. 1846.: opac-EUL01-000892681
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in ... Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro obtinendo doctoris in ss. theologia gradu academico publice defendendas suscepit Franciscus Horváth, ... die 21-a Novembr. 1846.: opac-EUL01-000892687
Issued with: Theses ex universa theologia, quas superatis rigorosis examinibus, annuente inclyta Facultate Theologica in Regia Scientiar. Universitate Hungarica pro consequendo doctoris ss. theologiae gradu academico publice defendendas suscepit Lucas Liebhart, ... die 16. mensis Julii 1846.: opac-EUL01-000892677
Issued with: Theses ex universo jure naturali et ecclesiastico quas in R. Scient. Universitate Hungarica annutu i. Facultatis Juridicae pro obtinenda doctoris ss. canonum laurea publicae eruditorum disquisitioni submisit Joannes Chrys. Bertha, ... mense Januario 1847.: opac-EUL01-000893123
Issued with: Zum neuen Jahr 1844 von den Einkassirern des Ofner Leichenvereins aus "Liebe des Nächsten": opac-EUL01-000892430
Issued with: Zum neuen Jahr 1846 von den Einkassirern des Ofner Leichenvereins aus "Liebe des Nächsten": opac-EUL01-000892533
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_039 KRNY Non-circulating  Place a Hold