Egyházi beszéd, mellyet Kementzei Templomban 1824. esztendőben Sz. Mihály havának 8-kán azon alkalmatossággal, midőn fő tisztelendő Rozman János úr, az Alsó Honthi Dunamelléki Kerületnek allesperestye, ... ötven esztendős misés pap, második új miséjét tartaná, mondott Kőváry György, ... : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Hungarian
Published: Esztergamban : Nyomtattatott Beimel Jó'sef ... könyvnyomtatónál, 1824
Subjects:
Related Items:Issued with: A Carlo Marko pittore paesaggista ungherese per un suo dipinto rappresentante il battesimo di Gesu' Cristo epistola di Placido Campetti: opac-EUL01-000884951
Issued with: A vegyes házasságok megáldásárúl theologiai szavazat Mack Márton Józseftűl: opac-EUL01-000884580
Issued with: A' Szombathelyi Kisdedovó Intézet 1840ben: opac-EUL01-000884356
Issued with: A' budai pasák: opac-EUL01-000884782
Issued with: A' selyemtenyésztés módjának előadása a' magyar földmivelők számárá ajándekúl Hoffmannsthali Hoffmann Emanuel altal: opac-EUL01-000884053
Issued with: A' vegyes házasságok tárgyában mondott két közgyülési beszédje Almássy István unyi administratornak ...: opac-EUL01-000885003
Issued with: A' vegyes házasságok' egygázi [!] ünnepesitése körül fenforgó kérdések megfejtve a' Pesti Kalászok szedegetője által: opac-EUL01-000885004
Issued with: A' vegyes házasságok, polgári, egyházi és erkölcsi szempontból tekintve: opac-EUL01-000884777
Issued with: Adserta ex universa theologia quae annuente ... domino praeside ac directore item inclyta Facultate Theologica in Regia Scientiarum Universitate Hung. pro consequenda ss. theologiae doctoris gradu palam propugnanda suscepit Gabriel Kapy de Kapivára, ... mense Septembri 1841.: opac-EUL01-000884656
Issued with: Adserta ex universa theologia quae superatis rigorosis examinibus consentiente ... domino episcopo praeside, et directore, annuente inclyta Facultate Theologica in Regia Scientiarum Universitate Hungarica pro gradu doctoris ss. theologiae rite consequendo palam propugnanda suscepit Jose: opac-EUL01-000884632
Issued with: Andachtsübung zum Gedächtnissfest der feierlichen Heiligsprechung der Seligen Bekenner Christi Johann Joseph vom Kreuze und Pacificus von St. Severin, Priester aus dem E. Franziskaner-Orden bestimmt, und eigens für die Klosterkirche der ... Franziskaner Kapistraner-Provinz zu Ofen ..: opac-EUL01-000884430
Issued with: Antrittspredigt, gehalten bei der feierlichen Übernahme seines Amtes am 6. Juni 1841 im Bethause der evangelischen Gemeinde zu Oedenburg: opac-EUL01-000884749
Issued with: Assertiones e scientiis juridicis ac politicis quas in Regia Scientiarum Universitate Pestiensi annuente i. Facultate Juridica pro consequendo juris u. doctoratus gradu publice propugnandas suscepit Arpadus Horvat, ... mense Decembri 1840: opac-EUL01-000884410
Issued with: Beszédek, mellyek, midőn méltóságos, ... Pethőfalvi Uzovics János, királyi helytartósági tanátsos, és nemes Esztergam vármegyei fő-ispányi helytartó úr ugyan e' vármegyében 1836-dik Juliusz 21-kén tiszti székét elfoglalná, mondattak: opac-EUL01-000884048
Issued with: Boldog újévet 1842-re!: opac-EUL01-000884575
Issued with: Dass auch die Auflösung unserer frommen und glücklichen Verbindungen gut sei Abschiedspredigt, gehalten vor der evangelischen Gemeinde A. C. in Bösing den 9. Mai 1841: opac-EUL01-000884667
Issued with: Diem anniversarium instaurationis suae Regia Scientiarum Universitas Hungaria XXV. Iunii MDCCCXLI. recolet solenni sacro hora IX. in ecclesia Academica, tum publica dictione hora X. in palatio maiore oratore eiusdem Regiae Universitatis H. T. rectore: opac-EUL01-000884941
Issued with: Egyházi beszéd, mellyet új mise alkalmával Lovas-berényben Mária' névinnepén Sz. Mihály hava' 12-kén 1841-dik esztendőben tartott Gózony György, ...: opac-EUL01-000884639
Issued with: Ein Gespräch zu seiner Zeit, über die gemischten Ehen: opac-EUL01-000884957
Issued with: Ellenészrevételek egy a' Veszprém-megyei télutó 1. napján 1841 tartatott közgyűlés alkalmakori beszédre: opac-EUL01-000884958
Issued with: Ez éneket a' nagy-szombathi magyar polgári vitéz osztály énekelte a' plébánia templomban, nyilvános béiktatása alkalmával, Kis-asszony-havának 20-dik napján 1834.: opac-EUL01-000884043
Issued with: Felelet a' pesti hirlapokban közlött Ns Z. megyének vegyes-házasságokat tárgyazó feliratára: opac-EUL01-000884967
Issued with: Felszólitás egy magyar-zsidó tanitókat képző intézet ügyében: opac-EUL01-000884980
Issued with: Glossák nemes Zalamegyének a' vegyes házasságok ügyébeni felirására europai hirű Rotteck Károl, nézetei szellemében: opac-EUL01-000884775
Issued with: Honoribus celsissimi ac reverendissimi domini domini principis Alexandri a Rudna et Divék-Újfalu, metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis archiepiscopi, ... haec vota devotissime nuncupantur dum natalem celebrat diem 4. Octobris MDCCCXXIV.: opac-EUL01-000884037
Issued with: Hála ének a' bérmálás után: opac-EUL01-000884057
Issued with: Jég és fágy között veszi ...: opac-EUL01-000884404
Issued with: Keresztelés- és keresztény házasok' megáldáskori rövid beszédek: opac-EUL01-000884769
Issued with: Lehet e' a' vegyes házasságoktul a' beszentelést törvényesen megtagadni, vagy reversálist elfogadni?: opac-EUL01-000884419
Issued with: Levelek rokonomhoz a' vegyesházassági ügyben: opac-EUL01-000884614
Issued with: Lieb-brennendes Opfer, das ist: Zwey andächtige Gesänge, von dem heiligen und glorreichen Martyrer und Blut-Zeugen Johann von Nepomuck, als sonderbaren Beschützer der Ehre und guten Namens, auch allgemeinen Hilfs-Patron: opac-EUL01-000884338
Issued with: Méltóságos, és fő tisztelendő Sztankovits K. János urnak, a' győri egyházi megye' püspökének, ... tiszteletére midőn MDCCCXXXVIII. évben Mindszent hó' 28-kán fő pásztori székét ünnepélyesen elfoglalá: opac-EUL01-000884039
Issued with: Népszerü erkölcstudomány: opac-EUL01-000884374
Issued with: Oldallapok Ns. Zala vármegye fölirásához Szabó Alamizs. Jánostól, ... a' magyar igazság szeretetnek szentelvék: opac-EUL01-000884920
Issued with: Oratio in anniversaria solennitate instauratae Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae die VII Calendas Julii MDCCCXL Pesthini in Palatio Majore ejusdem Regiae Universitatis: opac-EUL01-000884445
Issued with: Predigt zur Primits-Feier, des wohlerwürdigen Herrn Joseph Haydin, Weltpriesters der Graner Erzdiöcese gehalten zu Neudorf, (Dévén Ujfalu) am 5. September 1841, und als Denkmahl inniger Freundschaft gewidmet von Carl Maár, ...: opac-EUL01-000884609
Issued with: Predigt, gehalten am zweiten Tage in der Bittwoche von Franz Xav. Prux, ...: opac-EUL01-000884742
Issued with: Rechnungs-Ausweis über die Armen-Versorgungs-Anstalten der königl. Freistadt Pesth in den Jahren 1839 und 1840.: opac-EUL01-000884348
Issued with: Ritus sacer in devotione et processione S. Stephani I. regis Hungariae observandus: opac-EUL01-000884340
Issued with: Rövid értekezés nemes Pest vármegyének 1841. [!1840] évi augustus és november hónapokban tartatott közgyülései alkalmával a' vegyes házasságok érdekében költ határozatai fölött: opac-EUL01-000884383
Issued with: Szent István, első 's apostoli király mint népének első nevelője így hirdette Bécsben nemzeti ünnepén a' TT. Kapucinus Atyák' Templomában 1840 esztendőben, Kisasszony hava' 23dik napján Vezerle Ignácz, ...: opac-EUL01-000884565
Issued with: Tekintetes Esztergam vármegyének 1841-dik esztendei boldog asszony hó 14-dik napján tartatott köz gyűléséből a' vegyes házasságok' tárgyában az ország' minden tekintetes megyéihez irtt levele: opac-EUL01-000884971
Issued with: Testimonia, ex quibus videre est, doctrinam et praxim, quam Ordinariatus Hungariae, et adnexarum partium circa mixta matrimonia sequuntur, toti Ecclesiae Catholicae communem esse: opac-EUL01-000884567
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in Reg. Scient. Universit. Pestiensi pro obtinenda ss. theologiae doctoris laurea propugnandas suscepit Alexander Epperjessy de Bánócz, ... mense [üres hely] anno [üres hely]: opac-EUL01-000884401
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in Regia Scientiarum Universitate Hungarica superatis examinibus rigorosis approbante ... magnifico domino, episcopo directore et praeside, annuente item inclyta Facultate Theologica pro consequendo doctoris ss. theologiae gradu academico palam propugn: opac-EUL01-000884440
Issued with: Theses ex universa theologia, quas in caesareo-regia antiquissima ac celeberrima Scientiarum Universitate Vindobonensi pro obtinendo doctoris in ss. theologia gradu academico publice defendendas suscepit Joannes Hopf, ... die 24. mensis Junii MDCCCXLI.: opac-EUL01-000884932
Issued with: Tiszteletes, tudós Tüdös Josef h. v. lelkésznek Rév-Komaromban urnapi elmélkedésire észrevételek: opac-EUL01-000884415
Issued with: Értekezés a' hittanitó, iskolaigazgató, és kerület-fölügyelői hivatalról felelet gyanánt a' megye-hivatalból kiadott kérdésekre: opac-EUL01-000884903
Issued with: Észrevételek Ns. Zólyom megye 1841-diki augustus 25-kén hozott határozatára Szabó Alamizsnás Jánostól ...: opac-EUL01-000884594
Issued with: Észrevételek a' vegyes házasságokról: opac-EUL01-000884959
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_033 KRNY Non-circulating  Place a Hold