Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III Idus Maii MDCCXLIX. : huic accedit alloquutio ad Transilvaniae proceres, et de vita, scriptisque auctoris commentariolus : curante Michaele Tertina ... [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Alternate Titles:Antonii Bajtay C. R. Scholarum Piarum oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines III Idus Maii MDCCXLIX.
Main Author:
Format: small print
Language:Latin
Published: Pestini : Litteris Trattnerianis, 1787
Subjects:
Related Items:Issued with: 1834-ki jelentés a' Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálkodásairól: opac-EUL01-000879757
Issued with: A szecskáról kivált széna szűkében!: opac-EUL01-000879801
Issued with: A' Tudományos Gyűjteményről, ennek érdemeiről, különössen pedig az 1833kéről: opac-EUL01-000879672
Issued with: A' Téti Szent-kúti kápolnának keletkezése: opac-EUL01-000880110
Issued with: A' jó lelkipásztor: opac-EUL01-000879973
Issued with: A' követ' két joga Szibenliszt Mihál után : fő méltóságú herczeg Eszterházy Pál ... tiszteletére ősi fő-ispányi kormánnya' átvétele ünnepén áldozá Balogh János, ..: opac-EUL01-000879754
Issued with: A' tokaji bornak termesztéséről szűréséről és forrásáról: opac-EUL01-000880105
Issued with: Anmüthige Buss-Gedanken, eines büssenden Sünders: opac-EUL01-000880080
Issued with: Az Isten' akarattyán való meg-nyugvásrúl a' kereszt-járó hétnek második napján így szóllott ... Salamon Jósef Basil: opac-EUL01-000879467
Issued with: Az örömre buzdító kegyes múzsa, ... midőn főtisztelendő tudós Kis János úr, a' Sopr. Ev. Gyülekezet' hív lelki tanítója ... a' tiszteltt kerületnek superintendensi székébe, ... Győr' városában 1812. eszt. jun. 23 napján tartatott egyházi közgyűlés' alkalmatoss: opac-EUL01-000879495
Issued with: Az őszi vetésről 1834dik esztendőben a' földmüvelőknek ajánlja egy gazdatiszt: opac-EUL01-000879795
Issued with: Azon sokféle szőlő-fajoknak lajstroma, a' mellyeket egy érdemes hazánkfia ... meghozatott, és a' Grintzingi szőleiben, ... a' Cecius hegynek (Kahlenberg) meleg oldalán, ... elültetett a' Bétsi Magyar Újság mellé toldalékúl: opac-EUL01-000879620
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000879864
Issued with: Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiserthume Oesterreich: opac-EUL01-000879954
Issued with: Biblia sacra carminibus mnemonicis comprehensa ad usum studiosae juventutis Parisiis edita: opac-EUL01-000879586
Issued with: Brautkranz dem Fräulein Karoline Küttel geweiht am Tage ihrer Trauung mit Herrn Samuel Braun Gerichts-Advocaten in Güns: opac-EUL01-000879730
Issued with: Coup-d'oeil d'un vieux observateur sur l'origine de la Révolution Françoise, ou la destruction des Jésuites regardée comme une des principales causes de cette Révolution: opac-EUL01-000879464
Issued with: Cribrum logicum seu criticismus: opac-EUL01-000879749
Issued with: Das Reich Gottes auf Erde in Aphorismen: opac-EUL01-000879556
Issued with: Declaratio statuum catholicorum, qui ad conventum catholicum die 30. Novembris anno 1790. apud archi-episcopum Coloczensem celebratum non influxerunt: opac-EUL01-000879456
Issued with: Denisz Mihály alagyája, a' jesuiták' dicséretére 1800-dik esztendőben: opac-EUL01-000879964
Issued with: Der Brand von Wiener Neustadt, am 8. September 1834.: opac-EUL01-000879737
Issued with: Dissertatio inauguralis medica de prosoposcopia medica, quam consensu et auctoritate ... praesidis et directoris, ... pro doctoris medicinae laurea summisque in medicina honoribus rite obtinenda in ... Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit B. Lieberles, ...: opac-EUL01-000879856
Issued with: Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de hydrope sacci lacrymalis, quam consensu et auctoritate ... praesidis et directoris, ... pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in ... Regia Scientiarum Universitate Hungarica publicae disquisitioni submittit Franciscus Hayd ... in these: opac-EUL01-000880058
Issued with: Dámon áldozatja Chlórisz innepére idylla: opac-EUL01-000879530
Issued with: Egyházi beszéd melly szabad Szeged k. városa' felkelő polgárságának serkentésére a' palánki főbb szent'egyházban pünkösd havának 28-kán 1809-ben tartatott német nyelven Kardoss János ... által: opac-EUL01-000879473
Issued with: Egyházi beszéd, mellyet N. Tisztelendő P. Csizmazia Thádé ... ötvenedik évű áldozattyának alkalmával mondott a' Dömölki Apátsági Templomban ... Kudela Mátyás ... 1835dik esztend. 14dik Septemberben: opac-EUL01-000880000
Issued with: Egyházi énekek a' tanuló ifjuság' számára: opac-EUL01-000880008
Issued with: Egyházi énekek, mellyek fárabeli isteni szolgálat' alkalmával a' nép által énekeltetnek: opac-EUL01-000880016
Issued with: Elegia ad spect. ac clarissimum virum Alexandrum Koppy, ... medicinae doctorem, ... dum uxor ejusdem ... Anna Sándor, filiusque Alexander, philos. candidatus eodem funere efferrentur: opac-EUL01-000879848
Issued with: Főtisztelendő Feichtinger Domokos urnak, Aszódi Szent Kereszt prépostjának ... Pest belvárosa plébanusának buzgó tisztelőji, 1836.: opac-EUL01-000880068
Issued with: Geistliche Rede, welche an die zur Wallfahrt nach Maria Zell im Dom zu St. Stephan versammelten frommen Wiener-Pilger, am 28. Juny 1834 gerichtet wurde von P. Ignaz Lamatsch, ...: opac-EUL01-000879789
Issued with: Görög Demeter ts. k. udvari főnevelő, ... és a' magyar tudós társaság tiszteletbeli tagjának életleírása, és a' magyar literatura előmozdítása által, valamint a' nevelés pályáján szerzett érdemei: opac-EUL01-000879863
Issued with: Hála adó versezet, mellyet nagy méltóságu Vilt Jósef' györi püspök urnak egy, a' többi urodalmi templomai közül, mellyekkel jeles beö kezüségét éreztette köszönettel nyujt: opac-EUL01-000880086
Issued with: I. Berengár császár pénzei 915-923 eszt.: opac-EUL01-000879822
Issued with: Igaz mester a'ki tanítvánait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkűl egserre írni is olvasni is megtanítja: opac-EUL01-000879469
Issued with: Memoria Stephani Katona doctrina et scriptis clarissimi: opac-EUL01-000879959
Issued with: Nastavlanie ko proizvedeniû svile za horvatskog" zemledělca pisati ot" Emanuela Hofmanna: opac-EUL01-000879715
Issued with: Preces matutinae et vespertinae pro usu alumnorum seminarii Sabariensis: opac-EUL01-000879978
Issued with: Predigt zur Gedächtnissfeier des am 11. Oktober d. J. verewigten ... Jakob Frint, Bischofes zu St. Pölten, ... in der Stifts- und Pfarrkirche der Lateran-Chorherren zu Herzogenburg am vierten Oktober-Sonntage gehalten von ... Florian Sales Appel, ...: opac-EUL01-000879762
Issued with: Psychologia empirica: opac-EUL01-000879750
Issued with: Pótlékutasítás a' Magyar Academia' azon tagjaira nézve, kik a' nagy magyar szótár' számára előkészületűl az idegen nyelvekbeli szavaknak magyarokkal összehasonlítására bizattak meg: opac-EUL01-000879780
Issued with: Ritus sacer in devotione et processione S. Stephani I. regis Hungariae observandus: opac-EUL01-000880073
Issued with: Szabad királyi Sopron városa' belső tanáccsának, választott községének és többi tisztjeinek sora, az 1835-diki Szent-András [!Mihály] hava hava 30-dik és Mindszent hava 1-ső napján tartatott tiszt-ujjitó szék után: opac-EUL01-000880044
Issued with: Szent István első apostoli magyar király' bölcs országlását a' Nemzet' ünnepén hirdette a' T. T. Kaputzinus Szerzet' Templomában 1835-dik év Kisasszony havának 23-kán Müller Károly ...: opac-EUL01-000879988
Issued with: Szent István első magyar király' érdemei nemzeti ünnepén Bécsben a' TT. Kapuczinus Szerzet' Templomában 1834. esztendőben, Kisaszszony havának 24-dik napján egyházi beszéddel fejtegette Farkas Imre, ...: opac-EUL01-000879783
Issued with: Szent István első és apostoli magyar király tisztelete és követése hirdette nemzeti ünnepén Budán a' várbeli plebániának templomában 1835dik esztend. Kis-asszony havának 20dik napján Szaniszló Ferentz, ...: opac-EUL01-000880006
Issued with: Terve a' nagy magyar szótár' belső elrendelésének: opac-EUL01-000879769
Issued with: Themis seu Particula Juris scientiae: opac-EUL01-000879752
Issued with: Tudósítás az Asszonyi Egyesűlet által sz. k. Pest városában alapított jóltévő intézetekről azoknak belső elrendeltetéséről és fenn-állásáról 1817diki mártius' elejétől, 1833diki september' végéig: opac-EUL01-000879766
Issued with: Unterricht vom echten Safranbaue: opac-EUL01-000879615
Issued with: Zur hochfestlichen Ankunft ... des ... Fürsten Alexander v. Rudna und Divék-Ujfalú, der Graner Metropolitan-Kirche Erzbischof, ... ehrfurchtsvoll dargebracht von den Bekennern der Mosaischen Religion zu Gran, und verfasst von Marcus Bresnitz, ...: opac-EUL01-000879604
Issued with: [Bérmacédula]: opac-EUL01-000880122
Issued with: Értekezés Nemo sapientiam paupertate damnavit Seneca: opac-EUL01-000879755
Issued with: Úrnapi beszéd, mellyet Farkas Lajos, kegyes oskola-béli szerzetes pap, ... mondott Nagy Károlyban: opac-EUL01-000879458
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_028 KRNY Non-circulating  Place a Hold