Memoria admodum reverendi ... domini Augustini Pupikoffer ... philosophiae doctoris, in Regia Universitate Budensi Humaniorem Litteraturam repetentium professoris publici, ... habita a Georgio Aloys. Szerdahely ... dum iusta funebria solenni ritu persolverentur die V. Maii anno MDCCLXXXIII. : [collig. 1.]

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Format: small print
Language:Latin
Published: Budae : Typis Regiae Universitatis, 1783
Subjects:
Related Items:Issued with: A' fiak' neveléséről ezt hasznosnak lenni meg-mutatta Dianovszki János, ... : [midőn Calazanczius Szent Jósef napján ... Szegeden prédikálott a' királyi városnak fő templomában 1793.]: opac-EUL01-000876464
Issued with: A' nemzet ünnepe az erdélyi magyar játékszín kinyitásakor: opac-EUL01-000876797
Issued with: Ad excellentissimum illustrissimum ac reverendissimum ... dominum Stephanum e liberis baronibus Fischer de Nagy Szalatnya ... dum archi-episcopatum Agriensem et comitatum Heves ac Ext. Szolnok art. unit. perpetui supremi comitis munus adiret die 16. mensis Februarii anno 1808. nomine pr: opac-EUL01-000876614
Issued with: Brevis dictio occasione inaugurationis supremi Lycei Regii Directoris ... comitis Josephi Haller de Hallerstein, ... comitatus Kolos supr. comitis, habita per ... Antonium I. Nep. Dobokai, ...: opac-EUL01-000876597
Issued with: Carmen seculare quo fundati MDCCXV. per inclit. familiam C. Koháry de Csábragh, et Szittnya Collegii Ketskemethiensis Scholarum Piarum memoria recolitur XII. Kal. Iun. M.DCCCXV.: opac-EUL01-000876744
Issued with: Carmen, quo dies inductionis Scholarum Piarum in I. Comitatum Zempliniensem, post elapsum seculum recolitur, Deoque grates cum votis persolvuntur, Sátor-Allya-Ujhelyini die 27a Julii anno MDCCCXXVII.: opac-EUL01-000876854
Issued with: Dissertatio inauguralis medica sistens observata in clinico medico pro medicis, Reg. Scient. Universitat. Hungar. semestri altero anni 1826 collecta quam nutu et auctoritate ... praesidis, ac directoris, ... pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in ... Reg. Scient. Universitate P: opac-EUL01-000876875
Issued with: Eg'gy erdélyi mu'sának érzékeny szava a' fel-kelő magyar nemességhez ...: opac-EUL01-000876631
Issued with: Epistola de recta, pravaque institutione iuventutis ad Innocentium Simonchitz e Scholis Piis professorem seniorem hum. Scholarum in Gymnasio Szigethiensi regio ... mense Maio an. 1788. in Hungaria: opac-EUL01-000876445
Issued with: Eucharisticon ad inclytos Status, et Ordines in comitiis Posonii congregatos quod institutum Scholarum Piarum regi apostolico commendandum censuerunt MDCCCII.: opac-EUL01-000876500
Issued with: Excellentissimo ac illustrissimo domino Andrea Semsey de eadem comitat. Abaujvár. supr. comiti dum a personalis praesentiae regiae locumtenentis munere ad alios illustres honores Viennam designatus, non multo post Budam revertebatur Aerarii Regii praeses futurus mense Martio anni 1809.: opac-EUL01-000876642
Issued with: Fő tisztelendő Dertsik János urnak, az Esztergami Érsek-megye' kanonokjának, a' Pesti Fő-papi Nevelő-ház' igazgatójának, ... Pünkösd-hava 16-dik napjára eső neve ünnepére fiúi tisztelettel, 's örömmel nyújtja a' pesti nevendék papság: opac-EUL01-000876847
Issued with: Gyászos tisztelet, mellyet ... Nagy Károlyi Károlyi József gróf úrnak, nemes Szathmár vármegye fő ispányának, ... eltemettetésekor Pünkösd havának XXIII. napján M. DCCC. III. ... háláado érzéssel meg tett a' Kegyes Oskoláknak rendjeken lévő nagy károlyi szerzetes: opac-EUL01-000876553
Issued with: Gyászos versek, mellyekkel nagy méltóságú gróf Battyáni Ignátz erdélyi püspöknek ... 1798. esztendőben nov. 17. napján, történt halálát, midön érette halotti ájtatosság tartatnék, a' kolosvári kegyes iskolabéli papság, és az ott tanúló nemes nevendék ifjusá: opac-EUL01-000876466
Issued with: Iambus reverendissimo ac magnifico domino Michaeli Ant. Paintner renunciato per Districtum Litterarium Iaurinensem studiorum directori scriptus a Ios. Basil. Salamon ...: opac-EUL01-000876605
Issued with: Lelki örvendezés, mellynek okairúl, és környűlállásirúl, tisztelendő Csiba Sándor' a' Kegyes Iskolák' szerzetes rendjén lévő áldozó papnak, és tanítónak, jeles első sz. mise' áldozatjakor ugyan a' kalocsai Kegyes Iskolák' templomában szóllott 1813. eszt. Húsvé: opac-EUL01-000876738
Issued with: Méltóságos Hallerköi gróf Haller Károlina ur-aszszony, ... néhai méltóságos Maros-Némethi grof Gyulai Ferentz urnak ... özvegye egy halotti beszédben mondotta Kolo'svárt Mártius 6-dik napján 1809 esztendőben Szabó János: opac-EUL01-000876652
Issued with: Nagyon tisztelendő Tamásy Calazántz Jósefnek, ... a' sátor-allya újhelyi Kegyes Oskolák rendje háza' és gymnasiuma' érdemes igazgatójának neve napjára 1824. esztend.: opac-EUL01-000876802
Issued with: Néhai nagy méltoságu N. Károlyi grof Károlyi Jo'sef cs. kir. kamarás ur ö nagyságának, ... Szathmár vármegye fö-ispánnyának Pünkösd havának 13-dik napján N. Károlyban tartatott utolsó tiszteletére készültt emlékezet: opac-EUL01-000876524
Issued with: Ode ad excellentissimum ac illustrissimum dominum comitem Josephum Eszterházy de Galantha, S. C. et R. A. Maiestatis camerarium, ... inclyt. com. Zemplin. supremum comitem, dum potestate commissarii regii, dignitati supremi, ac perpetui comitis Beregiensis solemniter praeficeret V. Kal: opac-EUL01-000876513
Issued with: Ode admodum reverendo, ... domino Danieli Horváth, sacri, et exempti Ordinis Cisterciensis presbytero, nec non Gymnasii Quinque-Ecclesiensis directori locali, anno 1816. XII Kalendas Augusti ab eiusdem Gymnasii Juventute ... oblata: opac-EUL01-000876772
Issued with: Ode de excellentissimo ac illustrissimo comite Francisco Széchényi de Sárvári Felső-Vidék ... scripta ab Joanne Chrysostomo Hannulik ... et oblata solo grati animi nomine ob insignia in literas ac literatos beneficentissimi moecenatis merita mense Decembri anno MDCCCI.: opac-EUL01-000876467
Issued with: Ode excellentissimo, illustrissimo, ... domino Josepho Kluch Almae Dioeceseos Nittriensis episcopo ... dum anno MDCCCXXVI festum circumcisionis celebraret ...: opac-EUL01-000876824
Issued with: Ode honoribus reverendissimi domini Martini Slachta, dum Cathedralis Ecclesiae Szathmáriensis, actualis canonicus lectus fuisset, devoto animi sensu, a P. Eusebio Mátyás ... anno 1825 sacrata: opac-EUL01-000876815
Issued with: Ode in obitum illustrissimi quondam comitis Augustini Keglevits de Buzin Sac. Caes. Reg. Ap. Majestatis camerarii ... cum eidem ad latus coniugis suae sepulto iusta persolverentur Pesthini mense Novembri M.DCCCXIII.: opac-EUL01-000876685
Issued with: Oratio a Stephano Pállya e S. P. Regii Soproniensis Gymnasii directore habita ad ejusdem gymnasii alumnos post Leopoldi II. Romanoru imperatoris semper augusti solennem inaugurationem in regem Hungariae apostolicum: opac-EUL01-000876454
Issued with: Oratio in honorem quinquagenarii sacerdotis ... Urbani Khoretz, e Scholis Piis, dicta a Petro Hulják, ... Ketskemetini die 29 Junii anno 1803.: opac-EUL01-000876566
Issued with: Serenissimo archi-duci Austriae et Regni Hung. palatino Iosepho perlustratis pluribus Trans-Tibiscum provinciis nominatim Szathmariensi Budam reduci Ioannes Chrysost. Hannulik ... mense August an. 1805.: opac-EUL01-000876610
Issued with: Synthema pleni gaudii, ex filialis obsequii, quod meritis, & honoribus ... domini, Stephani l. b. Fischer de Nagy-Szalatnya, ... dum neo-erectae Dioeceseos Szathmariensis episcopus renunciatus, solenni Universorum II. Statuum, et Ordinum iubilo exciperetur, venerabilis districtus Szathm: opac-EUL01-000876573
Issued with: Szent Márton Kátai Batta Pál Antalnak felelete az Igazság Barátjának feddő próbájára: opac-EUL01-000876843
Issued with: Szomorú versek, mellyeket nagy méltóságú Hallerkői gróff Haller Károlina aszszonynak néhai nagy méltóságú Maros-Némethi gróff Gyulai Ferentz' ... özvegyének ... utólsó tiszteletére, ... midön érette 1809-ben Februarius' 10-dik napján a' ... Piáristák' Kolo'svár: opac-EUL01-000876647
Issued with: Thema inaugurale sistens divisionem febrium ex symptomatibus praevalentibus quod annuentibus magnifico domino praeside et directore, ... pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in ... R. Sc. Universitate Pestiensi publicae disquisitioni submittit Georgius Patzkó ... theses adnexae: opac-EUL01-000876885
Issued with: Tátika eine ungarische Sage oder Sagen aus der ungarischen Vorzeit: opac-EUL01-000876792
Issued with: Vígasztalás: opac-EUL01-000876901
Tags: Add Tag
Be the first to tag this record!

University Library and Archive

Holdings details from University Library and Archive
Call Number: Copy: Collection: Status:
Misc._8r_021 KRNY Non-circulating  Place a Hold